Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0306(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0201/2016

Texte depuse :

A8-0201/2016

Dezbateri :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Voturi :

PV 15/09/2016 - 11.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0352

Texte adoptate
PDF 324kWORD 47k
Joi, 15 septembrie 2016 - Strasbourg
Documentul european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I
P8_TA(2016)0352A8-0201/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 septembrie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0668),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea i-a fost prezentată de către Comisie (C8-0405/2015),

–  articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0201/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 septembrie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și de abrogare a Recomandării Consiliului din 30 noiembrie 1994
P8_TC1-COD(2015)0306

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/1953.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate