Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0306(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0201/2016

Внесени текстове :

A8-0201/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0352

Приети текстове
PDF 466kWORD 42k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I
P8_TA(2016)0352A8-0201/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0668),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0405/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0201/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 септември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г.
P8_TC1-COD(2015)0306

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1953.)

Правна информация - Политика за поверителност