Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2816(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0974/2016

Texte depuse :

B8-0974/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0347

Texte adoptate
PDF 248kWORD 43k
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg
Obiecțiuni la un act delegat: documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări
P8_TA(2016)0347B8-0974/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 14 septembrie 2016 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2016)03999) („Regulamentul delegat”),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), în special articolul 8 alineatul (5), articolul 10 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (5),

–  având în vedere articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, precum și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

–  având în vedere proiectul de standard tehnic de reglementare (RTS), prezentat la 6 aprilie 2016 de Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere, în conformitate cu articolul 10 și articolul 56 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010,

–  având în vedere scrisoarea adresată Comisiei Europene, transmisă de președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare la 30 iunie 2016, precum și scrisoarea transmisă de președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare la 12 iulie 2016,

–  având în vedere propunerea de rezoluție prezentată de Comisia pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât este esențial ca informațiile destinate consumatorilor cu privire la produsele de investiții să fie comparabile, pentru a promova condiții competitive egale pe piață, indiferent de tipul de intermediar financiar care le produce sau le comercializează;

B.  întrucât eliminarea riscului de credit din calculul categoriei de risc pentru produsele de asigurare ar induce în eroare investitorii;

C.  întrucât încă mai trebuie clarificat tratamentul produselor cu multiple opțiuni, în special în legătură cu scutirea explicită acordată fondurilor OPCVM, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014;

D.  întrucât actul delegat în forma sa adoptată de Comisie conține defecte în metodologia de calcul al viitoarelor scenarii de performanță și, prin urmare, nu îndeplinește cerința prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 de a furniza informații care sunt „corecte, clare și nu induc în eroare” și, în special, nu arată că, în cazul anumitor PRIIP, chiar într-un scenariu negativ și chiar pentru produsele care au cauzat periodic pierderi în perioada minimă recomandată de deținere, investitorii ar putea pierde bani;

E.  întrucât lipsa unor orientări detaliate în regulamentul delegat cu privire la „alerta de inteligibilitate” dă naștere unui grav risc de aplicare incoerentă a acestui element în documentul cu informații esențiale, în toată piața unică;

F.  întrucât Parlamentul își menține opinia că ar trebui introdusă o standardizare suplimentară a momentului în care se va utiliza alerta de inteligibilitate, cu titlu de mandat suplimentar al standardului tehnic de reglementare;

G.  întrucât, în forma sa nemodificată, există riscul ca normele stabilite de regulamentul delegat să intre în contradicție cu spiritul și scopul legislației, care este de a furniza investitorilor individuali informații clare, comparabile, inteligibile și care nu induc în eroare cu privire la PRIIP;

H.  întrucât în scrisoarea din 30 iunie 2016 transmisă Comisiei Europene de președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, echipa de negocieri a Parlamentului a solicitat Comisiei Europene să evalueze posibilitatea amânării punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014,

1.  formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a o informa că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  invită Comisia să prezinte un nou act delegat care să țină cont de preocupările menționate mai sus;

4.  invită Comisia să aibă în vedere o propunere care să amâne data de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, fără a schimba vreo altă dispoziție de la nivelul 1, pentru a asigura punerea în aplicare în bune condiții a cerințelor prevăzute de regulament și de regulamentul delegat, precum și să evite aplicarea nivelului 1 înainte de intrarea prealabilă în vigoare a standardului tehnic de reglementare;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate