Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0306(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0201/2016

Předložené texty :

A8-0201/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Hlasování :

PV 15/09/2016 - 11.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0352

Přijaté texty
PDF 398kWORD 43k
Čtvrtek, 15. září 2016 - Štrasburk
Evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I
P8_TA(2016)0352A8-0201/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském cestovním dokladu pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0668),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0405/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. června 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0201/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. září 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se zavádí evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a zrušuje doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994
P8_TC1-COD(2015)0306

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/1953.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí