Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2881(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0989/2016

Разисквания :

PV 15/09/2016 - 8.2
CRE 15/09/2016 - 8.2

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.3

Приети текстове :

P8_TA(2016)0350

Приети текстове
PDF 481kWORD 51k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Сомалия
P8_TA(2016)0350RC-B8-0989/2016

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно Сомалия (2016/2881(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Сомалия,

—  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно нападенията в Сомалия от 27 февруари 2016 г., 2 юни 2016 г., 26 юни 2016 г., 26 юли 2016 г. и 21 август 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно Сомалия от 18 юли 2016 г. и 15 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, относно решението за избирателен модел за Сомалия през 2016 г.,

—  като взе предвид Пакта за нов договор, приет на 16 септември 2013 г. в Брюксел,

—  като взе предвид стратегията на ЕС за сигурността и развитието на Сахел от септември 2011 г.,

—  като взе предвид доклада на ООН относно свободата на изразяване на мнение в Сомалия, публикуван на 4 септември 2016 г.,

—  като взе предвид Резолюция 2297 (2016) на Съвета за сигурност на ООН, приета на 7 юли 2016 г.,

—  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно Сомалия до Съвета за сигурност на ООН от 8 януари 2016 г. и 9 май 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на работната група относно всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека от 13 април 2016 г.,

—  като взе предвид осъждането от страна на Майкъл Кийтинг — специалния представител на генералния секретар на ООН — на бомбеното нападение над хотел в Могадишу на 30 август 2016 г.,

—  като взе предвид последния всеобщ периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека относно Сомалия от януари 2016 г.,

—  като взе предвид призива от 2 септември 2016 г. на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) за помощ за провеждането на борба срещу използването на самоделни взривни устройства в Сомалия,

—  като взе предвид изявлението на AMISOM от 26 юли 2016 г., осъждащо терористичните нападения в Могадишу,

—  като взе предвид изявлението на специалния представител на Комисията на Африканския съюз за Сомалия — посланик Франсиско Каетано Мадейра, от 30 август 2016 г., приветстващо сомалийските сили за сигурност във връзка с нападението над хотел в Могадишу,

—  като взе предвид Споразумението от Котону за партньорство между държавите от АКТБ и ЕС,

—  като взе предвид съобщението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз по време на 455-ото му заседание от 2 септември 2014 г. относно превенцията и борбата с тероризма и насилствения екстремизъм в Африка,

—  като взе предвид мандата на Африканската комисия по правата на човека и народите за насърчаване и закрила на правата на човека и народите съгласно Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията за африканско единство за предотвратяване и борба с тероризма, приета през 1999 г.;

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Сомалия, след две десетилетия гражданска война, липса на държавен контрол и тероризъм, се намира в решителен преходен период; като има предвид, че от 2012 г., когато беше установено правителство с международна подкрепа, Сомалия малко по малко върви в посока към постигане на стабилност, но новите органи все още са изправени пред предизвикателство от свързаните с Ал-Кайда бунтовници от Ал-Шабаб;

Б.  като има предвид, че въпреки факта, че се наблюдава поемането на положителни ангажименти и политически промени от страна на сомалийското правителство, като например създаването на независима Национална комисия по правата на човека, несигурността и вътрешнополитическите борби продължават да възпрепятстват постигането на конкретен напредък по отношение на реформата в правосъдието и сектора на сигурността;

В.  като има предвид, че при липсата на действаща гражданска съдебна система сомалийското правителство разчита на военните съдилища за провеждането на съдебни процеси и произнасянето на присъди срещу цивилни граждани, което не гарантира правата на цивилните ответници; като има предвид, че обширни правомощия за разследване са предоставени на Националната агенция за разузнаване и сигурност (NISA), която понастоящем не разполага с мандат за правоприлагане, като това води до значителни нарушения на правото на справедлив процес на лицата, задържани от тази агенция;

Г.  като има предвид, че населението на Сомалия се бори и страда от последиците от непрекъснатите варварски нападения от военни лидери и терористи; като има предвид, че на 30 август 2016 г. най-малко 10 души, в това число войници и цивилни граждани, бяха убити в Могадишу пред президентския дворец; като има предвид, че на 26 юли 2016 г. Ал-Шабаб нападна база на Африканския съюз в Могадишу, при което загинаха най-малко 13 души, в това число служители на ООН, и че беше докладвано за още нападения с минохвъргачки през предходните месеци, по време на които бяха убити над 100 души; като има предвид, че Ал-Шабаб продължава да бъде активна и в съседна Кения, където извършва редовни терористични нападения;

Д.  като има предвид, че на AMISOM — мироопазващата мисия на Африканския съюз, наброяваща 22 000 души, е възложен мандат, наред с другото, да намали заплахата, която представляват Ал-Шабаб и другите въоръжени опозиционни групировки, да гарантира сигурност, за да се даде възможност за провеждане на политическия процес на всички нива, както и да се даде възможност за полагане на усилия за стабилизиране, помирение и изграждане на мира в Сомалия, а също така и да се създаде възможност за постепенно предаване на отговорностите за сигурността от AMISOM на сомалийските сили за сигурност, което в голяма степен зависи от уменията на последните; като има предвид, че мандатът на AMISOM беше удължен до 31 май 2017 г. — решение, което Парламентът приветства;

Е.  като има предвид, че Уганда, която в най-голяма степен допринася с войски, обяви, че ще оттегли над 6000 от своите военни от Сомалия до края на 2017 г.; като има предвид, че Африканският съюз обяви плановете си да оттегли изцяло своите сили до края на 2020 г., като заяви, че отговорностите за сигурността ще бъдат постепенно прехвърлени на въоръжените сили на Сомалия, като началото ще бъде поставено през 2018 г.;

Ж.  като има предвид, че силите на AMISOM неколкократно са били обвинявани в сериозни нарушения на правата на човека, включително в неизбирателни убийства и в известен брой случаи на сексуална експлоатация и злоупотреба;

З.  като има предвид, че предстоящият избирателен процес в Сомалия е епохално събитие за сомалийското население и че ще има трайни последици за сигурността, стабилността и развитието на Сомалия и на региона като цяло;

И.  като има предвид, че гласуването за членове на Горната камара на федералния парламент на Сомалия следва да се осъществи на 25 септември 2016 г., а гласуването за членове на Камарата на народа на федералния парламент на Сомалия в периода между 24 септември и 10 октомври 2016 г.; като има предвид, че президентът следва да бъде избран от двете камари на 30 октомври 2016 г.;

Й.  като има предвид, че избирателният процес ще бъде от ключово значение за провеждането на демократични всеобщи избори през 2020 г., които ще бъдат организирани от Националната независима избирателна комисия;

К.  като има предвид, че Омар Мохамед Абдуле, председател на федералния екип за провеждане на непреки избори (FIEIT), отново потвърди, че избирателният процес през 2016 г. ще се проведе навреме и че той ще бъде прозрачен и надежден;

Л.  като има предвид, че свободата на изразяване на мнение, която играе централна роля в изграждането на демократични държави, продължава да бъде значително ограничена; като има предвид, че в неотдавнашен доклад на ООН относно свободата на изразяване на мнение в Сомалия се показва трудната среда, пред която продължават да бъдат изправени журналистите, защитниците на правата на човека и политическите лидери, в това число убийства — предимно от Ал-Шабаб, арести, сплашване и закриване на критично настроени медии; като има предвид, че органите рядко разследват тези случаи или подлагат извършителите на наказателно преследване;

М.  като има предвид, че са предоставени обширни правомощия за разследване на Националната агенция за разузнаване и сигурност, която понастоящем не разполага с мандат за правоприлагане, което води до значителни нарушения на правото на справедлив процес на лицата, задържани от тази агенция;

Н.  като има предвид, че според доклада на ООН могат да бъдат установени 120 случая на произволни арести и задържане на лица, работещи в медиите, между януари 2014 г. и юли 2016 г.; като има предвид, че от януари 2015 г. насам, само десет от 48-те журналисти и медийни работници, които са били задържани, са били изправени пред съд;

О.  като има предвид, че Сомалия все още е една от държавите с най-големи и продължително разселвани общности по света, с 1,1 милиона души вътрешно разселени лица, включително по преценки около 400 000, живеещи само в Могадишу, и почти 1 милион бежанци в региона на Африканския рог; като има предвид, че само през юли 2016 г. Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) е докладвала, че принудителните отстранения и несигурността поради продължаващата военна офанзива са довели до почти 28 000 нови разселвания;

П.  като има предвид, че 420 000 сомалийски бежанци се намират в лагери в Кения, като 350 000 са в лагера Дадааб, а правителствата на Кения и Сомалия и Върховния комисариат за бежанците на ООН са се споразумели за улесняване на доброволното завръщане на 10 000 бежанци в Сомалия, в области, които са свободни от контрол от страна на Ал-Шабаб; като има предвид, че кенийското правителство обяви през май 2016 г., че бежанският лагер в Дадааб в североизточна Кения ще затвори врати до края на годината;

Р.  като има предвид, че деца продължават да бъдат убивани, произволно задържани и набирани във въоръжените сили, въпреки че Сомалия е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на детето през януари 2015 г. и че е одобрила Декларацията за безопасните училища през ноември 2015 г., като се е ангажирала с предприемането на конкретни стъпки за защита на учащите се и учебните заведения;

С.  като има предвид, че ЕС е предоставил 286 милиона евро чрез Европейския фонд за развитие (2014—2020 г.), при поставяне на акцент върху изпълнението на „Пакта“ и по-специално върху изграждането на държавността и на мира, продоволствената сигурност, устойчивостта и образованието; като има предвид, че ЕС е също поел ангажимент да оказва подкрепа на AMISOM посредством Механизма за подкрепа на мира в Африка;

1.  Изразява най-дълбоката си съпричастност с жертвите на неотдавнашните терористични нападения в Сомалия и с техните семейства и изразява дълбоко съжаление за загубата на човешки живот; в същото време решително осъжда извършителите на тези нападения, приписвани на бунтовническата група Ал‑Шабаб;

2.  Призовава за укрепване на националната структура на сигурността и за защита на населението, както и за допълнителна подкрепа от страна на международната общност за AMISOM и правителството на Сомалия в работата им по изграждане на мир и стабилност;

3.  Припомня, че трайна стабилност и мир могат да се постигнат единствено чрез социално приобщаване, устойчиво развитие и добро управление въз основа на демократичните принципи и принципите на правовата държава, при което достойнството и правата на народите се зачитат напълно;

4.  Изразява необходимостта от всеобхватен диалог между социалните сегменти в държавата, включително клановете и племената, които съставляват сомалийския народ, за да се даде възможност за взаимно разбирателство и да се установи консенсус за дълготраен и стабилен мир;

5.  Приветства подкрепата от правителството и регионалните лидери за нова политика в областта на националната сигурност и призовава правителството да ускори нейното изпълнение с оглед на съществуващата заплаха от страна на Ал-Шабаб;

6.  Призовава ЕС и неговите международни партньори да запазят твърдия си ангажимент да си сътрудничат със Сомалия за изграждане на легитимни институции и сектор за сигурност под сомалийска отговорност за целите на борбата с тероризма и защитата на всички хора; подчертава, че това е от ключово значение за конструктивното развитие на Сомалия и сигурността в региона;

7.  Призовава Африканския съюз (АС) да гарантира, че всички държави, предоставящи военни контингенти, споделят информация със CCTARC (Звено на AMISOM за проследяване, анализ и реагиране по въпроса за жертвите сред цивилното население) относно сведения или разследвания от предоставящите военни контингенти държави във връзка с цивилни жертви, както и че тази информация се споделя и с ООН съгласно Резолюция 2297 (2016) на Съвета за сигурност на ООН и се използва при оперативните планове на AMISOM;

8.  Призовава правителството и ЕС в рамките на неговите дейности относно принципите на правовата държава в Сомалия да гарантират, че дейността на Националната агенция за разузнаване и сигурност (NISA) е регулирана чрез ефективни механизми за надзор и да развиват техническите експертни знания на Отдела за криминални разследвания (CID) на Сомалия с цел провеждане на разследвания, които са задълбочени, ефективни и зачитат правата;

9.  Приветства разследването на АС на твърденията за сексуално насилие от страна на военни от AMISOM, призовава за пълно прилагане на препоръките на доклада, и в съответствие с Резолюция 2272 (2016) на Съвета за сигурност на ООН настоятелно призовава АС и държавите, предоставящи военни контингенти, да гарантират, че твърденията биват надлежно и подробно разследвани, а отговорните лица биват изправени пред правосъдието;

10.  Призовава за по-добър мониторинг и изграждане на капацитет от страна на ЕС, за да се гарантира понасянето на отговорност за извършени нарушения от AMISOM, особено като се има предвид, че ЕС финансира основния дял от мисията;

11.  Подчертава постигнатия насърчителен напредък към по-приобщаващи избори и отговорно правителство от 2012 г. насам; приветства решението на Националния форум на ръководителите за насърчаване на създаването и регистрирането на политически партии през следващите две години в подготовка за изборите през 2020 г. въз основа на принципа „един човек — един глас“), както и опита за възстановяване на държавните институции и приемането на важни нови закони — относно политическите партии и относно създаването на независима Национална комисия по правата на човека; приветства решенията, взети за повишаване на представителството на жените; подчертава изключителното значение на един вдъхващ доверие, прозрачен и отговорен изборен процес, който да осигури необходимата легитимност за избраното ръководство;

12.  Признава положителния принос на Службата за подкрепа на ООН в Сомалия (UNSOS) в помощ на постиженията на AMISOM и Мисията на ООН за подпомагане в Сомалия (UNSOM) под формата на принос на военни сили, финансови и материални ресурси, за да се гарантира защитата на гражданското население в Сомалия;

13.  Настоятелно призовава Националната армия на Сомалия и AMISOM да предприемат всички необходими действия за спиране на всякакви опити от страна на въоръжената бунтовническа група Ал-Шабаб да наруши предстоящия изборен процес; подчертава, че сигурността на изборния процес следва да бъде ключов приоритет;

14.  Осъжда набирането и използването от силите за сигурност на деца като войници и като информатори, включително използването на пленени или дезертирали деца войници; призовава правителството на Сомалия да сложи край на тази практика;

15.  Призовава за по-решителни мерки за защита на децата, засегнати от въоръжен конфликт, и защита от набирането и използването им от въоръжени сили и групи; настоятелно призовава органите да третират децата, заподозрени във връзки с Ал‑Шабаб, на първо място като жертви, и да вземат предвид висшите интереси на детето и международните стандарти за закрила като ръководни принципи;

16.  Припомня, че не може да има сигурност без развитие или развитие без сигурност; призовава за по-голяма съгласуваност между действията в полза на сигурността и в полза на развитието, за да се укрепят програмите за насърчаване на икономическото и социалното развитие, за борба с изоставането в развитието и за борба с причините и основата за тероризма; припомня необходимостта от предоставяне на основни услуги и подкрепа за освободените лица, по-специално за да се гарантира устойчивата реинтеграция на завръщащите се в страната бежанци; подчертава необходимостта да се ускори консолидирането на административната структура на сомалийската държава и на институциите, предоставящи тези услуги;

17.  Призовава настоятелно приемащите бежанци от Сомалия държави да бъдат реалисти по отношение на положението със сигурността в обширни части на Сомалия, когато изпращат бежанци обратно в Сомалия;

18.  Изразява дълбокото си безпокойство от нападенията срещу хуманитарни участници в Сомалия; отново посочва същественото значение на хуманитарната помощ, която в съответствие с принципите на независимост и безпристрастност, трябва да бъде предоставяна на хората в нужда;

19.  Припомня, че свободата на изразяване на мнение играе централна роля в изграждането на демократична държава, особено в периоди на политическа промяна; призовава правителството на Сомалия да преразгледа наказателния кодекс, новия закон за медиите и други законодателни актове, за да ги приведе в съответствие с международните задължения на Сомалия по отношение на правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на медиите;

20.  Осъжда решително многобройните убийства и арести, както и широко разпространеното сплашване и закриване на критични медии, конфискуването на оборудване и блокирането на уебсайтове; призовава за спешни действия от страна на сомалийските органи, за да се гарантира, че всички нарушения на правото на свобода на изразяване на мнение се разследват изцяло, а извършителите биват изправени пред правосъдието;

21.  Поздравява UNSOM и Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека за публикуването на доклада от 4 септември 2016 г. относно правото на свобода на изразяване на мнение в Сомалия — първи в историята публичен доклад за правата на човека от ООН относно Сомалия; призовава ООН да изготвя повече публични доклади;

22.  Настоятелно призовава органите на властта да приемат и приложат подходящи правни рамки и да извършат необходимите съдебни реформи, за да отговорят на нуждата на хората от правосъдие и закрила, тъй като безнаказаността не може да се толерира;

23.  Изразява загриженост относно нарастващия брой принудителни отстранения на разселени лица от публичната и частната инфраструктура в основните градове на Сомалия; припомня, че тези извеждания трябва да отговарят на съответните национални и международни рамки; отправя искане до федералното правителство на Сомалия и всички участници да намерят устойчиви конкретни решения на проблемите на разселените лица; отправя искане до правителството на Сомалия да създаде, с подкрепата на партньорите си, условията за доброволното и достойно завръщане на бежанците, щом положението със сигурността в страната позволи това;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на Сомалия, на генералния секретар на ООН, на Съвета за сигурност на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.

Правна информация - Политика за поверителност