Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2273(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0249/2016

Texte depuse :

A8-0249/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2016 - 9.7
CRE 14/09/2016 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0345

Texte adoptate
PDF 382kWORD 61k
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg
Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional
P8_TA(2016)0345A8-0249/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 14 septembrie 2016 referitoare la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (2015/2273(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul final al misiunii UE de observare a alegerilor parlamentare și prezidențiale din Tunisia din 2014,

–  având în vedere raportul din martie 2014 al Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, intitulat „Închisorile din Tunisia: standarde internaționale versus realitate”, precum și declarațiile oficialilor din Ministerul tunisian de Justiție,

–  având în vedere Cadrul unic de sprijin pentru sprijinul Uniunii Europene pentru Tunisia în perioada 2014-2015, prelungit prin modificarea Deciziei C(2014)5160 a Comisiei, până la sfârșitul anului 2016,

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate(1),

–  având în vedere Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 18 noiembrie 2015 privind revizuirea politicii europene de vecinătate (JOIN(2015)0050),

–  având în vedere că Tunisia a semnat, la 1 decembrie 2015, un acord de asociere la programul Orizont 2020 în domeniul cercetării și inovării,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2016 referitoare la deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia(2),

–  având în vedere poziția sa din 10 martie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru RepublicaTunisia(3),

–  având în vedere intrarea în vigoare, la 19 aprilie 2016, a Regulamentului (UE) 2016/580 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia(4),

–  având în vedere recomandarea Consiliului de asociere UE-Tunisia din 17 martie 2015 referitoare la punerea în aplicare a Planului de acțiune UE-Tunisia pentru perioada 2013-2017 și declarația comună a Consiliului de asociere UE-Tunisia din 18 aprilie 2016,

–  având în vedere Planul strategic de dezvoltare 2016-2020 al Tunisiei,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0249/2016),

A.  întrucât Tunisia este una dintre țările prioritare în cadrul politicii europene de vecinătate a UE;

B.  întrucât procesul de tranziție democratică pașnică din Tunisia reprezintă un exemplu de succes în lumea arabă, iar consolidarea acestuia este de o importanță capitală pentru stabilitatea întregii regiuni și are consecințe directe asupra securității în Europa;

C.  întrucât Premiul Nobel pentru Pace pe 2015 a fost acordat Cvartetului tunisian pentru dialog național, pentru „contribuția sa decisivă la construirea unei democrații pluraliste în Tunisia”;

D.  întrucât în prezent Tunisia se confruntă cu o situație socioeconomică dificilă, dar și cu provocări de securitate generate de situația din Libia; întrucât turismul, care constituie un element central al economiei tunisiene, este afectat grav de aceste circumstanțe și de atacurile teroriste îndreptate împotriva țării;

E.  întrucât economia Tunisiei este foarte dependentă de investițiile străine, de turism și de exportul produselor în UE și întrucât economia sa poate să prospere doar dacă democrația continuă să se dezvolte;

F.  întrucât lipsa locurilor de muncă și a oportunităților a fost unul dintre principalele motive pentru amplele proteste populare din 2011 și întrucât multe dintre aceste probleme sunt încă resimțite zilnic de populație, având în vedere nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor;

G.  întrucât este necesar să se dezvolte un parteneriat real în care să fie luate în considerare interesele popoarelor de pe cele două maluri ale Mediteranei, în special pentru a reduce inegalitățile sociale și regionale în Tunisia;

H.  întrucât, odată cu înlăturarea regimului lui Ben Ali și consolidarea procesului democratic, Uniunea Europeană și-ar putea îmbunătăți dialogul politic cu Tunisia ținând seama într-o mai mare măsură de interesele și prioritățile acestui partener important, ca o modalitate de a-și îndeplini obiectivul de stabilitate;

I.  întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să își mențină angajamentul de a colabora cu poporul tunisian și cu guvernul acestuia pentru promovarea intereselor comune, inclusiv a comerțului, investitorilor, turismului, a culturii și a securității;

J.  întrucât, în contextul organizării subcomitetelor, a fost instituit un dialog tripartit între autorități, actorii societății civile și reprezentanții UE în Tunisia;

K.  întrucât libertatea presei și libertatea publicațiilor sunt elemente esențiale pentru o societate democratică deschisă și liberă;

L.  întrucât Tunisia a jucat un rol important în facilitarea încheierii unui acord între părțile aflate în conflict în Libia;

M.  întrucât instabilitatea din Libia și efectele externe ale acesteia constituie o amenințare serioasă la adresa stabilității Tunisiei și a întregii regiuni; întrucât Tunisia găzduiește în prezent un număr semnificativ de libieni strămutați, care au fugit din Libia din cauza instabilității și violențelor și întrucât acest lucru exercită o puternică presiune asupra situației interne și a infrastructurilor;

N.  întrucât Tunisia a fost ținta mai multor atacuri teroriste în ultimii ani; întrucât Tunisia este un partener esențial al Uniunii Europene în lupta împotriva terorismului;

O.  întrucât un număr alarmant de mare de tineri tunisieni sunt recrutați de SI/Da’esh și întrucât lipsa de speranță și stagnarea economică contribuie la creșterea vulnerabilității tinerilor în fața organizațiilor extremiste,

1.  își reînnoiește angajamentul față de poporul tunisian și procesul de tranziție politică început în 2011; subliniază provocările și amenințările cu care se confruntă țara în acțiunile sale de consolidare a procesului democratic, în aplicarea reformelor necesare pentru prosperitatea socială și economică și în garantarea securității sale; îndeamnă UE și statele membre să mobilizeze și să coordoneze mai bine resurse tehnice și financiare importante pentru a sprijini Tunisia; subliniază că, în lipsa unor măsuri de creștere a capacității de absorbție a Tunisiei și de consolidare a stabilității, democrației și a bunei guvernări în regiune, a combaterii corupției, a dezvoltării economice și a ocupării forței de muncă în regiune, orice perspectivă de reformă va fi pusă în pericol; cere, prin urmare, crearea unui veritabil parteneriat amplu și profund între UE și Tunisia;

2.  invită participanții la Parteneriatul de la Deauville să își respecte angajamentele luate; consideră că situația din Tunisia justifică lansarea unui adevărat „plan Marshall”, cu finanțare adecvată pentru a sprijini consolidarea tranziției democratice și pentru a promova investițiile și dezvoltarea în toate sectoarele economiei și societății din țară, în special crearea de locuri de muncă și menținerea unor servicii publice de calitate, accesibile tuturor; solicită, de asemenea, consolidarea eforturilor de sprijinire a societății civile; își exprimă îngrijorarea cu privire la actualele dificultăți socioeconomice și bugetare inerente instabilității ce caracterizează perioada de tranziție și consideră că este imperativ necesar ca Tunisia să aplice reformele corespunzătoare menite să crească rata de ocupare a forței de muncă și să obțină o creștere sustenabilă și incluzivă; consideră esențial, prin urmare, ca autoritățile bugetare să cadă de acord asupra unei consolidări decisive a resurselor alocate Tunisiei în cadrul Instrumentului european de vecinătate (IEV);

3.  susține că tranziția democratică istorică a Tunisiei, în pofida unei situații sociale și economice sumbre, necesită un parteneriat între UE și Tunisia mult mai ambițios, care să depășească măsurile convenționale;

4.  felicită Tunisia pentru buna cooperare cu vecinii săi, ilustrată de semnarea unui acord comercial preferențial și de înființarea unor comitete locale transfrontaliere cu Algeria, care urmăresc încurajarea dezvoltării locale, precum și de interconexiunile dintre economia Tunisiei și cea a Libiei și de solidaritatea poporului tunisian cu refugiații libieni; salută, în acest sens, progresele înregistrate în procesul de reconciliere din Libia;

5.  reamintește importanța respectării drepturilor omului în aplicarea Politicii europene de vecinătate; cere să se creeze mecanisme de monitorizare a respectării libertăților fundamentale, a egalității de gen și a altor aspecte referitoare la drepturile omului, cu implicarea deplină a societății civile;

6.  subliniază că relansarea procesului politic de integrare în cadrul Uniunii Maghrebului Arab ar putea fi deosebit de oportună pentru a garanta securitatea și a consolida cooperarea în întreaga regiune;

I – Reforme politice și instituții

7.  își exprimă sprijinul pentru procesul de democratizare și subliniază necesitatea reformelor sociale și economice în Tunisia; subliniază că trebuie sprijinită Adunarea Reprezentanților Poporului (ARP), având în vedere obiectivul de consolidare a stabilității într-un context regional volatil, concomitent cu consolidarea democrației; își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de mijloace a ARP, ceea ce o împiedică să își exercite rolul legislativ și încetinește procesul de elaborare a noii legislații de care este urgentă nevoie, dar și procesul de reformă; sprijină ARP în eforturile sale de consolidare a capacităților, inclusiv în recrutarea de personal; sprijină o analiză a nevoilor ARP; cere ca serviciile Parlamentului să ofere APR mai multe activități de sprijinire a construirii de capacități; recomandă ca Parlamentul să organizeze o reuniune politică la cel mai înalt nivel politic, cum ar fi o „săptămână tunisiană”, la sediul său, pentru a promova cooperarea parlamentară;

8.  salută crearea unei comisii parlamentare mixte UE-Tunisia care va juca un rol central, permițându-le deputaților din PE și parlamentarilor tunisieni să se întâlnească periodic și să stabilească un dialog politic structurat privind democrația, drepturile omului, statul de drept și orice altă temă de interes comun; subliniază că, în contextul deschiderii negocierilor pentru acordurile comerciale, Comisia parlamentară mixtă UE- Tunisia are un rol important în monitorizarea eficientă a negocierilor în curs; solicită lansarea unor inițiative specifice de susținere a ARP cu alte comisii ale Parlamentului European, cum ar fi Comisia pentru libertăți civile, Comisia pentru justiție și afaceri interne (pentru sprijin în chestiunile de justiție și afaceri interne, de legislație privind migrația și măsuri legate de cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, inclusiv în ceea ce privește terorismul);

9.  salută dialogul tripartit din Tunisia; cere continuarea acestui dialog și extinderea lui la toate aspectele care țin de relațiile bilaterale UE-Tunisia, îndeosebi cu scopul de a garanta implicarea societății civile în implementarea Politicii europene de vecinătate revizuite și în procesul de negociere a priorităților relației UE-Tunisia;

10.  observă că reforma administrației publice este una dintre principalele provocări pentru reformele pe care trebuie să le adopte Tunisia; salută faptul că guvernul tunisian ia în considerare noi metode de accelerare a aplicării politicilor prioritare; consideră că înfrățirea administrațiilor din Europa și din Tunisia reprezintă o contribuție pozitivă la reforma administrației publice; sprijină folosirea soluțiilor bazate pe TI pentru a crea și dezvolta un stat și o guvernare electronice;

11.  salută respectarea de către Tunisia a standardelor internaționale privind libertatea de asociere, fapt care a conferit Tunisiei poziția de lider în consolidarea unei societăți civile independente în lumea arabă; cere să se ofere mai mult sprijin tehnic și pentru dezvoltarea de capacități pentru societatea civilă, partidele politice, sindicate, acestea având un rol crucial în Tunisia și s-au dovedit extrem de importante pentru tranziția democratică și dezvoltarea generală, pentru responsabilitatea guvernamentală și pentru monitorizarea respectării drepturilor omului, inclusiv protecția femeilor și copiilor, egalitatea de gen și protecția tuturor victimelor persecuțiilor și discriminării; salută programele specifice finanțate de UE din acest domeniu, precum proiectul de sprijinire societății civile, și acordul semnat între Comitetul Economic și Social European și Cvartetul tunisian pentru dialog național în vederea consolidării legăturilor dintre societatea civilă tunisiană și cea europeană; încurajează dialogul și cooperarea dintre societatea civilă și autoritățile publice în ceea ce privește identificarea priorităților de dezvoltare locală, inclusiv a investițiilor locale; solicită să se promoveze educația civică și participarea democratică;

12.  subliniază importanța dezvoltării unei culturi a cetățeniei și solicită crearea unui mediu propice, dotat cu structurile necesare, care să permită implicarea organizațiilor societății civile în procesul decizional;

13.  consideră că este necesar ca SEAE și Comisia să ofere sprijinul necesar pentru alegerile locale (programate în octombrie 2016) și pentru o misiune a UE și a Parlamentului European de observare și de sprijinire a alegerilor, dacă va fi cerută de guvernul tunisian, după cum s-a întâmplat la alegerile parlamentare și prezidențiale din 2014; solicită, în acest context, să se sprijine mai mult municipalitățile în cadrul Adunării autorităților locale și regionale din zona euromediteraneană (ARLEM) și să se încurajeze dezvoltarea de proiecte de înfrățire, în coordonare cu statele membre;

14.  solicită să se sprijine politici echilibrate din perspectiva genului, inclusiv prin reforma statutului juridic al persoanelor, pentru a abroga legile discriminatorii împotriva femeilor, cum ar fi cele privind drepturile de succesiune și matrimoniale, și o mai mare participare a femeilor la viața publică și la sectorul privat, după cum prevede articolul 46 din Constituția Tunisiei; încurajează, totodată, dezvoltarea unor programe de mentorat destinate femeilor care se afirmă ca lideri, cu posibilitatea de a le sprijini accesul la funcții de decizie; recomandă revenirea asupra declarației generale a Tunisiei referitoare la Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei;

15.  cere incluziunea tinerilor în viața politică, mai ales în ceea ce privește promovarea participării tinerilor la alegerile locale; salută, în acest sens, proiectul finanțat de UE privind sensibilizarea tinerilor/educația civică; salută dispozițiile legislative vizând reprezentarea tinerilor la alegerile locale și regionale; consideră că alegerile municipale din 2016 constituie o oportunitate de a stimula tinerii să se reimplice activ în procesul de transformare politică;

16.  salută adoptarea legislației privind justiția tranzițională; reamintește marile speranțe pe care poporul tunisian le are în procesul de tranziție; regretă polarizarea profundă a Comisiei pentru adevăr și demnitate; observă că reconcilierea națională și creșterea nu ar trebui să fie priorități contradictorii;

17.  cere Comisiei și SEAE să continue să sprijine Tunisia în reformele sectorului judiciar și în domeniul statului de drept, respectând valorile Constituției Tunisiei, inclusiv prin sprijin tehnic și financiar destinat creării, acum în desfășurare, a Consiliului Suprem al Magistraturii și a Curții Constituționale; salută Programul UE privind reforma justiției (PARJI), adoptat în 2011, precum și programul PARJ2, adoptat în 2014, și care a fost finanțat cu numai 15 milioane de euro;

18.  invită guvernul să adopte rapid măsuri pentru a preveni folosirea torturii; încurajează Tunisia să abroge pedeapsa cu moartea; își exprimă îngrijorarea privind cazurile repetate de tortură aplicată de autoritățile tunisiene unor minori suspectați de intenția de a se alătura organizațiilor teroriste;

19.  solicită Tunisiei să își reformeze urgent legea din 1978 privind starea de urgență, ale cărui dispoziții se aplică în prezent în afara cadrului constituțional;

20.  își exprimă îngrijorarea privind supraaglomerarea, lipsa alimentelor și a condițiilor sanitare în închisorile din Tunisia, precum și efectele acestei situații asupra drepturilor fundamentale ale deținuților; salută proiectul euro-tunisian de reformare a instituțiilor penale din Tunisia, menit să consolideze sistemul pedepselor alternative la pedeapsa cu închisoarea pentru infracțiuni de o gravitate mai redusă;

21.  cere reformarea codului penal, în special abrogarea articolului 230, care prevede pedepse de trei ani de închisoare pentru homosexualitate și care este contrar principiilor constituționale ale nediscriminării și protecției vieții private; salută noua lege ce înlocuiește și modifică Legea 1992-52 privind substanțele stupefiante, ce dă prioritate prevenirii în locul descurajării și instituie sancțiuni alternative ce promovează reabilitarea și reintegrarea consumatorilor de droguri, ca un pas adecvat spre alinierea legislației tunisiene la standardele internaționale;

22.  cere o descentralizare mai mare a regiunilor și capacitarea lor prin întărirea autonomiilor locale; sprijină parteneriatele cu statele membre ale UE care încurajează abordările descentralizate (de exemplu, cele vizând formarea profesională și consolidarea capacităților), împreună cu proiectele de cooperare descentralizată desfășurate de autoritățile statelor membre, care contribuie la dezvoltarea administrațiilor regionale și locale în Tunisia, precum și parteneriatele și schimburile de bune practici cu orașele și comunitățile locale din UE; solicită un sprijin mai mare din partea UE pentru societatea civilă la nivel regional, plecând de la inițiativele de succes existente;

23.  este îngrijorat de faptul că s-au făcut progrese limitate în revizuirea codului de procedură penală și a codului penal din perspectiva respectării libertății de exprimare; este preocupat de faptul că mai mulți cetățeni au fost anchetați și închiși pentru presupuse infracțiuni de calomnie, insultare a funcționarilor de stat în cântece rap sau ultraj contra bunelor moravuri, inclusiv jurnaliști și bloggeri, pentru exprimarea opiniilor proprii; salută faptul că Tunisia a aderat la Coaliția privind libertatea online și invită Tunisia să participe mai activ la aceasta;

24.  reafirmă că libertatea presei și a mass-media, libertatea de exprimare online, inclusiv pentru bloggeri, dar și offline și libertatea de întrunire sunt elemente vitale și piloni indispensabili pentru democrație și pentru o societate deschisă și pluralistă; încurajează definirea unor standarde de bune practici în sectorul media care să reflecte un veritabil jurnalism de investigație și diferențiat; recunoaște efectele potențatoare ale accesului necenzurat la internet, ale mediilor digitale și ale platformelor de socializare; salută dinamismul și deschiderea peisajului mediatic online din Tunisia, dar invită autoritățile tunisiene să investească mai mult în infrastructurile tehnologice de bază și să promoveze conectivitatea și alfabetizarea digitală, în special în zonele cele mai sărace ale țării; salută adoptarea noii legi privind informațiile, în martie 2016, pentru protecția efectivă a dreptului la libertatea de informare în Tunisia, inclusiv drepturile denunțătorilor; salută faptul că Înalta autoritate pentru comunicații audiovizuale (HAICA) și succesoarea acesteia, Autoritatea pentru comunicații audiovizuale, vor beneficia de sprijin din partea UE în contextul actualului program de sprijinire a reformei mass-media, în valoare de 10 milioane de euro;

25.  invită Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei să acorde Tunisiei statutul de partener pentru democrație, ca un pas important în direcția consolidării democrației parlamentare și a statului de drept în Tunisia;

II -– Dezvoltarea economică și socială

26.  salută propunerea Comisiei de asistență macrofinanciară în valoare de 500 de milioane EUR, precum și adoptarea sa de către Consiliu și Parlament;

27.  ia act de demararea negocierilor pentru un acord de liber schimb (ZLSAC) ambițios între UE și Tunisia; reamintește că e nevoie ca UE să conducă aceste negocieri în paralel cu furnizarea de asistență tehnică și financiară adaptată; subliniază că acest acord, care urmărește îmbunătățirea accesului la piață și a mediului de investiții, vizează aspecte care depășesc dimensiunea comercială și trebuie să contribuie la extinderea standardelor europene din domeniul mediului, al protecției consumatorilor și al drepturilor lucrătorilor în Tunisia, ceea ce va încuraja consolidarea sistemului său democratic și revigorarea economiei sale; invită Comisia să adopte o abordare progresivă în timpul negocierilor și să se asigure că acest acord va fi reciproc avantajos, totodată luând în considerare disparitățile economice semnificative care există între cele două părți; reamintește recomandările sale adresate Comisiei și guvernului Tunisiei vizând desfășurarea unui proces clar și detaliat de implicare a societății civile din Tunisia și din UE pe tot parcursul negocierilor pentru acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător dintre UE și Tunisia; cere ca procesul de consultare să fie deschis și transparent și să țină seama într-o mai mare măsură de diversitatea societății civile tunisiene, bazându-se pe bunele practici utilizate în negocieri similare;

28.  ia act de adoptarea măsurilor comerciale autonome de urgență pentru Tunisia ca un pas concret de sprijinire a economiei tunisiene și ca element de stimulare a reformelor; cere o mărire a ajutorului acordat de UE pentru Tunisia prin IEV și coordonarea ajutorului internațional pentru Tunisia, pentru a permite țării să beneficieze pe deplin de asistența UE și pentru a stimula crearea de locuri de muncă, mai ales pentru tinerii absolvenți; încurajează parteneriatele cu alte țări și organizații donatoare interesate, la nivel global sau regional și, mai ales, măsuri de reducere a disparităților regionale și de promovare a formării profesionale și investițiilor în agricultură, ținând cont de elementele specifice ale agriculturii locale, TI, economia socială, sectorul de producție și IMM-urile care ar putea stimula ocuparea forței de muncă; observă că sectorul turismului a fost extrem de afectat de atacurile teroriste din 2015 și, în contextul măsurilor aplicate ulterior de autoritățile tunisiene, invită statele membre care încă nu au făcut acest lucru să reevalueze situația de securitate în cel mai scurt timp posibil astfel încât sectorul turistic tunisian să își poată reveni;

29.  solicită Uniunii Europene să implice societatea civilă, autoritățile locale și alți actori importanți în procesul de identificare a priorităților de finanțare în evaluarea la jumătatea perioadei a IEV;

30.  subliniază că trebuie analizată problema șomajului, mai ales în rândul tinerilor absolvenți de universitate, trebuie lansate reforme profunde care să urmărească promovarea creșterii economice, a calității educației și a ocupării forței de muncă (de exemplu, prin relaxarea restricțiilor monetare, facilitarea accesului la microcredite, reformarea legislației muncii, elaborarea de sisteme de formare care să corespundă nevoilor de pe piața muncii, precum și simplificarea proceselor administrative), precum și diversificarea economiei tunisiene; invită toate părțile să păstreze un climat de bună cooperare pentru a se concentra asupra reformelor, cu scopul realizării unei dezvoltări economice incluzive în toate teritoriile din această țară, inclusiv în regiunile mai puțin avansate și zonele sărace fără ieșire la mare, care necesită un plan de dezvoltare pe termen lung; invită autoritățile tunisiene să salute inițiativele prin care cetățenii își manifestă angajamentul pentru îmbunătățirea dialogului politic sau pentru inovațiile tehnologice; subliniază că este nevoie de sprijin internațional pentru aceste inițiative civice;

31.  salută inițiativa privind Planul strategic de dezvoltare al Tunisiei pentru 2016-2020 și cere implementarea sa rapidă prin adoptarea unor cadre de reglementare menite să promoveze absorbția sprijinului european și al celui oferit de toate instituțiile financiare internaționale; salută adoptarea noului cod de investiții, care ar crea stabilitate la nivelul reglementărilor și ar încuraja investițiile și reformele fiscale; solicită modernizarea administrației publice, care ar trebui să funcționeze în mod eficient și transparent, fapt care ar stimula foarte mult implementarea proiectelor și o mai bună utilizare a fondurilor;

32.  sprijină eforturile guvernului tunisian de modernizare și liberalizare a economiei menite să satisfacă noile cerințe interne, regionale și globale și consideră că o economie tunisiană solidă și diversificată va crea locuri de muncă, oportunități și prosperitate și va permite țării să își materializeze ambiții politice și sociale mai ample;

33.  reamintește importanța strategică a sectorului agricol din Tunisia și salută, în acest sens, măsurile prevăzute în bugetul Tunisiei pe 2016, inclusiv anularea datoriilor agricultorilor, precum și lansarea unei consultări naționale privind sectorul agricol; consideră că este esențial ca această consultare națională să implice societatea civilă și un număr cât mai mare de participanți, inclusiv micii agricultori din sudul țării, dar și agricultorii tineri; consideră că sectorul agricol are nevoie de o reformă profundă și de o serie de măsuri urgente și concrete, cum ar fi dezvoltarea capacităților instalațiilor de desalinizare pentru a rezolva problema deficitului de apă și alte probleme care apar ca urmare a schimbărilor climatice; invită autoritățile tunisiene să interzică folosirea oricărui pesticid care este deja interzis în UE;

34.  invită UE să își intensifice sprijinul pentru eforturile de stopare a deșertificării în Tunisia; observă că tunisienii se confruntă cu o gravă lipsă de apă; invită Tunisia să susțină agricultura și obiceiurile alimentare sustenabile; recomandă o reformă funciară care să determine fermierii să conserve pădurile și râurile; reamintește că dezvoltarea sustenabilă a turismului litoral din Tunisia necesită o reducere drastică a densității hotelurilor pentru a putea raționaliza investițiile și gestiona zona litorală;

35.  salută lansarea proiectului intitulat „Mobilitatea tinerilor, securitatea alimentară și reducerea sărăciei” de către APIA (Agence de promotion des investissements agricoles), pentru a combate șomajul tinerilor, oferind alternative în zonele rurale; invită Comisia și statele membre să sprijine acțiunile UE, angajându-se, în parteneriat cu autoritățile tunisiene, cu organizațiile societății civile și cu sectorul privat în proiecte tematice sau sectoriale care ar putea avea un impact direct și pozitiv asupra societății tunisiene;

36.  salută programele elaborate de Secretariatul Uniunii pentru Mediterana, precum Med4jobs, destinate creșterii capacității de inserție profesională a tinerilor din regiunea Mediteranei; solicită statelor membre ale Uniunii pentru Mediterana să solicite Secretariatului uniunii să se axeze asupra dezvoltării economice și sociale a Tunisiei, venind în sprijinul consolidării procesului de tranziție al acestui stat;

37.  solicită o combatere mai fermă a corupției, în special în contextul creșterii economiei subterane, pentru a realiza un proces decizional mai eficient și mai transparent și pentru a crea un climat mai bun pentru investiții și afaceri; salută crearea Agenției tunisiene împotriva corupției, dar regretă faptul că agenția dispune de un buget limitat; îndeamnă autoritățile tunisiene să îi consolideze capacitățile și eficacitatea și să îi ofere toate mijloacele financiare necesare și întreg sprijinul logistic pentru a asigura funcționarea adecvată a administrației publice, precum și regularitatea contractelor publice; invită autoritățile tunisiene să asigure o amplă vizibilitate a acțiunilor lor de combatere a corupției;

38.  solicită accelerarea înființării Consiliul național pentru dialog social, decisă în 2013;

39.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Tunisia nu și-a recuperat activele, în special din cauza proceselor îndelungate și greoaie de confiscare și repatriere a activelor; solicită să se ofere Tunisiei sprijin pentru capacitățile tehnice specifice, pentru a face investigații și pentru a colecta informațiile și elementele probatorii necesare pentru cazurile de recuperare a activelor;

40.  invită statele membre să-și demonstreze sprijinul și voința politică pentru a accelera recuperarea activelor tunisiene înghețate; salută decizia Consiliului din 28 ianuarie 2016 de a îngheța pentru un an activele a 48 de persoane;

41.  cere promovarea unor transferuri de remitențe mai rapide și mai sigure, precum și a potențialului de investiții al tunisienilor și nord-africanilor care își au deja reședința în Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește dezvoltarea locală și regională;

42.  își exprimă îngrijorarea privind sustenabilitatea datoriei tunisiene și cere o evaluare a modalităților posibile de a o face mai sustenabilă având în vedere situația economică a țării; cere ca datoria Tunisiei să fie transformată în proiecte de investiții, în special pentru construirea de infrastructuri strategice și reducerea diferențelor regionale, și salută inițiativele în acest sens; încurajează Comisia și statele membre să mărească numărul de proiecte de acest tip; invită statele membre să analizeze posibilități de reeșalonare preferențială a datoriei Tunisiei și de diversificare a componentelor acestei datorii;

43.  salută proiectele UE de creare de locuri de muncă și de formare profesională, de tipul IRADA; recomandă folosirea fondurilor Politicii europene de vecinătate (PEV) pentru a oferi în continuare asistență IMM-urilor; subliniază că IMM-urile sunt esențiale pentru creșterea Tunisiei și că, în consecință, ar trebui să beneficieze de sprijinul UE; încurajează dezvoltarea de programe de înființare a unor întreprinderi destinate specific femeilor și tinerilor, cu scopul de a dezvolta formarea în managementul afacerilor și accesul la sprijin financiar pentru a consolida sectorul IMM-urilor; recomandă ca Tunisia să adopte măsurile adecvate pentru a putea beneficia pe deplin de programul COSME al UE (Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii) cât mai rapid; încurajează sectorul privat să acorde împrumuturi pentru IMM-uri, inclusiv prin consolidarea capacității sectorului de garantare a creditelor și prin reformarea sectorului bancar subcapitalizat; salută programul recent de înfrățire al Băncii Centrale a Tunisiei, menit să sprijine modernizarea sectorului bancar;

44.  recomandă să se folosească expertiza UE în domeniul fondurilor regionale și în reducerea disparităților regionale pentru a promova dezvoltarea regională în Tunisia și pentru a reduce disparitățile; solicită ca partenerii internaționali și instituțiile de finanțare să acorde sprijin pentru a îmbunătăți și extinde infrastructurile naționale (cum ar fi autostrăzi, căi ferate, porturi, aeroporturi și rețele de telecomunicații) pentru a integra mai bine centrele rurale și cele din interiorul țării;

45.  încurajează integrarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) cu inițiativele la nivelul UE, cum ar fi Uniunea energetică; încurajează, de asemenea, o mai mare cooperare regională în Africa de Nord în chestiuni punctuale precum împădurirea și gestionarea apei, precum și o mai mare integrare socioeconomică, cu mai multe schimburi comerciale în Africa de Nord; reamintește că Uniunea pentru Mediterana sprijină dezvoltarea unor proiecte specifice în regiune și ar trebui, în acest sens, să fie implicată în proiectele derulate de Uniunea Europeană în Tunisia;

46.  cere ca cooperarea UE să se concentreze mai mult pe economia verde și dezvoltarea sustenabilă și să mărească folosirea energiilor regenerabile, precum și o mai bună epurare a apelor și tratare a deșeurilor, având în vedere în special potențialul ridicat al Tunisiei în sursele regenerabile de energie; salută proiecte precum depoluarea lacului Bizerte, sprijinit de Uniunea pentru Mediterana, acoperișurile cu plante din Ghar el Melh și deșeurile organice utilizate pentru consum în Beja;

47.  salută integrarea piețelor euro-mediteraneene ale energiei electrice ca element important pentru cooperarea din domeniul energiei cu vecinii sudici; consideră că proiectul Elmed ar permite comerțul bidirecționale cu energie electrică între partea de nord și cea de sud a Mediteranei, generând beneficii de securitate, stabilitate și accesibilitate a aprovizionării cu energie electrică pentru toți partenerii;

III – Securitate și apărare

48.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la efectele indirecte pentru securitatea din Tunisia, generate, printre altele de instabilitatea din Libia; remarcă construirea unui zid pe o scurtă porțiune a graniței cu Libia; își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul ridicat de luptători străini tunisieni care s-au alăturat Da’esh și altor grupuri teroriste; subliniază că combaterea contrabandei cu arme reprezintă o parte importantă a luptei împotriva terorismului; subliniază necesitatea reformării serviciilor de informații naționale, respectând statul de drept și convențiile privind drepturile omului;

49.  este îngrijorat de atacul terorist comis în orașul de frontieră Ben Guerdane imediat după atacul cu bombă de la Sabratha, fapt care demonstrează că frontiera dintre Tunisia și Libia este încă foarte nesigură; își exprimă îngrijorarea cu privire la situația din Libia și face apel la toate părțile din Libia să se angajeze într-o colaborare constructivă cu guvernul de uniune națională; subliniază că UE este pregătită să ofere sprijin de securitate la cererea guvernului de uniune națională și că trebuie restabilită coordonarea în domeniul securității între Tunisia și Libia; sugerează ca, în parteneriat cu autoritățile tunisiene, să fie evaluată posibilitatea stabilirii unei misiuni UE de asistență la frontieră în Tunisia;

50.  recunoaște că sărăcia și excluziunea socială se numără printre cauzele majore ale radicalizării; cere, prin urmare, o mai bună incluziune socială a tinerilor pentru a le permite să își găsească locuri de muncă stabile și pentru a preveni ca aceștia să fie recrutați ca luptători de organizațiile teroriste; recomandă folosirea expertizei acumulate prin inițiativa unor organizații internaționale precum Hedayah pentru a elabora strategii locale și regionale vizând combaterea extremismului violent; cere o mai bună cunoaștere a rețelelor existente sau a inițiativelor similare în Tunisia;

51.  face apel la guvernul tunisian să stabilească o strategie pentru luptătorii străini care se întorc în țară, de exemplu combinând măsurile punitive și cele preventive cu programe de deradicalizare și reabilitare, cu scopul de a le oferi acestora posibilitatea reintegrării în societate, reducând astfel riscurile în viitor; solicită elaborarea unei strategii mai cuprinzătoare care să prevină radicalizarea în închisori și în centrele de detenție; cere să se pună accent pe o mai bună educație și pe combaterea radicalizării tinerilor;

52.  recunoaște că terorismul reprezintă o provocare comună care cere un răspuns comun și că cooperarea dintre UE și Tunisia în domeniul securității și al luptei împotriva terorismului s-a intensificat în ultima vreme, îndeosebi prin lansarea unui ambițios program de sprijin pentru reformarea sectorului securității;

53.  sprijină procesul de pace și reconciliere politică în Libia, coordonat de ONU, ca mijloc esențial de stabilizare a întregii regiuni și de consolidare a securității și a procesului de reforme din Tunisia;

54.  salută procesul de coordonare a asistenței pentru securitate lansat de Tunisia, în care UE joacă un rol activ; subliniază că UE ar trebui să sprijine Tunisia să creeze structuri de stat capabile să gestioneze problemele de securitate; salută rezultatele obținute de G7+3 în materie de cooperare în domeniul securității; solicită implementarea rapidă a programelor deja existente și consolidarea asistenței pentru securitate în Tunisia, cu accent pe securitatea frontierelor, protejarea infrastructurii turistice și combaterea amenințărilor teroriste comune; încurajează, totuși, autoritățile tunisiene să ofere un răspuns proporționat la aceste amenințări pentru a proteja libertățile democratice și drepturile fundamentale; solicită sprijinirea deplină a autorităților competente din Tunisia și înființarea poziției de consilier de securitate națională; de asemenea, cere statelor membre să facă schimb de bune practici în domeniul securității în Tunisia, în special în ceea ce privește pregătirea personalului de securitate și respectarea drepturilor omului; cere o evaluare sistematică din perspectiva drepturilor omului a sprijinului acordat Tunisiei de către UE în domeniul securității;

55.  își exprimă cea mai profundă îngrijorare cu privire la Legea 22/2015 privind lupta împotriva terorismului, adoptată în iulie 2015 de Adunarea Reprezentanților din Tunisia, care impune pedeapsa cu moartea ca o sentință posibilă pentru o serie de infracțiuni de „terorism”; își exprimă îngrijorarea privind o serie de prevederi ale legii de combatere a terorismului; subliniază că această lege ar putea aduce o atingere gravă libertăților civile și ar putea submina respectarea drepturilor omului în Tunisia; invită autoritățile tunisiene să respecte în continuare moratoriul cu privire la aplicarea pedepsei cu moartea; reamintește că pedeapsa cu moartea există deja în legislația tunisiană pentru infracțiuni precum omorul și violul, deși nu a mai avut loc nicio execuție din 1991; subliniază că, deși Tunisia este printre cele mai vulnerabile țări la amenințările teroriste, statele au obligația de a respecta în totalitate drepturile omului în lupta împotriva terorismului; subliniază că PEV este strâns corelată cu respectarea drepturilor omului și a dreptului internațional și reamintește poziția fermă a UE împotriva pedepsei capitale;

56.  salută faptul că există acum prevederi legale, în Legea 22/2015 privind combaterea terorismului, pentru protecția juridică a surselor jurnalistice și pentru incriminarea supravegherii guvernamentale neautorizate;

57.  salută lansarea, în noiembrie 2015, a programului UE în sprijinul reformei sectorului de securitate din Tunisia, care pune un accent deosebit pe restructurarea serviciilor de securitate, pe controlul la frontiere și pe serviciile de informații, precum și angajamentul asumat de cele două părți în cadrul Consiliului de asociere UE-Tunisia din 18 aprilie 2016 de a implementa programul într-un eficient și rapid;

58.  cere promovarea unei logici a obiectivelor, nu doar furnizarea de asistență prin instrumente de politică, în cadrul unei viziuni strategice clare, axate pe prevenire, pe sprijin pentru elaborarea de legislație de către ARP, precum și înființarea unui parchet pentru combaterea terorismului;

59.  salută dialogul politic consolidat dintre UE și Tunisia în combaterea terorismului; subliniază că este important să se protejeze drepturile omului în contextul măsurilor împotriva terorismului;

60.  cere o mai mare cooperare cu agențiile UE, cum ar fi EUROPOL, remarcând totodată că Tunisia nu figurează în lista statelor terțe cu care Europol va încheia acorduri; cere Consiliului să ia în considerare includerea Tunisiei pe lista statelor terțe; solicită realizarea unui studiu de impact privind această cooperare și prezentarea sa la o reuniune comună a Comisiei pentru afaceri externe (AFET) și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), înainte de aprobarea acordului; salută crearea unui punct de contact cu Tunisia de către EUROJUST, precum și invitația pentru autorități adresată de EUROJUST de a-și intensifica cooperarea și de a numi un al doilea punct de contact responsabil specific de problematica terorismului; invită guvernul Tunisiei să ofere un răspuns adecvat la aceste propuneri cât mai curând;

IV – Mobilitate, cercetare, educație și cultură

61.  salută semnarea de către UE și Tunisia a Parteneriatului privind mobilitatea, în martie 2014, și cere implementarea sa rapidă; cere o nouă politică privind vizele acordate tunisienilor și încheierea acordului de readmisie; observă că, deși parteneriatele pentru mobilitate se bazează pe competențe naționale, ele sunt incluse în propunerea UE în cadrul PEV; recomandă ca statele membre să-și manifeste solidaritatea cu Tunisia înlesnind vizele pentru antreprenori, profesori, studenți, cercetători, artiști etc.;

62.  încurajează UE să semneze parteneriate pentru mobilitate cu țările partenere din vecinătatea sudică, pentru a permite relaxarea procedurilor de obținere a vizelor, împreună cu acorduri de readmisie; invită Comisia, în cooperare cu statele membre, să creeze posibilități pentru schemele de migrație circulară, ceea ce ar deschide rute sigure și legale pentru migranți; condamnă traficul cu ființe umane, majoritatea victimelor fiind femei, și subliniază că trebuie consolidată cooperarea cu țările partenere pentru a combate acest fenomen; observă că acordarea de vize pe termen lung cu intrări multiple, în locul vizelor pe termen scurt, constituie cea mai bună metodă de reducere a migrației neregulamentare, inclusiv cea care se produce prin introducerea ilegală de imigranți și prin traficul de ființe umane; recomandă Tunisiei să își modifice legea din 2004 privind incriminarea persoanelor care au părăsit teritoriul țării fără autorizație, în conformitate cu dreptul internațional;

63.  invită autoritățile tunisiene să coopereze îndeaproape cu statele membre pentru a combate formele organizate de imigrație ilegală;

64.  subliniază că misiunile de tipul EURONAVFOR MED constituie o modalitate de a combate eficient și concret traficul de ființe umane; invită UE să continue și să intensifice acest tip de operațiuni, precum și să implice țările partenere cum ar fi Tunisia;

65.  salută parteneriatul UE-Tunisia în domeniul cercetării și inovării și participarea Tunisiei la programul-cadru Orizont 2020; subliniază că o politică coerentă privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică ar constitui un stimulent pentru investițiile în domeniul cercetării și dezvoltării, pentru transferul cercetării și inovării în sectorul privat și pentru crearea de noi întreprinderi; subliniază că Tunisia ar trebui să devină un participant cu drepturi depline la programul Erasmus+ pentru a dezvolta și mai mult schimburile de studenți; își exprimă îngrijorarea cu privire la dificultățile tot mai mari întâmpinate de studenții tunisieni care doresc să studieze în Europa; cere implementarea unei „politici de discriminare pozitivă” în special pentru tinerii studenți care provin din regiuni mai puțin dezvoltate, oferind stimulente care să le permită participarea la aceste programe; invită Tunisia să își adapteze și să acorde prioritate parteneriatelor pentru dezvoltarea competențelor în limbi străine, inginerie, energii regenerabile, științe și informatică, domenii care asigură gradul cel mai ridicat de inserție pe piața muncii;

66.  invită Comisia să încurajeze elaborarea de parteneriate între școli, universități și centre de cercetare și să consolideze proiectele comune de învățare pe tot parcursul vieții, îndeosebi în ceea ce privește învățarea limbilor străine, noile tehnologii, promovarea educației în rândul femeilor și a spiritului antreprenorial;

67.  cere un parteneriat consolidat în industriile creative, culturale, în educația populară, viața comunității și sectoarele audiovizuale, prin consolidarea rețelelor, dar și prin inițiative care urmăresc un dialog intercultural mai amplu, reliefarea patrimoniului istoric și arheologic comun din epoca romană, mobilitatea participanților, promovarea și distribuția de conținuturi culturale și audiovizuale, inclusiv prin festivaluri și expoziții; încurajează Tunisia să participe la programul Europa creativă;

68.  recomandă folosirea limbii arabe de către instituțiile UE, îndeosebi de Delegația UE în Tunisia, atunci când se publică invitațiile de participare la procedurile de ofertare, la cererile de exprimare a interesului și, de asemenea, în comunicarea cu publicul; subliniază că este important ca guvernul tunisian să informeze cetățenii săi cu privire la acțiunile sale;

69.  consideră că utilizarea limbii arabe este necesară pentru a garanta implicarea societății civile în relațiile dintre UE și Tunisia, mai ales în contextul negocierilor pentru un acord de liber schimb;

o
o   o

70.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului Republicii Tunisia precum și președintelui Adunării Reprezentanților Poporului Tunisian.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0272.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0061.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0086.
(4) JO L 102, 18.4.2016, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate