Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2273(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0249/2016

Внесени текстове :

A8-0249/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2016 - 9.7
CRE 14/09/2016 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0345

Приети текстове
PDF 610kWORD 72k
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург
Отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст
P8_TA(2016)0345A8-0249/2016

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2016 г. относно отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст (2015/2273(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 8 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на избори относно парламентарните и президентските избори в Тунис през 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на върховния комисар на ООН по правата на човека, озаглавен „Затворите в Тунис: Международни стандарти и действителност“ от март 2014 г. и декларациите на длъжностни лица от Министерството на правосъдието на Тунис,

—  като взе предвид единната рамка за подкрепа от страна на ЕС за Тунис за периода 2014—2015 г., чието действие беше удължено до края на 2016 г. с изменение на Решение C(2014)5160 на Комисията,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство(1),

—  като взе предвид съвместното съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 18 ноември 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство (JOIN(2015)0050),

—  като взе предвид подписаното на 1 декември 2015 г. от Тунис споразумение за асоцииране в областта на научните изследвания и иновациите по програмата „Хоризонт 2020“,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2016 г. относно започването на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тунис(2),

—  като взе предвид своята позиция от 10 март 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис(3),

—  като взе предвид влизането в сила на 19 април 2016 г. на Регламент (ЕС) 2016/580 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис(4),

—  като взе предвид препоръките на Съвета за асоцииране ЕС–Тунис от 17 март 2015 г. за изпълнение на плана за действие ЕС–Тунис (2013—2017 г.) и съвместното изявление на Съвета за асоцииране ЕС–Тунис от 18 април 2016 г.,

—  като взе предвид Стратегическия план за развитие на Тунис за периода 2016—2020 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8–0249/2016),

A.  като има предвид, че Тунис е една от приоритетните държави за ЕС в рамките на европейската политика за съседство;

Б.  като има предвид, че процесът на мирен демократичен преход в Тунис представлява успешен пример в арабския свят и неговото консолидиране е от първостепенно значение за стабилността на целия регион, както и, като пряко следствие от това, за сигурността на Европа;

В.  като има предвид, че Нобеловата награда за мир беше присъдена на тунизийския Квартет за национален диалог през 2015 г. за „неговия решаващ принос за изграждане на плуралистична демокрация в Тунис“;

Г.  като има предвид, че в момента Тунис е изправена пред трудна социално-икономическа ситуация, както и пред предизвикателства, свързани със сигурността, по-голямата част от които произтичат от положението в Либия; като има предвид, че туризмът, който представлява ключов елемент на тунизийската икономика, е сериозно засегнат от тези обстоятелства и от терористичните нападения, насочени към държавата;

Д.  като има предвид, че тунизийската икономика до голяма степен е зависима от чуждестранните инвестиции, от туризма и износа на продукти за ЕС и като има предвид, че икономиката може да постигне разцвет единствено при наличие на възможности за по-нататъшно развитие на демокрацията;

Е.  като има предвид, че липсата на работни места и възможности е една от основните причини за масовите народни протести през 2011 г. и като има предвид, че хората все още се сблъскват с много от проблемите всеки ден, като се има предвид високото равнище на младежка безработица;

Ж.  като има предвид необходимостта да се развива ефективно партньорство, при което да се отчитат интересите на хората по двата бряга на Средиземно море, насочено по-специално към намаляване на социалните и регионалните неравенства в Тунис;

З.  като има предвид, че с края на режима на Бен Али и консолидирането на демократичния процес ЕС би могъл да подобри политическия си диалог с Тунис, като отчита в по-голяма степен интересите и приоритетите на този важен партньор като начин да се постигне целта за стабилност;

И.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки трябва да останат ангажирани със сътрудничеството с народа на Тунис и неговото правителство, за да се насърчават общите интереси, включително в областта на търговията, инвестициите, туризма, културата и сигурността;

Й.  като има предвид, че в контекста на организирането на подкомитети е установен тристранен диалог между държавните органи, представителите на гражданското общество и представителите на ЕС в Тунис;

К.  като има предвид, че свободата на печата и свободата на публикуване са съществени аспекти на откритото, свободно и демократично общество;

Л.  като има предвид, че Тунис изигра важна роля за улесняване на сключването на споразумението между страните в конфликта в Либия;

М.  като има предвид, че нестабилността в Либия и нейното странично въздействие представляват сериозна заплаха за стабилността на Тунис и на целия регион; като има предвид, че Тунис понастоящем приютява значителен брой разселени либийци, избягали от нестабилността и насилието в Либия, и като има предвид, че това оказва натиск върху вътрешното положение и инфраструктурите;

Н.  като има предвид, че Тунис беше подложен на няколко терористични нападения през последните няколко години; като има предвид, че Тунис е изключително важен партньор на ЕС в борбата срещу тероризма;

О.  като има предвид обезпокоително високия брой тунизийски младежи, вербувани от ИДИЛ/Даиш и като има предвид, че безперспективността и икономическата стагнация допринасят за това младежите да се поддават все повече на изкушението да се присъединят към екстремистки групировки;

1.  Отново заявява своя ангажимент към народа на Тунис и към процеса на политически преход, който започна през 2011 г.; подчертава предизвикателствата и заплахите, пред които е изправена държавата при консолидирането на демократичния процес, осъществяването на необходимите реформи с цел постигане на социално и икономическо благосъстояние и осигуряването на своята сигурност; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да мобилизират и да координират по-добре значителни технически и финансови ресурси, за да предоставят конкретна подкрепа за Тунис; подчертава, че ако не се вземат мерки за повишаване на капацитета на Тунис за усвояване на средства и подобряване на положението по отношение на неговата стабилност, демокрацията, доброто управление, борбата с корупцията, икономическото развитие и заетостта в региона, изгледите за провеждане на реформи ще бъдат изложени на риск; във връзка с това призовава за истинско, пълно и задълбочено партньорство между ЕС и Тунис;

2.  Призовава участниците в партньорството от Довил да изпълнят поетите ангажименти; счита, че положението в Тунис оправдава поставянето на началото на истински „план Маршал“ с подходящо финансиране в подкрепа на консолидирането на демократичния преход и насърчаване по всеобхватен начин на инвестициите и развитието във всички сектори на икономическия и социалния живот, по-специално създаването на работни места и поддържането на качествени и достъпни за всички обществени услуги; призовава също така за консолидиране на усилията за подкрепа на гражданското общество; изразява загрижеността си във връзка с настоящите социално-икономически и бюджетни затруднения, свързани с нестабилността на преходния период и наложителното за Тунис прилагане на подходящи реформи, насочени към повишаване на заетостта и създаване на устойчив и приобщаващ растеж; в резултат на това счита за изключително важно бюджетните органи да осигурят значително увеличение на ресурсите на Европейския инструмент за съседство (ЕИС), които са предназначени за Тунис;

3.  Потвърждава, че независимо от бедственото социално и икономическо положение историческият демократичен преход в Тунис поражда необходимост от много по-амбициозно партньорство между ЕС и Тунис, надхвърлящо границите на конвенционалните мерки;

4.  Приветства доброто сътрудничество между Тунис и неговите съседи, както е видно от подписването на преференциално търговско споразумение и създаването на местни трансгранични комитети с Алжир, имащи за цел стимулиране на местното развитие, от взаимното преплитане на икономиката на Тунис с тази на Либия и от солидарността на народа на Тунис по отношение на разселените либийци; във връзка с това приветства напредъка в процеса на помирение в Либия;

5.  Припомня значението на спазването на правата на човека при прилагането на преразгледаната европейска политика за съседство; призовава за разработването на механизми за наблюдение относно спазването на основните свободи, равенството между половете и по други въпроси, свързани с правата на човека, с активното участие на гражданското общество;

6.  Подчертава, че подновяването на политическия процес на интеграция в рамките на Съюза на арабския Магреб може да се окаже особено подходяща възможност за гарантиране на сигурността и укрепване на сътрудничеството в целия регион;

I — Политически реформи и институции

7.  Изразява своята подкрепа за процеса на демократизация и посочва необходимостта от социални и икономически реформи в Тунис; подчертава необходимостта от подкрепа за Събранието на народните представители (PRA) с оглед на предизвикателството да се повишава стабилността в един неустойчив регионален контекст, като същевременно се задълбочава демокрацията; изразява загриженост във връзка с факта, че Събранието на народните представители не разполага с достатъчно средства, което възпрепятства законодателната му роля и забавя изготвянето на спешно необходимото ново законодателство и процеса на реформи; подкрепя Събранието на народните представители в усилията му да подобри своя капацитет, включително като наема персонал; подкрепя извършването на преглед на нуждите на Събранието на народните представители; изисква службите на Парламента да подобрят дейностите по подпомагане на изграждането на капацитет, предоставяни на Събранието на народните представители; препоръчва Парламентът да организира политическа среща на най-високо политическо равнище, като например „Тунизийска седмица“, в своите помещения с цел да насърчи парламентарното сътрудничество;

8.  Приветства създаването на Съвместна парламентарна комисия между ЕС и Тунис, която да играе ключова роля, като предоставя възможност на членовете на Европейския парламент и на тунизийците да се срещат редовно и да развият структуриран политически диалог относно демокрацията, правата на човека, върховенството на закона и която и да е тема от общ интерес; подчертава, че като част от отварянето на споразуменията за търговия Съвместната парламентарна комисия на ЕС и Тунис играе важна роля, осъществявайки ефективно наблюдение на провежданите преговори; призовава за стартирането на конкретни инициативи в подкрепа за Събранието на народните представители с други комисии на Европейския парламент, като комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (за подкрепа по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи, миграционното право и мерките, свързани с полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително тероризъм);

9.  Приветства тристранния диалог в Тунис; призовава за неговото продължаване и разширяване във всички аспекти на двустранните отношения между ЕС и Тунис, и по-специално да се гарантира участието на гражданското общество в прилагането на преразгледаната европейска политика за съседство и в процеса на преговори относно приоритетите в отношенията между ЕС и Тунис;

10.  Отбелязва, че реформата в публичната администрация е една от основните проблемни реформи, които Тунис трябва да проведе; приветства обмислянето на нови методи от страна на правителството на Тунис за ускоряване на политиките, свързани с основните приоритети; счита, че сътрудничеството между европейските и тунизийските администрации има положителен принос за реформата на публичната администрация; подкрепя прилагането на решения, основаващи се на информационните технологии, за създаване и развитие на електронно правителство и електронна администрация;

11.  Приветства спазването на международните стандарти от страна на Тунис по отношение на свободата на сдружаване, което осигури на държавата водеща роля в укрепването на едно независимо гражданско общество в арабския свят; призовава за засилване на техническата подкрепа и на подкрепата за изграждане на капацитет за организациите на гражданското общество, политическите партии и профсъюзите, които играят решаваща роля в Тунис и за които е доказано, че са от основно значение за демократичния преход и цялостното развитие, отчетността на правителството и наблюдението на зачитането на правата на човека, включително закрилата на жените и децата, равенството между половете и закрилата на всички жертви на преследване и дискриминация; приветства конкретните финансирани от ЕС програми в тази област, като програмата за подкрепа на гражданското общество (PASC) и подписаното споразумение между Европейския икономически и социален комитет и Тунизийския квартет за укрепване на връзките между гражданските общества на Тунис и Европа; насърчава диалога и сътрудничеството между гражданското общество и публичните органи при определянето на приоритетите за местно развитие, включително инвестициите на местно равнище; призовава за насърчаване на гражданското образование и демократичната ангажираност;

12.  Подчертава значението на това да се развива култура на гражданство и призовава за създаването на благоприятна среда с необходимите структури, за да може организациите на гражданското общество да се включат в процеса на вземане на решения;

13.  Счита, че е необходимо Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да предоставят необходимата подкрепа за местните избори (насрочени за октомври 2016 г.) и мисия за наблюдение на ЕС и ЕП, ако това бъде поискано от правителството на Тунис, както вече се е случвало при парламентарните и президентските избори през 2014 г.; във връзка с това призовава за засилена подкрепа за общините в рамките на Евро-средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM), както и чрез насърчаване на разработването на проекти за побратимяване при съгласуване с държавите членки;

14.  Призовава за подкрепа за политиките за равенство между половете, включително чрез осъществяване на реформи в кода за личен статус, за да се премахнат дискриминационните закони срещу жените, като тези, които са свързани с наследствени и брачни права, и за засилено участие на жените в обществения живот и частния сектор, както е предвидено в член 46 от Конституцията на Тунис; освен това насърчава разработването на програми за наставничество за новите жени лидери, даващи възможност за подкрепа на достъпа им до позиции, свързани с вземането на решения; препоръчва да се отмени общата декларация на Тунис относно Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

15.  Призовава за включването на младите хора в политическия живот, по-специално във връзка с насърчаването на участието на младежта в местните избори; в тази връзка приветства финансираните от ЕС проекти в областта на информираността на младите/гражданското образование; приветства законодателните разпоредби относно представителството на младежите на местни и регионални избори; счита общинските избори през 2016 г. за възможност за насърчаване на младите хора отново да се включат активно в процеса на политическа трансформация;

16.  Приветства закона за преходна правосъдна система; припомня, че народът на Тунис храни големи надежди във връзка с процеса на преход; изразява съжаление относно силно изразената поляризация в Комисията по въпросите на справедливостта и човешкото достойнство; отбелязва, че приоритетите за национално помирение и растеж следва да не са в противоречие помежду си;

17.  Призовава Комисията и ЕСВД да продължат да подкрепят Тунис в реформата на правосъдието и принципите на правовата държава по отношение на зачитането на ценностите на Конституцията на Тунис, включително чрез техническа и финансова подкрепа за извършващото се в момента създаване на Висш съдебен съвет и Конституционен съд; приветства програмата на ЕС за реформа на правосъдието (PARJI), приета през 2011 г., и програма PARJ2, приета през 2014 г. и финансирана с 15 милиона евро;

18.  Приканва правителството да приеме бързо мерки, възпрепятстващи използването на изтезания; насърчава Тунис да отмени смъртното наказание; изразява безпокойство по отношение на повтарящите се случаи на изтезаване от страна на тунизийските органи на малолетни лица, за които се подозира, че искат да се присъединят към терористични организации;

19.  Призовава Тунис спешно да направи реформа на своя закон за извънредното положение от 1978 г., прилаган в момента извън основните разпоредби на Конституцията;

20.  Изразява загриженост относно пренаселването, липсата на храна и санитарните условия в тунизийските затвори и тяхното въздействие върху основните права на затворниците; приветства тунизийско-европейския проект за реформа на институциите за изтърпяване на наказания, който има за цел да укрепи системата за алтернативни наказания за по-леките престъпления вместо лишаване от свобода;

21.  Призовава за реформа на Наказателния кодекс, и по-конкретно за отмяна на член 230, който предвижда лишаване от свобода за срок от три години за хомосексуалност и противоречи на конституционните принципи на недискриминация и защита на неприкосновеността на личния живот; приветства новия закон, заместващ и изменящ Закон 1992-52 за наркотиците, който дава предимство на превенцията пред възпирането и установява алтернативни наказания, които насърчават реабилитацията и реинтеграцията на употребяващите наркотици лица, като подходяща стъпки за привеждане на тунизийското законодателство в съответствие с международните стандарти;

22.  Призовава за засилване на процеса на децентрализация и оправомощаване на регионите чрез нови местни автономни субекти; подкрепя партньорствата с държавите членки на ЕС, насърчаващи децентрализираните подходи (например обучение и изграждане на капацитет в тази област), както и проектите за децентрализирано сътрудничество, ръководени от регионалните и местните власти на държавите членки, които допринасят за развитието на регионалното и общинското управление в Тунис, както и партньорствата и обмена на най-добри практики с градове и местни общности в ЕС; призовава за по-голяма подкрепа на ЕС за гражданското общество в региона, основаваща се на съществуващите успешни инициативи;

23.  Изразява загриженост, че е постигнат твърде малък напредък в преразглеждането на наказателно-процесуалния кодекс и в наказателния кодекс, за да се подкрепи свободата на изразяване; изразява загриженост, че няколко граждани са били преследвани и лишени от свобода по обвинения за клевета, обида на държавни служители в рап песни или за нанасяне на вреда на обществените морални ценности, включително журналисти и блогъри, заради това, че са изразили своето мнение; приветства присъединяването на Тунис към коалицията на държавите за онлайн свобода и призовава за по-активно участие в коалицията;

24.  Отново потвърждава, че свободата на пресата и медиите, свободата на изразяването онлайн, включително за блогъри, и офлайн и свободата на събиране са жизненоважни елементи и необходими стълбове на демокрацията и в едно отворено и плуралистично общество; насърчава въвеждането на стандарти за най-добри практики в сектора на медиите, за да се създадат реални условия за изява на разследващата и диференцираната журналистика; признава благотворното въздействие на нецензурирания достъп до интернет и на цифровите и социалните медии; приветства жизненото и отворено онлайн медийно пространство в Тунис, но призовава тунизийските органи да продължат да инвестират в основна технологична инфраструктура и да насърчават цифровата свързаност и грамотност, особено в най-бедните райони на страната; приветства приемането през март 2016 г. на новия закон за информацията за ефективна защита на правото на свобода на информацията в Тунис, включително правата на подаващите сигнали за нарушения лица; приветства във връзка с това факта, че Висшият орган за аудио-визуална комуникация (HAICA) и неговият приемник – Комисията за аудио-визуални съобщения (ACA), ще се възползват от подкрепата на ЕС в контекста на текущата програма с бюджет от 10 милиона евро за подкрепа на реформа в областта на медиите;

25.  Призовава Парламентарната асамблея на Съвета на Европа да предостави на Тунис статут на партньор за демокрация като важна стъпка напред към консолидиране на парламентарната демокрация и принципите на правовата държава в Тунис;

II — Икономическо и социално развитие

26.  Приветства предложението на Комисията за макрофинансова помощ в размер на 500 милиона евро и бързото му приемане от Съвета и Парламента;

27.  Отбелязва началото на преговорите относно амбициозно споразумение за свободна търговия (DCFTA) между ЕС и Тунис; припомня, че е необходимо ЕС да проведе тези преговори заедно с предоставянето на съобразена с конкретните нужди техническа и финансова помощ; подчертава, че това споразумение, макар да цели подобряване на достъпа до пазара и инвестиционния климат, няма само чисто търговско измерение и трябва да допринесе за разпростирането на европейските стандарти в областта на околната среда, защитата на потребителите и правата на работниците в Тунис, като насърчи нейната стабилност, консолидира нейната демократична система и съживи нейната икономика; призовава Комисията да предприеме прогресивен подход по време на преговорите и да гарантира, че това споразумение ще бъде взаимноизгодно, като същевременно отдава дължимото внимание на значителните икономически различия между двете страни; припомня своята препоръка към Комисията и правителството на Тунис за прилагане на ясен и подробен процес на ангажиране на тунизийското и на европейското гражданско общество по време на преговорите за ЗВССТ; призовава процесът на консултации да бъде отворен и прозрачен и да се отдели по-голямо внимание на разнообразието на гражданското общество в Тунис, като се основава на най-добрите практики, използвани в подобни преговори;

28.  Отбелязва приемането на спешни автономни търговски мерки за Тунис като конкретна стъпка в подкрепа на тунизийската икономика и като стимул за реформи; призовава за увеличаване на помощта на ЕС за Тунис посредством ЕИС и за координиране на международната помощ за Тунис, за да се предостави възможност на страната да се възползва изцяло от помощта на ЕС и да се даде възможност за създаване на работни места, особено за младите хора, завършили университет; насърчава партньорствата с други заинтересовани държави и организации, които са донори на световно и регионално равнище, и по-специално мерките, намаляващи регионалните различия и стимулиращи обучението и инвестициите в земеделието, отчитайки спецификите на местното земеделие, ИТ, социалната икономика, производствения сектор и МСП, които ще повишат заетостта; отбелязва, че секторът на туризма е много силно засегнат от терористичните нападения и, с оглед на мерките, предприети впоследствие от тунизийските органи, призовава държавите членки, които не са направили това, да оценят наново положението със сигурността във възможно най-кратък срок, така че тунизийският туристически сектор да може да се възстанови;

29.  Призовава ЕС да включи гражданското общество, местните органи и други важни участници в процеса на определяне на приоритетите за финансиране при междинния преглед на ЕИС;

30.  Подчертава необходимостта от борба с безработицата, особено при младите хора, завършили университет, от започването на задълбочени реформи с оглед насърчаване на растежа, качеството на образованието и заетостта (например чрез облекчаване на валутните ограничения, улесняване на достъпа до микрокредитиране, реформиране на трудовото законодателство, разработване на схеми за обучение, пригодени за нуждите на пазара на труда, и опростяване на административния процес) и диверсификация на икономиката на Тунис; призовава всички страни да поддържат дух на добро сътрудничество, за да се съсредоточат върху реформите с цел постигане на приобщаващо икономическо развитие за всички територии на страната, включително за слабо развитите региони и регионите във вътрешността на страната, които се нуждаят от дългосрочен план за развитие; призовава тунизийските органи да приветстват инициативи, в които гражданите показват ангажимент към подобряване на политическия диалог или технологични иновации; подчертава, че е необходима международна подкрепа за тези граждански инициативи;

31.  Приветства инициативата Стратегически план за развитие на Тунис за периода 2016 – 2020 г. и призовава за бързото му прилагане чрез приемането на нормативна уредба, имаща за цел улесняване на усвояването на финансовата подкрепа от Европа и от всички международни финансови институции; приветства приемането на новия кодекс за инвестиции, който следва да създаде регулаторна стабилност и да улесни инвестициите и данъчните реформи; настоява за модернизиране на публичната администрация, която следва да функционира по ефикасен и прозрачен начин, като по този начин значително се улесни изпълнението на проектите и по-доброто използване на финансовите средства;

32.  Подкрепя усилията на правителството на Тунис да модернизира и либерализира икономика си, за да отговори на новото търсене в национален, регионален и световен мащаб и счита, че една силна и диверсифицирана тунизийска икономика ще създаде работни места, възможности и просперитет, както и ще позволи на страната да постигне своите по-широки политически и социални стремежи;

33.  Припомня стратегическото значение на селскостопанския сектор в Тунис и в тази връзка приветства мерките, предвидени в бюджета на Тунис за 2016 г., включително опростяването на задълженията за земеделските стопани и започването на национални консултации относно селскостопанския сектор; счита, че е от съществено значение националните консултации да обхванат гражданското общество и най-широк кръг от участници, в това число дребните земеделски стопани от южната част на страната, както и младите земеделски стопани; счита, че селскостопанският сектор се нуждае от задълбочена реформа и поредица от спешни практически мерки, като например разработване на капацитета на инсталациите за обезсоляване с цел справяне с недостига на вода и други нововъзникващи проблеми в резултат от изменението на климата; призовава тунизийските органи да забранят използването на каквито и да било пестициди, които вече са забранени в ЕС;

34.  Призовава ЕС да засили усилията си за борбата срещу опустиняването в Тунис; отбелязва, че хората в Тунис страдат от сериозен недостиг на вода; призовава Тунис да насърчава устойчиво селско стопанство и хранителни навици; насърчава извършването на поземлената реформа, за се стимулират земеделските стопани да опазват горите и реките; припомня, че устойчивото развитие на тунизийския крайбрежен туризъм изисква силно намаляване на гъстотата на хотелите с цел рационализиране на инвестициите и управлението на бреговата линия;

35.  Приветства стартирането на проекта, озаглавен „Мобилност на младите хора, продоволствена сигурност и намаляване на бедността в селските райони“ от страна на APIA (Agence de promotion des investissements agricoles) с цел борба с младежката безработица чрез предлагане на алтернативи в селските райони; призовава държавите членки да подкрепят действията на ЕС, като се ангажират, в партньорство с тунизийските органи, с организациите на гражданското общество и частния сектор, в секторни или тематични проекти, които биха могли да имат пряко и положително въздействие върху тунизийското общество;

36.  Приветства програмите, разработени от секретариата на Съюза за Средиземноморието, като например Med4jobs, насочени към заетостта на младите хора в Средиземноморието; призовава държавите – членки на Съюза за Средиземноморието, да възложат на своя Секретариат задачата да се съсредоточи върху икономическото и социалното развитие на Тунис в подкрепа на консолидирането на процеса на преход в страната;

37.  Призовава за засилена борба срещу корупцията, особено във връзка с нарастващата сива икономика, с цел да се постигне по-ефективен и прозрачен процес на вземане на решения и да се създаде по-добра среда за инвестиции и стопанска дейност; приветства създаването на Тунизийската агенция за борба с корупцията, но изразява съжаление във връзка с ограничения й бюджет; настоятелно призовава тунизийските органи да засилят нейния капацитет и ефективност и да й предоставят цялата необходима финансова и логистична подкрепа, за да осигурят правилното функциониране на публичната администрация и редовността на обществените поръчки; приканва тунизийските органи да осигурят високо ниво на прозрачност на действията си срещу корупцията;

38.  Призовава за ускоряване въвеждането на Национален съвет за социален диалог, за което бе взето решение през 2013 г.;

39.  Изразява загриженост относно недостатъчното възстановяването на активи от страна на Тунис, по-специално поради продължителните и тромави процедури, прилагани при конфискуването и връщането на активи; призовава на Тунис да бъде предоставена конкретна подкрепа под формата на технически капацитет, за да се предприемат разследвания и да се съберат необходимите разузнавателни данни и доказателства с цел да се осигурят основания за възстановяването на активи;

40.  Призовава държавите членки да демонстрират подкрепа и политическа воля, за да се ускори възстановяването на замразени тунизийски активи; приветства решението на Съвета от 28 януари 2016 г. да удължи срока на замразяване на активите на 48 лица с една година;

41.  Призовава за насърчаване на по-бързия и безопасен трансфер на парични преводи и на инвестиционния потенциал — по-специално по отношение на местното и регионалното развитие — на тунизийците и северноафриканците, които вече пребиват в ЕС;

42.  Изразява загриженост по отношение на устойчивостта на дълга на Тунис и призовава за оценка на възможни начини той да бъде направен по-устойчив, по-специално в светлината на икономическото положение в страната; призовава за преобразуване на дълга на Тунис в инвестиционни проекти, по-специално за изграждането на стратегически инфраструктури и намаляване на регионалните различия, и приветства инициативите в тази връзка; насърчава Комисията и държавите членки на ЕС да увеличат броя на тези типове проекти; призовава държавите – членки на ЕС, да проучат начини за осигуряване на преференциално разсрочване на дълга на Тунис и диверсификация на компонентите на дълга;

43.  Приветства проектите на ЕС в областта на създаването на работни места и професионалното обучение, като например IRADA; препоръчва използването на средства в рамките на европейската политика за съседство (ЕПС) за допълнително подпомагане на МСП; отбелязва, че МСП са от решаващо значение за растежа на Тунис и поради това следва да се ползват от подкрепа от ЕС; насърчава разработването на програми за създаване на нови предприятия, насочени към жените и младите хора, по-специално с оглед разработването на обучение по корпоративно управление и достъп до финансова подкрепа, за да се засили секторът на МСП; препоръчва Тунис да предприеме необходимите мерки, за да може да се възползва напълно от Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) на ЕС във възможно най-кратък срок; насърчава предоставянето на частни заеми за МСП, включително чрез засилване на възможностите на сектора за гарантиране на кредитите и чрез реформиране на банковия сектор, който не разполага с достатъчно капитал; приветства неотдавнашната програма за побратимяване по отношение на централната банка на Тунис с цел подпомагане на модернизирането на банковия сектор;

44.  Препоръчва експертният опит на ЕС в областта на регионалните фондове и намаляването на регионалните различия да се използва за решаване на проблемите в областта на регионалното развитие в Тунис и за намаляване на неравенствата; призовава за подкрепа от страна на международните партньори и финансиращи институции с цел подобряване и разширяване на националната инфраструктура (например автомагистрали, железопътни линии, пристанища, летища и далекосъобщителни мрежи), за да се интегрират по-добре селските и разположените във вътрешността центрове;

45.  Насърчава интегрирането на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) в общоевропейски инициативи, като например енергийния съюз; насърчава същевременно повече регионално сътрудничество в Северна Африка по конкретни въпроси като залесяване и управление на водите, както и по-широка социално-икономическа интеграция при засилване на търговията в цяла Северна Африка; припомня, че Съюзът за Средиземноморието подкрепя развитието на конкретни проекти в региона и в този смисъл трябва да се присъедини към проекти в Тунис, осъществявани от Европейския съюз;

46.  Призовава сътрудничеството от страна на ЕС да се съсредоточи в по-голяма степен върху зелената икономика и устойчивото развитие и да се увеличи използването на възобновяеми източници на енергия, както и върху по-доброто пречистване води и третиране на отпадъци, особено като се има предвид големият потенциал на Тунис в сектора на енергията от възобновяеми източници; приветства проекти от типа на проекта за премахване на замърсяването на езерото в Бизерте, подкрепен от Съюза за Средиземноморието, покривите на завода в Гхар Ел Мелх и органичните отпадъци, използвани за усвояване в Беджа;

47.  Приветства интеграцията на евро-средиземноморските пазари на електроенергия като важен елемент от сътрудничеството с южните съседи в областта на енергетиката; счита, че проектът Elmed ще даде възможност за осъществяване на двупосочна търговия на електроенергия между Северното и Южното Средиземноморие, генерирайки ползи за всички партньори по отношение на сигурността, стабилността и достъпността на доставките на електроенергия;

III — Сигурност и отбрана

48.  Изразява дълбока загриженост във връзка с непосредствените последици за сигурността в Тунис, произтичащи, наред с другите причини, от нестабилността в Либия; отбелязва изграждането на стена по част от границата с Либия; изразява загриженост относно големия брой тунизийски чуждестранни бойци, които се присъединяват към Даиш и други терористични групи; подчертава, че борбата срещу контрабандата на оръжие е важна част от борбата с тероризма; подчертава необходимостта от реформа на разузнавателните служби на страната, като същевременно се спазват принципите на правовата държава и конвенциите за правата на човека;

49.  Изразява загриженост във връзка с терористичното нападение в граничния град Бен Кардан, извършено непосредствено след бомбардирането на Сабрата, което показва, че тунизийско-либийската граница остава доста несигурна; изразява загриженост по отношение на ситуацията в Либия и призовава всички партии в Либия да се ангажират конструктивно с правителството на националното съгласие (ПНС); подчертава, че при искане от страна на ПНС ЕС е в готовност да предостави подкрепа за сигурността и че е необходимо координацията в областта на сигурността между Тунис и Либия да бъде възстановена; предлага в партньорство с тунизийските органи да се извърши оценка на възможността за установяване на мисия на ЕС за съдействие в областта на граничния контрол в Тунис;

50.  Признава, че бедността и социалната изолация са сред основните причини за радикализацията; призовава за по-ефективно социално приобщаване на младите хора, с цел предоставяне на възможност да си намерят стабилна работа и предотвратяване на превръщането им в цел за вербуване като бойци за терористични организации; препоръчва да се използват експертните познания, събрани чрез инициатива на международни организации като „Хедая“, за да се разработят местни и регионални стратегии за противодействие на насилническия екстремизъм; призовава за повишаване на осведомеността относно съществуващите мрежи или подобни инициативи в Тунис;

51.  Призовава правителството на Тунис да създаде стратегия, в която да се разглежда въпросът с връщането на чуждестранни бойци, например чрез обединяването на наказателни и превантивни мерки с програми за дерадикализация и рехабилитация, за да им бъде дадена възможност да се реинтегрират в обществото, което да намали рисковете в бъдеще; призовава за по-всеобхватна стратегия за предотвратяване на радикализацията в затворите и центровете за задържане; призовава да се концентрира вниманието върху подобряване на образованието и върху борбата с радикализацията на младите хора;

52.  Признава, че тероризмът е общо предизвикателство, което изисква общ отговор и че сътрудничеството между ЕС и Тунис в областта на сигурността и борбата срещу тероризма неотдавна отбеляза напредък, по-специално със стартирането на амбициозна програма в подкрепа на реформата в сектора на сигурността;

53.  Подкрепя ръководения от ООН процес за мир и политическо помирение в Либия като важна движеща сила към стабилизиране на региона в по-широк план и засилване на сигурността и процеса на реформи в Тунис;

54.  Подкрепя започнатия от Тунис процес за подкрепа на координацията в областта на сигурността, в който ЕС взема активно участие; подчертава, че ЕС следва да подкрепи Тунис в изграждането на държавни структури по въпросите на сигурността; приветства резултатите от Г7+3 в областта на сътрудничеството по сигурността; призовава за бързо изпълнение на програмите, които се провеждат понастоящем, и за засилване на подкрепата за Тунис в областта на сигурността, с фокус върху граничната сигурност, защитата на туристическите инфраструктури и борбата с общата терористична заплаха; от друга страна, насърчава тунизийските органи да отговарят пропорционално на такива заплахи, за да се защитят демократични свободи и основни права; призовава да се окаже пълна подкрепа за тунизийските компетентни органи, да бъде създаден съветник по националната сигурност и държавите членки да обменят най-добри практики в областта на сигурността с Тунис, насочени по-специално към обучението на служителите по сигурността и зачитането на правата на човека; призовава за извършване на системна оценка на правата на човека във връзка с подкрепата на ЕС за Тунис в областта на сигурността;

55.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка със Закон 22/2015 относно борбата с тероризма, приет през юли 2015 г от Събранието на народните представители на Тунис, в който като възможна присъда се предвижда налагането на смъртно наказание за извършване на серия от терористични нападения; изразява загриженост относно няколко разпоредби на закона за борба с тероризма; подчертава, че този закон може сериозно да наруши гражданските свободи и да застраши спазването на правата на човека в Тунис; приканва тунизийските органи да продължат да спазват мораториума върху прилагането на смъртно наказание; припомня, че смъртното наказание вече съществува в тунизийските закони за престъпления като убийство и изнасилване, въпреки че от 1991 г, насам не е извършвана екзекуция; подчертава, че макар Тунис да е една от държавите, които са най-уязвими за терористични заплахи, държавите са задължени да зачитат напълно правата на човека в борбата с тероризма; подчертава, че ЕПС е силно свързана със спазването на правата на човека и с международното право и припомня позицията на ЕС за „нулева толерантност“ относно смъртното наказание;

56.  Приветства факта, че сега е приета разпоредба, в Закон 22/2015 за борба с тероризма, за правна защита на журналистическите източниците и за инкриминирането на неразрешено правителствено наблюдение;

57.  Приветства стартирането през ноември 2015 г. на програмата на ЕС за подкрепа за реформите в сектора на сигурността в Тунис, насочена по-специално към преструктурирането на службите за сигурност, контрола на границите и на разузнавателните служби, както и ангажимента, поет от двете страни в Съвета за асоцииране ЕС-Тунис на 18 април 2016 г., за ефективното и бързото им прилагане;

58.  Призовава да се насърчава обвързването с цели вместо предоставянето на обикновена подкрепа чрез инструменти на политиката, с ясна стратегическа визия, насочена към превенция, подкрепа за Събранието на народните представители при създаването на законодателството и установяване на прокуратура към службата за борба с тероризма;

59.  Приветства засиления политически диалог между ЕС и Тунис в областта на борбата срещу тероризма; подчертава важното значение на защитата на правата на човека в контекста на мерките за борба с тероризма;

60.  Призовава за засилено сътрудничество с агенциите на ЕС като Европол, като същевременно отбелязва, че Тунис не е в списъка на третите държави, с които Европол ще сключи споразумения; призовава Съвета да обмисли включването на Тунис в списъка на трети държави; изисква да се проведе проучване на въздействието на това сътрудничество и да се представи на съвместно заседание на комисията по външни работи (AFET) и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), преди да се одобри споразумението; приветства факта, че Евроюст създаде звено за контакт с Тунис, както и поканата от страна на Евроюст към органите за засилване на сътрудничеството им и за създаване на второ звено за контакт конкретно по въпросите на тероризма; приканва правителството на Тунис да предприеме подходящи последващи действия във връзка с тези предложения в най-кратък срок;

IV — Мобилност, научни изследвания, образование и култура

61.  Приветства партньорството за мобилност между ЕС и Тунис, подписано през март 2014 г., и призовава за неговото бързо прилагане; призовава за нова визова политика спрямо Тунис и за сключването на договорености за обратно приемане на лица; отбелязва, че макар партньорствата за мобилност да се основават на националната компетентност, те са включени в предложението на ЕС в рамките на Европейската политика за съседство; препоръчва държавите членки да покажат своята солидарност с Тунис, като улеснят издаването на визи за предприемачи, учители, студенти, изследователи, хора на изкуството и т.н.;

62.  Насърчава ЕС да подпише партньорства за мобилност с държавите партньорки, които са негови южни съседи, за да облекчи визовите процедури във връзка с договореностите за обратно приемане на лица; призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да разработи възможности за схеми за кръгова миграция, които биха открили безопасни и законни маршрути за мигрантите; осъжда трафика на хора, при който повечето от жертвите са жени, и подчертава значението на укрепването на сътрудничеството с държавите партньори, за да се води борба срещу него; отбелязва, че издаването на многократни вместо на краткосрочни визи е най-доброто решение за намаляване на незаконната миграция, включително чрез контрабанда и трафик на хора; препоръчва Тунис да внесе изменения в закона от 2004 г. относно инкриминирането на лица, напуснали неговата територия без разрешение, в съответствие с международното право;

63.  Призовава органите на Тунис към тясно сътрудничество с държавите от ЕС, за да водят борба с организираните форми на незаконна имиграция;

64.  Подчертава, че стартирането на мисии като EUNAVFOR MED е средство за пряка и ефикасна борба срещу трафика на човешки същества; приканва Съюза да продължи и да засили този тип операции, както и да привлече към тях партньорски държави като Тунис;

65.  Приветства партньорството между ЕС и Тунис в областта на научните изследвания и иновациите и участието на Тунис в рамковата програма „Хоризонт 2020“; подчертава, че създаването на последователна политика в областта на научните изследвания и технологичното развитие ще бъде стимул за инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност, трансфера на научни изследвания и иновации в частния сектор и за създаването на нови предприятия; подчертава, че Тунис следва да стане пълноправен участник в програмата „Еразъм +“ с цел разработване на по-нататъшния обмен на студенти; изразява тревога от все по-големите трудности, които срещат тунизийските студенти, за да дойдат да учат на европейска територия; призовава да се прилага политика на „положителна дискриминация“, особено за млади студенти от по-слабо развити региони, като им се предоставят стимули, за да се осигури възможност за тяхното участие в подобни програми; призовава Тунис да приспособи и приоритизира партньорствата с цел развиване на умения в областта на езиците, инженерството, възобновяемите енергийни източници, науката и компютърните науки, които имат най-високи нива на заетост;

66.  Призовава Комисията да насърчи изграждането на партньорства между училища, университети и научно-изследователски центрове и да засили общите проекти в областта на ученето през целия живот, по-специално в областта на езиковото обучение, новите технологии, насърчаването на образованието сред жените и предприемачеството;

67.  Призовава за засилено партньорство в секторите на творчеството, културата, спорта, популярното образование, обществения живот и аудиовизуалните технологии чрез укрепване на мрежите и на инициативи за засилване на междукултурния диалог, утвърждаване на общото историческо и археологическо наследство от римската епоха, мобилността на участниците, популяризиране и разпространение на културно и аудиовизуално съдържание, включително чрез фестивали и изложби; насърчава Тунис да участва в програмата „Творческа Европа“;

68.  Препоръчва използването на арабски език от институциите на ЕС, и по-специално от делегацията на ЕС в Тунис, когато се публикуват покани за тръжни процедури и за изразяване на интерес, и при комуникацията с обществеността; подчертава колко е важно правителството на Тунис да информира своите граждани за действията си;

69.  Счита, че използването на арабски език е необходимо, за да се гарантира участието на гражданското общество в отношенията между ЕС и Тунис, по-специално в контекста на преговорите във връзка със споразумението за свободна търговия;

o
o   o

70.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен председател на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството на Република Тунис и на председателя на Събранието на народните представители на Тунис.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0272.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0061.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0086.
(4) ОВ L 102, 18.4.2016 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност