Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2880(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0990/2016

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Hlasování :

PV 15/09/2016 - 11.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0349

Přijaté texty
PDF 334kWORD 76k
Čtvrtek, 15. září 2016 - Štrasburk
Filipíny
P8_TA(2016)0349RC-B8-0990/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2016 o Filipínách (2016/2880(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Filipínách, zvláště pak na usnesení ze dne 8. června 2016 o Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Filipínskou republikou(1), usnesení ze dne 14. června 2012(2) a usnesení ze dne 21. ledna 2010(3),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 3. září 2016 o útoku v Davau;

–  s ohledem na diplomatické vztahy mezi Filipínami a EU (dříve Evropským hospodářským společenstvím (EHS)), které byly navázány dne 12. května 1964 jmenováním velvyslance Filipín při EHS,

–  s ohledem na skutečnost, že Filipíny mají po podpisu prohlášení z Bangkoku ze dne 8. srpna 1967 status zakládajícího člena Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Pan Ki-muna ze dne 8. června 2016 o zřejmé podpoře poprav bez řádného soudu,

–  s ohledem na prohlášení výkonného ředitele Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) ze dne 3. srpna 2016 o situaci na Filipínách,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 4. září 2016 o Filipínách,

–  s ohledem na tiskové prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 4. září 2016 o teroristických útocích na Filipínách,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se lidských práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mezi Filipínami a EU existují dlouhotrvající diplomatické, hospodářské, kulturní a politické vztahy,

B.  vzhledem k tomu, že otázky týkající se demokracie, zásad právního státu, lidských práv a dialogu vedeného s organizacemi občanské společnosti vždy tvořily významnou část dvojstranných rozhovorů mezi EU a Filipínami;

C.  vzhledem k obrovským výzvám, kterým nedávno zvolená filipínská vláda v souvislosti s bojem proti nerovnosti a korupci a rovněž v souvislosti s vedením mírového procesu v zemi bude muset čelit;

D.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s drogami na Filipínách stále představuje problém celostátního a mezinárodního rozsahu; vzhledem k tomu, že podle výroční zprávy Ministerstva zahraničních věcí USA pro Kongres uvádí Filipínský úřad pro boj s omamnými látkami (PDEA), jenž je předním orgánem pro boj s narkotiky v zemi, že 8 629 vesnic či „barangayí“ (které tvoří odhadem 20 % z celkového počtu vesnic v zemi) nahlásilo trestné činy spáchané v souvislost s drogami, a vzhledem k tomu, že Filipíny jsou považovány za zemi s nejvyšší mírou užívání metamfetaminu ve východní Asii;

E.  vzhledem k tomu, že ústředním tématem prezidentské kampaně Rodriga Duterteho byl závazek skoncovat v celé zemi se všemi druhy trestných činů, které jsou páchány v souvislosti s drogami; vzhledem k tomu, že v průběhu své volební kampaně a počátečních dnů v úřadu opakovaně naléhal na donucovací orgány a veřejnost, aby zabíjely osoby podezřelé z pašování drog, které se samy nevzdají, a rovněž uživatele drog;

F.  vzhledem k tomu, že prezident Duterte veřejně prohlásil, že nebude usilovat o stíhání představitelů donucovacích orgánů a občanů, kteří usmrtí drogové překupníky kladoucí odpor při zatýkání;

G.  vzhledem k číselným údajům zveřejněným Filipínskou národní policií, podle nichž v období od 1. července do 4. září 2016 policejní příslušníci usmrtili více než tisíc podezřelých prodejců a uživatelů drog, a vzhledem k tomu, že další policejní statistiky přisuzují usmrcení více než tisíce údajných prodejců a uživatelů drog za poslední dva měsíce neznámým střelcům; vzhledem k tomu, že podle stanice Al-Džazíra bylo zatčeno více než 15 000 osob podezřelých z nakládání s drogami, a to ve většině případů na základě informací nebo nařčení vznesených jejich spoluobčany, a dále vzhledem k tomu, že se téměř 700 000 osob vydalo „dobrovolně“ do rukou policie a nechalo se přihlásit k léčbě v rámci tokhangského programu, aby tak unikly pozornosti policie nebo samozvaných strážců zákona;

H.  vzhledem k tomu, že dne 8. června 2016 označil generální tajemník OSN Pan Ki-mun sérii mimosoudních za nezákonnou a za porušení základních práv a svobod;

I.  vzhledem k tomu, že dne 18. srpna 2016 zvláštní zpravodajka OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy Agnes Callamardová a zvláštní zpravodaj OSN pro právo na zdraví Dainius Pūras naléhali na filipínskou vládu, aby ukončila vlnu současných mimosoudních poprav a zabíjení, k nimž v souvislosti s vystupňovaným tažením proti zločinu a drogám zaměřeným na prodejce a uživatele drog dochází;

J.  vzhledem k tomu, že Senát Filipín a Komise pro lidská práva zahájily své vlastní nezávislé vyšetřování těchto úmrtí;

K.  vzhledem k tomu, že Filipíny byly jednou z prvních zemí v Asii, která zrušila trest smrti, a to v roce 1987; vzhledem k tomu, že poté, co byl tento trest znovu zaveden, byl v roce 2006 opět prezidentem Arroyem zrušen; vzhledem k tomu, že během své volební kampaně prezident Duterte volal po jeho znovuzavedení, a to především pro případy nelegálního obchodu s drogami, a vzhledem k tomu, že je za tímto účelem nyní projednáván ve filipínském kongresu příslušný návrh zákona;

L.  vzhledem k tomu, že v Kongresu Filipínské republiky se nachází rovněž návrh zákona, který má snížit věk trestní odpovědnosti z patnácti let na devět;

M.  vzhledem k tomu, že dne 2. září 2016 pumový útok na tržišti v městě Davao, k němuž se přihlásila skupina Abú Sajjáf a přidružené skupiny, zabil nejméně 14 lidí a dalších 70 zranil; vzhledem k tomu, že filipínské ozbrojené síly pokračují v jižní provincii Sulu ve vojenské ofenzívě proti bojovníkům skupiny Abú Sajjáf, přidružené k Islámskému státu;

N.  vzhledem k tomu, že po útoku vyhlásila filipínská vláda „národní stav nouze z důvodu nezákonného násilí na Mindanau“;

O.  vzhledem k tomu, že dne 26. srpna 2016 bylo pod záštitou norské vlády podepsáno mezi filipínskou vládou a Národní demokratickou frontou Filipín (NDFP) příměří na dobu neurčitou, což představuje zásadní průlom ve 47 let trvající partyzánské válce, jež podle odhadů stála život 40 000 lidí;

P.  vzhledem k tomu, že Filipíny budou v roce 2017 předsedat sdružení ASEAN a že prezident Duterte oznámil, že „během filipínského předsednictví budeme vyzdvihovat ASEAN jako model regionalismu a globálního aktéra, jemuž jde v první řadě o prosazování zájmu obyvatel“;

1.  důrazně odsuzuje útok na nočním tržišti v městě Davao, k němuž došlo dne 2. září 2016, a vyjadřuje soustrast příbuzným obětí; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za tyto vraždy by měly být hnány k odpovědnosti, avšak žádá delegaci EU, aby pozorně sledovala, zda nedochází k bezpráví; naléhavě vyzývá členské státy, aby v souladu se svými závazky plynoucími z mezinárodního práva a příslušných rezolucí Rady bezpečnosti aktivně spolupracovaly v této záležitosti s vládou Filipín a všemi příslušnými orgány;

2.  ostře odsuzuje nedovolený obchod s drogami a jejich zneužívání na Filipínách; zdůrazňuje, že nelegální drogy ohrožují filipínskou mládež a představují jeden z nejvážnějších problémů společnosti;

3.  chápe, že miliony lidí na Filipínách jsou negativně zasaženy vysokou mírou závislosti na drogách a jejími následky; nicméně vyjadřuje vážné znepokojení nad mimořádně vysokým počtem lidí zabitých při operacích policejních jednotek a skupin samozvaných strážců zákona v souvislosti s vystupňovaným tažením proti zločinu a drogám zaměřeným na prodejce a uživatele drog, a naléhavě vyzývá vládu Filipín, aby nynější vlnu mimosoudních poprav a zabíjení ukončila;

4.  vítá záměr vlády snížit vysokou míru zločinu a korupce v zemi, avšak vybízí ji, aby přijala zvláštní komplexní politiky a programy, jejichž součástí by měla být i prevence a rehabilitace a které by nespočívaly výhradně v násilné represi;

5.  rozhodně vítá iniciativu prezidenta Duterteho povzbudit mírový proces s Národní demokratickou frontou Filipín (NDFP) a těší se vyhlídkou na to, že tento konflikt bude ve velmi blízké budoucnosti ukončen, neboť podle plánu jednání by mohlo být konečné dohody o ukončení ozbrojeného konfliktu dosaženo do jednoho roku;

6.  zdůrazňuje, že reakce na nezákonný obchod s drogami musí být plně v souladu s národními i mezinárodními závazky;

7.  naléhavě vybízí orgány, aby zajistily dodržování lidských práv a základních svobod v souladu s mezinárodními standardy lidských práv a mezinárodními nástroji, které Filipíny ratifikovaly;

8.  vybízí orgány, aby okamžitě zahájily vyšetřování mimořádně vysokého počtu lidí zabitých při policejních operacích;

9.  bere na vědomí, že Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) je připraven se více zapojit do úsilí Filipín postavit překupníky drog před soud, a to s příslušnými právními zárukami a v souladu s mezinárodními standardy a normami;

10.  doporučuje, aby byl bezodkladně zaveden národní mechanismus prevence mučení, jak stanoví Úmluva OSN proti mučení a její opční protokol;

11.  naléhavě vyzývá filipínskou vládu, aby odsoudila činnost skupin samozvaných strážců zákona a vyšetřila jejich odpovědnost za zabíjení; naléhavě vyzývá filipínské orgány, aby okamžitě zahájily důkladné, účinné a nestranné vyšetřování s cílem odhalit všechny pachatele, postavit je před způsobilý a nestranný civilní tribunál a uložit jim tresty v souladu se zákonem;

12.  vyzývá vládu Filipín, aby zaručila náležitou ochranu obhájcům lidských práv, členům odborů a novinářům;

13.  vítá závazek prezidenta Duterteho prosazovat rehabilitační programy a žádá EU, aby podporovala úsilí vlády poskytovat uživatelům drog náležitou pomoc, aby se zbavili závislosti, a aby nadále podporovala reformy systému trestního soudnictví na Filipínách;

14.  doporučuje, aby Filipíny bezodkladně ratifikovaly Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením a aby kriminalizovaly nucená zmizení a mimosoudní popravy ve své národní legislativě;

15.  naléhavě vyzývá Kongres Filipínské republiky, aby upustil od znovuzavedení trestu smrti a od snížení věkové hranice trestní odpovědnosti;

16.  konstatuje, že podle empirických zjištění trest smrti nesnižuje kriminalitu spojenou s drogami a jeho znovuzavedení by zničilo tento velký úspěch filipínského systému spravedlnosti;

17.  naléhavě vyzývá EU, aby s využitím všech dostupných nástrojů pomáhala vládě Filipín dodržovat její mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, zejména prostřednictvím rámcové dohody;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám členských států, vládě a parlamentu Filipín, vládám členských států Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), vysokému komisaři OSN pro lidská práva a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0263.
(2) Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 99.
(3) Úř. věst. C 305 E, 11.11.2010, s. 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí