Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 313kWORD 61k
Čtvrtek, 15. září 2016 - Štrasburk
Jmenování nového člena Komise
P8_TA(2016)0348

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. září 2016, kterým se schvaluje jmenování Juliana Kinga členem Komise (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 246 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na bod 6 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(1),

–  s ohledem na rezignaci Jonathana Hilla na funkci člena Evropské komise, kterou podal dne 25. června 2016,

–  s ohledem na dopis ze dne 15. července 2016, kterým Rada konzultovala Evropský parlament ve věci rozhodnutí o jmenování Juliana Kinga členem Komise, které má být přijato po vzájemné dohodě s předsedou Komise (C8-0339/2016),

–  s ohledem na slyšení Juliana Kinga vedené dne 12. září 2016, Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, a na hodnotící zprávy tohoto výboru;

–  s ohledem na článek 118 a přílohu XVI jednacího řádu

1.  schvaluje jmenování Juliana Kinga členem Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.

Právní upozornění - Ochrana soukromí