Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 242kWORD 47k
2016. szeptember 15., Csütörtök - Strasbourg
Új biztos kinevezése
P8_TA(2016)0348

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i határozata Julian King az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyásáról(C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 246. cikkének második bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 6. pontjára(1),

–  tekintettel Jonathan Hill bizottsági tagságról való, 2016. június 25-én benyújtott lemondására,

–  tekintettel a Tanács 2016. július 15-i levelére, amelyben a Tanács konzultált a Parlamenttel a Julian Kingnek a Bizottság tagjává történő kinevezésére vonatkozó, a Bizottság elnökével egyetértésben meghozandó határozatról (C8-0339/2016),

–  tekintettel Julian Kingnek az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által vezetett 2016. szeptember 12-i meghallgatására, valaminnt az azt követően készített értékelő nyilatkozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 118. cikkére és XVI. mellékletére,

1.  jóváhagyja Julian King kinevezését az Európai Bizottság tagjává;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.

(1) HL L 304., 2010.11.20., 47. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat