Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 151kWORD 42k
Joi, 15 septembrie 2016 - Strasbourg
Numirea unui nou membru al Comisiei
P8_TA(2016)0348

Decizia Parlamentului European din 15 septembrie 2016 privind aprobarea numirii lui Julian King în calitate de membru al Comisiei (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 246 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere punctul 6 din Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană(1),

–  având în vedere demisia lui Jonathan Hill din funcţia de membru al Comisiei, prezentată la 25 iunie 2016,

–  având în vedere scrisoarea Consiliului din 15 iulie 2016 prin care Consiliul a consultat Parlamentul cu privire la decizia de numire a lui Julian King, de comun acord cu președintele Comisiei, în calitate de membru al Comisiei (C8-0339/2016),

–  având în vedere audierea lui Julian King la 12 septembrie 2016, condusă de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, precum și declarația de evaluare redactată în urma audierii respective,

–  având în vedere articolul 118 şi anexa XVI la Regulamentul său de procedură,

1.  aprobă numirea lui Julian King în calitate de membru al Comisiei;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei şi guvernelor statelor membre.

(1) JO L 304, 20.11.2010, p. 47.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate