Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2794(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0976/2016

Predložena besedila :

B8-0976/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/09/2016 - 9.5
CRE 14/09/2016 - 9.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0343

Sprejeta besedila
PDF 251kWORD 49k
Sreda, 14. september 2016 - Strasbourg
Sporazum o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova
P8_TA(2016)0343B8-0976/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. septembra 2016 o predlogu direktive Sveta o izvajanju Sporazuma med Splošno konfederacijo kmetijskih zadrug v Evropski uniji (COGECA), Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) in Združenjem nacionalnih organizacij ribiških podjetij v Evropski uniji (Europêche) z dne 21. maja 2012, kakor je bil spremenjen 8. maja 2013, o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (2016/2794(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Sveta o izvajanju Sporazuma med Splošno konfederacijo kmetijskih zadrug v Evropski uniji (COGECA), Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) in Združenjem nacionalnih organizacij ribiških podjetij v Evropski uniji (Europêche) z dne 21. maja 2012, kakor je bil spremenjen 8. maja 2013, o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (COM(2016)0235),

–  ob upoštevanju Sporazuma med Splošno konfederacijo kmetijskih zadrug v Evropski uniji (COGECA), Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) in Združenjem nacionalnih organizacij ribiških podjetij v Evropski uniji (Europêche) z dne 21. maja 2012, kakor je bil spremenjen 8. maja 2013, o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007,

–  ob upoštevanju člena 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 101(3) Poslovnika,

A.  ker člen 155(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije socialnim partnerjem omogoča, če ti tako želijo, da dialog med njimi na ravni Unije privede do pogodbenih razmerij, tudi sporazumov;

B.  ker člen 155(2) Pogodbe določa, da se sporazumi, sklenjeni na ravni Unije, lahko začnejo izvajati na skupno zahtevo podpisnic s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije;

C.  ker delavci v ribiškem sektorju potrebujejo posebno zaščito zaradi, med drugim, posebnih značilnosti dela na ribiških plovilih, saj je v tem sektorju veliko nesreč s smrtnim izidom in brez smrtnega izida, v tem nevarnem delovnem okolju pa sta veliko bolj kot v drugih sektorjih visoka tudi tveganje in pojavnost poklicnih bolezni; ker je v tem sektorju nejasna razdelitev med delovnimi časom, počitkom in prostim časom, utrujenost, ki je deloma posledica nezadostnega počitka, pa vpliva na zdravje in varnost; ker so zelo razširjena neformalna in netipična delovna razmerja in ureditve na področju plač, vključno s sistemi, ki temeljijo na deležih članov posadke;

D.  ker konvencija Mednarodne organizacije dela št. 188 skupaj s priporočilom št. 199 zajema poglavitna vprašanja za zagotavljanje dostojnih delovnih in življenjskih razmer na krovu, vključno z odgovornostjo lastnikov ribiških plovil in kapitanov za varnost in zdravje delavcev (člen 8), opredelitvijo minimalne starosti za zaposlitev in varstva mladih delavcev (člen 9), obveznimi zdravniški pregledi in spričevali (členi 10 do 12), časom počitka (člena 13 in 14), seznami posadk (člen 15), pogodbami o zaposlitvi z navedbo nalog in delovnih pogojev (členi 16 do 20), pravico do repatriacije (člen 21), zaposlovanjem in nameščanjem (člen 22), rednim izplačevanje ribičev in družinskimi transferji (člena 23 in 24), standardi bivanja in prehrane (členi 25 do 28), opredelitvijo standardov varnosti pri delu in zdravju ter zdravstvene oskrbe na krovu (členi 29 do 33), socialno varnostjo (členi 34 do 37), zavarovanjem v primeru smrti, poškodb in bolezni, povezanih z delom (člena 38 in 39), skladnostjo in izvrševanjem (členi 40 do 44);

E.  ker je konvencijo št. 188 Mednarodne organizacije dela do zdaj ratificiralo le osem držav; ker sta jo ratificirali le dve državi članici EU (Francija in Estonija), in to kljub sklepu Sveta, da se pooblastijo države članice EU za ratifikacijo te konvencije; ker bi morale EU in države članice imeti osrednjo vlogo pri uveljavljanju dostojnega plačila in delovnih razmer v ribiškem sektorju;

F.  ker se sporazum uporablja za vse ribiče, zaposlene na ribiških plovilih, ki so registrirana v državah članicah EU ali plujejo pod njihovo zastavo in se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom; ker si bo EU z vključitvijo sporazuma socialnih partnerjev o konvenciji Mednarodne organizacije dela o delu na področju ribolova v svojo zakonodajo okrepila možnosti, da bo lahko spodbujala izvajanje konvencije pri svojih partnericah po vsem svetu in bo tako prispevala k pravičnim in enakim konkurenčnim pogojem v ribiškem sektorju na svetovni ravni ter k boju proti najhujšim oblikam izkoriščanja ribičev, kot so prisilno delo, trgovina z ljudmi in delo otrok;

1.  je seznanjen s predlogom Komisije za direktivo Sveta o izvajanju Sporazuma med Splošno konfederacijo kmetijskih zadrug v Evropski uniji (COGECA), Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) in Združenjem nacionalnih organizacij ribiških podjetij v Evropski uniji (Europêche) z dne 21. maja 2012, kakor je bil spremenjen 8. maja 2013, o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007; obžaluje pa, da so socialni partnerji tako pozno predložili sporazum Svetu, saj je bil dokončan že leta 2013; poudarja, kako pomemben je socialni dialog, tudi na evropski ravni;

2.  pozdravlja dejstvo, da sporazum, ki so ga sklenili socialni partnerji, in predlog Komisije določata zgolj najmanjše zahteve, kar državam članicam in/ali socialnim partnerjem omogoča sprejemanje ukrepov, ki so za delavce na posameznih področjih ugodnejši; ugotavlja, da ta sporazum velja tudi za samozaposlene ribiče, ki delajo skupaj z delavci na istem ribiškem plovilu; poudarja, da je treba še dopolniti določbe v zvezi s plačami, socialno zaščito in socialno varnostjo ter tako delavcem in njihovim družinam zagotoviti primeren dohodek, tudi v primeru poškodbe, nesreče ali smrti; poudarja, da je pomembno vzpostaviti mehanizme za izvajanje sporazuma, vključno s pripravo ustreznih inšpekcijskih pregledov in ukrepov izvrševanja;

3.  priporoča, naj se nemudoma sprejme direktiva Sveta, kakor zahtevajo socialni partnerji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in socialnim partnerjem.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov