Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0089(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0236/2016

Testi mressqa :

A8-0236/2016

Dibattiti :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Votazzjonijiet :

PV 15/09/2016 - 11.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0354

Testi adottati
PDF 596kWORD 61k
Il-Ħamis, 15 ta' Settembru 2016 - Strasburgu
Ażil: miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Settembru 2016 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 tat-22 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2016)0171),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0133/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

—  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0236/2016),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2
(2)  Skont l-Artikolu 4(2) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/1601 mis-26 ta' Settembru 2016, 54 000 applikant għandhom jiġu rilokati mill-Italja u mill-Greċja, lejn it-territorju ta' Stati Membri oħra sakemm sa dik id-data, skont l-Artikolu 4(3), il-Kummissjoni ma tkunx għamlet proposta biex tallokahom lil Stati Membri benefiċjarji oħra li qegħdin jaffaċċjaw sitwazzjoni ta' emerġenza kkaraterizzata minn dħul f'daqqa ta' persuni.
(2)  Skont l-Artikolu 4(2) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/1601, mis-26 ta' Settembru 2016, 54 000 applikant għandhom jiġu rilokati mill-Italja u mill-Greċja fil-proporzjonijiet stabbiliti f'dik id-Deċiżjoni (jiġifieri, 12 764 applikant mill-Italja u 41 236 mill-Greċja) lejn it-territorju ta' Stati Membri oħra sakemm sa dik id-data, skont l-Artikolu 4(3), il-Kummissjoni ma tkunx għamlet proposta biex tallokahom lil Stati Membri benefiċjarji oħra li qegħdin jaffaċċjaw sitwazzjoni ta' emerġenza kkaratterizzata minn influss mhux mistenni ta' persuni.
Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3
(3)   L-Artikolu 1(2) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/1601 jipprovdi li l-Kummissjoni għandha żżomm is-sitwazzjoni rigward dħul massiv ta' migranti fl-Istati Membri taħt rieżami kostanti. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, kif xieraq, proposti biex din id-Deċiżjoni tiġi emendata sabiex jittieħed kont tal-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni fil-post u tal-impatt tagħha fuq il-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni, kif ukoll tal-evoluzzjoni tal-pressjoni fuq l-Istati Membri, b'mod partikolari l-Istati Membri l-aktar esposti.
imħassar
Emenda 3
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)
(3a)   L-Artikolu 4(1)(c) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/1601 jipprevedi li 54 000 applikant għandhom jiġu rilokati. Ir-rilokazzjoni hija definita fl-Artikolu 2(e) ta' dik id-Deċiżjoni bħala t-trasferiment ta' applikant mit-territorju tal-Istat Membru responsabbli biex jeżamina l-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali lejn it-territorju tal-Istat Membru ta' rilokazzjoni. Rilokazzjoni ma tinkludix ir-risistemazzjoni jew l-ammissjoni ta' persuni li jkollhom bżonn il-protezzjoni internazzjonali minn pajjiż terz lejn it-territorju ta' Stat Membru.
Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3b (ġdida)
(3b)   Għandu jkun id-dover tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta li żżomm is-sitwazzjoni rigward dħul massiv ta' ċittadini minn pajjiżi terzi fl-Istati Membri taħt rieżami kostanti.
Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4
(4)  Fis-7 ta' Marzu, il-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern tal-UE qablu li jaħdmu abbażi ta' sensiela ta' prinċipji għal ftehim mat-Turkija, inkluż li jirrisistemaw, għal kull Sirjan riammess fit-Turkija mill-gżejjer Griegi, Sirjan ieħor mit-Turkija fl-Istati Membri, fi ħdan il-qafas tal-impenji eżistenti. Dawn il-prinċipji komplew jiġu żviluppati fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-passi operazzjonali li jmiss fil-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija fil-qasam tal-migrazzjoni li talbet li jittieħdu l-passi meħtieġa biex xi wħud mill-impenji meħuda fl-ambitu tad-deċiżjonijiet ta' rikolazzjoni eżistenti jiġu ttrasferiti lejn l-iskema 1:1, speċjalment il-54 000 post kollu jew parti minnhom li attwalment mhumiex allokati.
(4)  Fis-7 ta' Marzu, il-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern tal-UE, permezz ta' dikjarazzjoni, qablu li jaħdmu abbażi ta' sensiela ta' prinċipji għal ftehim mat-Turkija, inkluż li jirrisistemaw, għal kull Sirjan riammess fit-Turkija mill-gżejjer Griegi, Sirjan ieħor mit-Turkija fl-Istati Membri, fi ħdan il-qafas tal-impenji eżistenti. Din l-iskema ta' 1:1 għandha tiġi implimentata bl-għan li tipproteġi lis-Sirjani li qed jaħarbu mill-gwerra u l-persekuzzjoni u b'rispett sħiħ għad-dritt li wieħed ifittex asil u l-prinċipju ta' non-refoulement minqux fil-liġi tal-Unjoni, fil-Konvenzjoni ta' Ġinevra tat-28 ta' Lulju 1951 u fil-Protokoll tagħha tal-31 ta' Jannar 1967 dwar l-istatus tar-refuġjati.
Emenda 6
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5
(5)  Huwa mistenni li r-risistemazzjoni, l-ammissjoni umanitarja, jew forom oħra ta' ammissjoni legali mit-Turkija skont skemi nazzjonali u multilaterali jtaffu l-pressjoni migratorja fuq l-Istati Membri li huma benefiċjarji tar-rilokazzjoni skont id-Deċiżjoni (UE) 2015/1601 billi jipprovdu mezz legali u sikur biex wieħed jidħol fl-Unjoni u billi jiskoraġġixxu d-dħul irregolari. Għalhekk, l-isforzi ta' solidarjetà tal-Istati Membri li jikkonsistu fl-ammissjoni fit-territorju tagħhom ċittadini Sirjani li jinsabu fit-Turkija li għandhom bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali għandhom jitqiesu fir-rigward tal-54 000 applikant għal protezzjoni internazzjonali msemmija hawn fuq. In-numru ta' persuni li jiġu ammessi minn Stat Membru b'dan il-mod mit-Turkija għandu jitnaqqas min-numru ta' persuni li għandhom jiġu rilokati fl-Istat Membru skont id-Deċiżjoni 2015/1601 fir-rigward ta' tali 54 000 applikant.
(5)  Huma meħtieġa r-risistemazzjoni, l-ammissjoni umanitarja, jew forom oħra ta' ammissjoni legali mit-Turkija taħt skemi nazzjonali u multilaterali fuq skala kbira biex itaffu l-pressjoni migratorja fuq l-Istati Membri billi jipprovdu mezzi legali u sikuri biex wieħed jidħol fl-Unjoni u billi d-dħul irregolari jagħmluh mhux meħtieġ. Għalhekk għandhom jiġu estiżi. Sal-lum, huma biss għadd minimu ta' rifuġjati Sirjani li ġew risistemati fl-Unjoni. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni, il-Parlament Ewropew sejjaħ għall-iżvilupp ta' rotot aktar sikuri u legali għall-applikanti għal asil u r-rifuġjati fl-Unjoni, inkluż approċċ leġiżlattiv vinkolanti u mandatorju tal-Unjoni għar-risistemazzjoni, l-istabbiliment ta' programmi ta' ammissjoni umanitarja mill-Istati Membri kollha u użu aktar estensiv ta' viżi umanitarji. Dawk il-miżuri għandhom ikunu kumplimentari għal skemi ta' rilokazzjoni adottati skont id-Deċiżjonijiet (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601.
Emenda 7
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6
(6)  Il-mekkaniżmi għall-ammissjoni jistgħu jinkludu r-risistematizzazzjoni, l-ammissjoni umanitarja jew mezzi legali oħra għall-ammissjoni ta' persuni bi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali, bħal programmi ta' viża umanitarja, trasferiment umanitarju, programmi ta' riunifikazzjoni tal-familja, proġetti ta' sponserxipp privat, programmi ta' mobbiltà tax-xogħol, skemi ta' mobbiltà tax-xogħol u oħrajn.
(6)  Il-mekkaniżmi għall-ammissjoni jistgħu jinkludu r-risistematizzazzjoni, l-ammissjoni umanitarja jew mezzi legali oħra għall-ammissjoni ta' persuni bi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali, bħal programmi ta' viża umanitarja, trasferiment umanitarju, programmi ta' riunifikazzjoni tal-familja, proġetti ta' sponserxipp privat, programmi ta' boroż ta' studju, aċċess għall-edukazzjoni, skemi ta' mobbiltà tax-xogħol u oħrajn.
Emenda 8
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)
(6a)   Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE1a tipprevedi miżuri dwar riunifikazzjoni tal-familja li għandhom jiġu adottati b'konformità mal-obbligu ta' protezzjoni tal-familja u r-rispett għall-ħajja tal-familja minquxa f'ħafna strumenti tad-dritt internazzjonali. Riunifikazzjoni tal-familja m'għandhiex tiddependi fuq politiki oħra tal-Unjoni jew miżuri ta' solidarjetà jew emerġenza. Jeħtieġ li tiġi rispettata u promossa mill-Istati Membri fil-każijiet kollha.
___________________
1a Id-Direttiva tal-Kunsill Nru 2003/86/KE tat-22 ta' Settembru 2003 dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja (ĠU L 251, 3.10.2003, p. 12).
Emenda 25
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6b (ġdida)
(6b)   Bosta applikanti fi bżonn ta' protezzjoni internazzjonali attwalment preżenti fil-Greċja u l-Italja ma jistgħux jibbenefikaw mir-rilokazzjoni tal-iskema peress li jaqgħu taħt ir-Regolament (UE) Nru 604/2013. L-Istati Membri għandhom bżonn jimplimentaw id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja skont ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 malajr u jgħaġġlu każijiet vulnerabbli biex ikunu jistgħu jerġgħu jingħaqdu mal-familja tagħhom malajr kemm jista' jkun.
Emenda 9
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7
(7)  L-impenji li l-Istati Membri ħadu bħala parti mill-iskema ta' risistemazzjoni, li kien hemm qbil dwarhom fil-laqgħa tal-Konklużjonijiet tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri fi ħdan il-Kunsill tal-20 ta' Lulju 2015 m'għandhomx jiġu affettwati minn din id-Deċiżjoni u m'għandhomx jgħoddu biex jiġu ssodisfati l-obbligi skont id-Deċiżjoni 2015/1601. Għalhekk, Stat Membru li jagħżel li jissodisfa l-obbligi skont id-Deċiżjoni (UE) 2015/1601 permezz tal-ammissjoni ta' Sirjani preżenti fit-Turkija bl-iskema ta' risistematizzazzjoni ma jistax jgħodd dan l-isforz bħala wieħed li jikkostitwixxi parti mill-impenn tiegħu skont l-iskema ta' risistemazzjoni tal-20 ta' Lulju 2015.
(7)  L-impenji li l-Istati Membri ħadu bħala parti mill-iskema ta' risistemazzjoni, li kien hemm qbil dwarhom fil-laqgħa tal-Konklużjonijiet tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri fi ħdan il-Kunsill tal-20 ta' Lulju 2015 m'għandhomx jiġu affettwati minn din id-Deċiżjoni u m'għandhomx jgħoddu biex jiġu ssodisfati l-obbligi skont id-Deċiżjoni 2015/1601.
Emenda 10
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8
(8)  Sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ tas-sitwazzjoni, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw fuq bażi ta' kull xahar lill-Kummissjoni dwar is-Sirjani preżenti fit-Turkija li ġew ammessi fit-territorju tagħhom skont l-alternattiva prevista f'din l-emenda li tispeċifika taħt liema skema, nazzjonali jew multilaterali, il-persuna ġiet ammessa u l-forma ta' ammissjoni legali.
(8)  Sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ tas-sitwazzjoni, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw fuq bażi ta' kull xahar lill-Kummissjoni dwar is-Sirjani preżenti fit-Turkija li ġew ammessi fit-territorju tagħhom, il-forma ta' ammissjoni użata u t-tip ta' skema li taħtha tkun saret.
Emenda 11
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)
(8a)   Ir-risistemazzjoni m'għandhiex issir għad-detriment ta' rilokazzjoni. It-tnejn huma strumenti importanti ta' solidarjetà. Ir-rilokazzjoni hija forma ta' solidarjetà interna fost l-Istati Membri, filwaqt li r-risistemazzjoni u l-ammissjoni umanitarja jew tipi oħra ta' ammissjoni huma forma ta' solidarjetà esterna ma' pajjiżi terzi li jilqgħu l-biċċa l-kbira tar-rifuġjati.
Emenda 12
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8b (ġdida)
(8b)   Rigward in-numru attwali ta' applikanti għall-asil fil-Greċja, u n-numru dejjem jikber ta' applikanti għall-asil li qed jaslu l-Italja, il-ħtieġa għal postijiet ta' rilokazzjoni ta' emerġenza hija mistennija li tibqa' għolja.
Emenda 13
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8c (ġdida)
(8c)   Skont dejta reċenti tal-UNHCR, 53 859 persuna li qed ifittxu protezzjoni internazzjonali bħalissa għadhom fil-Greċja, il-biċċa l-kbira minnhom huma Sirjani (45 %), Iraqini (22 %) u Afgani (21 %). Minkejja tnaqqis fl-għadd ta' wasliet, u minħabba n-natura politika tad-dikjarazzjoni tat-18 ta' Marzu 2016 tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-UE dwar il-kooperazzjoni mat-Turkija, m'hemm l-ebda ċertezza dwar jekk huwiex se jkompli t-tnaqqis attwali fil-wasliet ta' persuni li jfittxu l-asil lejn il-Greċja. Min-naħa l-oħra, ir-rifuġjati jistgħu jirrikorru għal rotot ġodda, bħar-rotta tal-Mediterran Ċentrali għall-Italja, fejn il-UNHCR irrappurtat li kien hemm żieda ta' 42.5 % fl-għadd ta' migranti li qed jaslu mil-Libja meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2015. Għaldaqstant, wieħed jista' jistenna li l-bżonn ta' postijiet ta' rilokazzjoni ser jibqa' għoli.
Emenda 14
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8d (ġdida)
(8d)   Fil-Komunikazzjoni tagħha "First report on relocation and resettlement" (L-Ewwel Rapport dwar rilokazzjoni u risistemazzjoni) tas-16 ta' Marzu 2016, il-Kummissjoni indikat li l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 tippreżenta ħafna nuqqasijiet. It-tweġiba tal-Istati Membri għas-sejħa ġenerali mill-EASO għal 374 espert hija evidentement insuffiċjenti minħabba s-sitwazzjoni kritika li qed iħabbtu wiċċhom magħha l-Italja u l-Greċja. Minkejja n-numru dejjem jikber ta' minuri mhux akkumpanjati fost l-applikanti għall-asil u r-rifuġjati eliġibbli għal rilokazzjoni, numru limitat ħafna biss minnhom ġew rilokati, minkejja d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar rilokazzjoni li jipprevedu għall-applikanti vulnerabbli biex jiġu pproċessati b'mod prijoritarju. Sal-lum uħud mill-Istati Membri għadhom m'għamlux disponibbli xi postijiet għar-rilokazzjoni. 18-il Stat Membru biss wiegħdu biex jirrilokaw l-applikanti mill-Greċja u 19-il Stat Membru wiegħdu li jagħmlu dan mill-Italja. Fost dawk l-Istati Membri, uħud għamlu biss wegħdiet limitati ħafna fid-dawl tal-allokazzjoni totali tagħhom.
Emenda 15
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8e (ġdida)
(8e)   Il-Kummissjoni bdiet proċeduri ta' ksur kontra l-Italja u l-Greċja dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u kontra l-Greċja fir-rigward id-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b. Madankollu, ittieħdet azzjoni legali kontra l-Istati Membri li ma jikkonformawx mal-obbligi stabbiliti fid-Deċiżjoni (UE) 2015/1601.
_________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-istabbiliment tal-"Eurodac" għat-tqabbil tal-marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida u dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (riformulazzjoni) (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 1).
1b Id-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96).
Emenda 16
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8f (ġdida)
(8f)   L-Istati Membri ta' rilokazzjoni jeħtieġ li jimplimentaw bis-sħiħ l-obbligi tagħhom skont id-Deċiżjonijiet (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601 bil-ħsieb li jtaffu l-pressjoni fuq Stati Membri li huma l-aktar milquta. L-Istati Membri ta' rilokazzjoni għandhom iżidu malajr u b'mod sinifikanti l-isforzi tagħhom biex iwieġbu għas-sitwazzjoni umanitarja urġenti fil-Greċja u jipprevjenu d-deterjorament tas-sitwazzjoni fl-Italja. S'issa, l-Istati Membri għamlu biss disponibbli 7 % tal-postijiet ta' rilokazzjoni. Sal-5 ta' Ġunju 2016 kienu biss 793 persuna mill-Italja u 2033 persuna mill-Greċja li ġew rilokati b'mod effettiv. Il-Kummissjoni, fl-ewwel rapport tagħha dwar ir-rilokazzjoni u r-risistemazzjoni tas-16 ta' Marzu 2016, indikat li l-Istati Membri jridu jilħqu rata ta' rilokazzjoni ta' kull xahar ta' mill-inqas 5 680 sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom ta' rilokazzjoni fi ħdan l-iskadenza ta' sentejn.
Emenda 17
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8g (ġdida)
(8g)   L-Afgani għandhom ukoll ikunu eliġibbli għar-rilokazzjoni skont id-Deċiżjoni (UE) 2015/1601. Fl-2015, l-għadd ta' applikazzjonijiet għall-asil ippreżentati mill-Afgani fl-Unjoni laħaq livell bla preċedent ta' madwar 180 000, li tagħmel lill-Afgani t-tieni l-akbar grupp ta' persuni li jfittxu l-asil lejn l-Unjoni fl-2015. L-akbar għadd minnhom jaslu fil-Greċja. Bosta minnhom huma minuri mhux akkumpanjati. Huma għandhom bżonnijiet ta' protezzjoni speċjali, li l-Greċja, minħabba l-pressjoni qawwija ta' asil li għaddejja bħalissa, ma tistax tissodisfa. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà li qed tiddeterjora fl-Afganistan, b'għadd rekord ta' attakki terroristiċi u vittmi ċivili fl-2015, irriżultat f'żieda sinifikanti fir-rati ta' rikonoxximent ta' Afgani li jfittxu asil fl-Unjoni: minn 43 % fl-2014 għal 66 % fl-2015, skont id-dejta tal-Eurostat.
Emenda 18
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14
(14)  Fid-dawl tal-urġenza tas-sitwazzjoni, din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,
(14)  Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ immedjatament fid-data wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 19
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Deċiżjoni (UE) 2015/1601
Artikolu 3 – paragrafu 2
-1.   Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  Ir-rilokazzjoni skont din id-Deċiżjoni għandha tiġi applikata biss fir-rigward ta' applikant li huwa ta' nazzjonalità li għaliha il-proporzjon ta' deċiżjonijiet li jagħtu protezzjoni internazzjonali fost deċiżjonijiet meħuda fl-ewwel istanza dwar applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali kif imsemmi fil-Kapitolu III tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [1] ikun, skont id-data trimestrali l-aktar reċenti tal-Eurostat, aġġornata u disponibbli fl-Unjoni kollha, 75 % jew aktar. Fil-każ ta' persuni apolidi, għandu jittieħed kont tal-pajjiż li qabel kien ir-residenza abitwali tagħhom. Aġġornamenti trimestrali għandhom jitqiesu biss fir-rigward ta' applikanti li ma jkunux diġà ġew identifikati bħala applikanti li jistgħu jiġu rilokati skont l-Artikolu 5(3) ta' din id-Deċiżjoni.
2. Ir-rilokazzjoni skont din id-Deċiżjoni għandha tiġi applikata biss fir-rigward ta' applikanti b'nazzjonalità Sirjana, Iraqija, Eritreana jew Afgana jew għal dawk li huma ta' nazzjonalità li għaliha l-proporzjon ta' deċiżjonijiet li jagħtu protezzjoni internazzjonali fost deċiżjonijiet meħuda fl-ewwel istanza dwar applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali kif imsemmi fil-Kapitolu III tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) ikun, skont id-data trimestrali l-aktar reċenti tal-Eurostat, aġġornata u disponibbli fl-Unjoni kollha, 75 % jew aktar. Fil-każ ta' persuni apolidi, għandu jittieħed kont tal-pajjiż li qabel kien ir-residenza abitwali tagħhom. Aġġornamenti trimestrali għandhom jitqiesu biss fir-rigward ta' applikanti li ma jkunux diġà ġew identifikati bħala applikanti li jistgħu jiġu rilokati skont l-Artikolu 5(3) ta' din id-Deċiżjoni".
Emenda 20
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1
Deċiżjoni (UE) 2015/1601
Artikolu 4 – paragrafu 3a
Fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni (UE) 2015/1601, iddaħħal il-paragrafu 3a li ġej:
imħassar
"3a. Fir-rigward tar-rilokazzjoni ta' applikanti msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1, l-ammissjoni tal-Istati Membri fit-territorju tagħha ta' ċittadini Sirjani preżenti fit-Turkija skont skemi ta' ammissjoni nazzjonali jew multilaterali għal persuni bi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali, li huma differenti mill-iskema ta' risistemazzjoni li kienet is-suġġett tal-laqgħa tal-Konklużjonijiet tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri fi ħdan il-Kunsill tal-20 ta' Lulju 2015, twassal għal tnaqqis rispettiv tal-obbligu tal-Istat Membru rispettiv.
L-Artikolu 10 japplika mutatis mutandis għal kull ammissjoni legali li twassal għal tnaqqis tal-obbligu ta' rilokazzjoni.
L-Istati Membri jirrapportaw kull xahar lill-Kummissjoni dwar in-numru ta' persuni legalment ammessi għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, fejn jiġi indikat it-tip ta' skema li taħtha saret l-ammissjoni u l-forma ta' ammissjoni legali użata."
Emenda 21
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Deċiżjoni (UE) 2015/1601
Artikolu 5 – paragrafu 2
1a.   Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  L-Istati Membri għandhom, f'intervalli regolari, u mill-inqas kull tliet xhur, jindikaw in-numru ta' applikanti li jistgħu jiġu rilokati malajr lejn it-territorju tagħhom u kull informazzjoni rilevanti oħra.
2. L-Istati Membri għandhom, f'intervalli regolari, u mill-inqas kull tliet xhur, jindikaw in-numru ta' applikanti li jistgħu jiġu rilokati malajr lejn it-territorju tagħhom u kull informazzjoni rilevanti oħra. L-Istati Membri għandhom jagħmlu tal-inqas terz mill-postijiet ta' rilokazzjoni tagħhom disponibbli sal-31 ta' Diċembru 2016."
Emenda 22
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Deċiżjoni (UE) 2015/1601
Artikolu 5 – paragrafu 4
1b.   Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:
4.  Wara l-approvazzjoni tal-Istat Membru ta' rilokazzjoni, l-Italja u l-Greċja, malajr kemm jista' jkun, għandhom jieħdu deċiżjoni li jirrilokaw kull wieħed mill-applikanti identifikati lejn Stat Membru ta' rilokazzjoni speċifiku, f'konsultazzjoni mal-EASO, u għandhom jinnotifikaw lill-applikant skont l-Artikolu 6(4). L-Istat Membru ta' rilokazzjoni jista' jiddeċiedi li ma japprovax ir-rilokazzjoni ta' applikant biss jekk ikun hemm raġunijiet raġonevoli kif imsemmi fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu.
4. Wara l-approvazzjoni tal-Istat Membru ta' rilokazzjoni, l-Italja u l-Greċja, malajr kemm jista' jkun, għandhom jieħdu deċiżjoni li jirrilokaw kull wieħed mill-applikanti identifikati lejn Stat Membru ta' rilokazzjoni speċifiku, f'konsultazzjoni mal-EASO, u għandhom jinnotifikaw lill-applikant skont l-Artikolu 6(4). L-Istat Membru ta' rilokazzjoni jista' jiddeċiedi li ma japprovax ir-rilokazzjoni ta' applikant biss jekk ikun hemm raġunijiet raġonevoli kif imsemmi fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu. Jekk l-Istat Membru ta' rilokazzjoni ma japprovax ir-rilokazzjoni fi żmien ġimagħtejn, dak l-Istat Membru għandu jitqies li jkun ta l-approvazzjoni tiegħu."
Emenda 23
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)
Deċiżjoni (UE) 2015/1601
Artikolu 5 – paragrafu 10
1c.   Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:
10.  Il-proċedura ta' rilokazzjoni prevista f'dan l-Artikolu għandha titlesta malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard minn xahrejn minn meta tingħata l-indikazzjoni mill-Istat Membru ta' rilokazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 2, sakemm l-approvazzjoni mill-Istat Membru tar-rilokazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 ssir inqas minn ġimagħtejn qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu ta' xahrejn. F'każ bħal dan, il-limitu ta' żmien biex titlesta l-proċedura ta' rilokazzjoni jista' jiġi estiż għal perijodu mhux itwal minn ġimagħtejn oħra. Barra minn hekk, dan il-limitu ta' żmien jista' wkoll jiġi estiż, b'perijodu ulterjuri ta' erba' ġimgħat, kif xieraq, fejn l-Italja jew il-Greċja juru li hemm ostakoli prattiċi oġġettivi li jimpedixxu t-trasferiment milli jsir.
10. Il-proċedura ta' rilokazzjoni prevista f'dan l-Artikolu għandha titlesta malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard minn xahrejn minn meta tingħata l-indikazzjoni mill-Istat Membru ta' rilokazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 2. Il-limitu ta' żmien jista' jiġi estiż għal perijodu ta' erba' ġimgħat, kif xieraq, fejn l-Italja jew il-Greċja juru li hemm ostakoli prattiċi oġġettivi li jimpedixxu t-trasferiment milli jsir."
Avviż legali - Politika tal-privatezza