Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0987/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0987/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0356

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 556kWORD 60k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 17η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (CoP 17) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σοβαρότητα της απώλειας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας που αντιστοιχεί στο 6ο κύμα μαζικής εξαφάνισης των ειδών,

–  λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των δασών και των τροπικών δασικών εκτάσεων, που είναι η μεγαλύτερη πηγή χερσαίας βιολογικής ποικιλομορφίας στον κόσμο και αποτελούν ένα σημαντικό πλαίσιο διαβίωσης για την άγρια πανίδα και χλωρίδα καθώς και για τους αυτόχθονες πληθυσμούς,

–  έχοντας υπόψη την προσεχή 17η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (ΔΣΜ 17) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), η οποία θα διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/314 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, που εγκρίθηκε στις 30 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τους κύριους στόχους για τη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών στο CITES στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016 (O-000088/2016 – B8-0711/2016 και O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CITES είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συμφωνία που υπάρχει για τη Διατήρηση των Αγρίων Ειδών με 181 συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων η ΕΕ και τα 28 κράτη μέλη της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της CITES είναι να διασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων και φυτών δεν είναι απειλή για την επιβίωση των άγριων ειδών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN σχετικά με τα απειλούμενα είδη, πάνω από 23 000 είδη, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των 79 837 ειδών που έχουν εξετασθεί από την IUCN, απειλούνται με εξαφάνιση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγρά τροπικά δάση περιέχουν το 50 έως 80 % των χερσαίων ζωικών και φυτικών ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιβάλλοντα αυτά αντιμετωπίζουν σήμερα ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο, ιδίως λόγω της εμπορίας ειδών, και ειδικότερα λόγω της εκμετάλλευσης της τροπικής ξυλείας και του υπεδάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών και η παράνομη πώληση ξυλείας είναι πραγματικά καταστροφικές για τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας στις δασικές εκτάσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική αλιεία, το κυνήγι για εμπορικούς σκοπούς αλλά και η μη πλαισιωμένη εκμετάλλευση των μικροοργανισμών και των πόρων του θαλάσσιου βυθού βλάπτουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά είδη που χρησιμοποιούνται ως κυνηγετικά τρόπαια υφίστανται σοβαρή μείωση του πληθυσμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές των κρατών μελών της ΕΕ σε δείγματα άγριων ειδών που δηλώθηκαν ως κυνηγετικά τρόπαια και προέρχονταν από είδη που είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα της CITES, ανήλθαν σε σχεδόν 117 000 σε περίοδο δέκα ετών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο άγριων ζώων έχει καταστεί οργανωμένο διακρατικό έγκλημα με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών, καθόσον τους στερεί τη δυνατότητα νόμιμου εισοδήματος, δημιουργώντας ανασφάλεια και αστάθεια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο άγριων ειδών έχει εξελιχθεί στην τέταρτη μεγαλύτερη μαύρη αγορά, μετά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων και το εμπόριο όπλων· λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το διαδίκτυο στη διευκόλυνση του εμπορίου άγριων ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και οι τρομοκρατικές ομάδες καταφεύγουν στο εν λόγω εμπόριο για λόγους αυτοχρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη το ανεπαρκές επίπεδο κυρώσεων και ποινών για τα εγκλήματα που συνδέονται με το εμπόριο άγριων ειδών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παράνομη εμπορία άγριων ζώων και φυτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι άγρια ζώα που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό περιβάλλον τους διοχετεύονται στην αγορά ως νόμιμα είδη ζώων μέσω της δόλιας χρήσης των αδειών της CITES και των αξιώσεων για αναπαραγωγή υπό συνθήκες αιχμαλωσίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί σημαντικότατη αγορά διαμετακόμισης και προορισμού για παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, ιδίως για το εμπόριο πτηνών, χελωνών, ερπετών και φυτικών ειδών​(1)​ τα οποία απαριθμούνται στα προσαρτήματα της CITES·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του αριθμού των παρανόμως διακινούμενων εξωτικών ειδών που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς στην Ευρώπη και διεθνώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφυγή των εν λόγω ζώων από τους ιδιοκτήτες τους μπορεί να οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους, με επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη παρέχουν σημαντική οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στην CITES, και για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών σε πολλές τρίτες χώρες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη που υπάγονται στη CITES παρατίθενται σε προσαρτήματα με βάση την κατάσταση διατήρησής τους και το επίπεδο διεθνούς εμπορίας τους· συγκεκριμένα το προσάρτημα Ι περιέχει είδη απειλούμενα με αφανισμό των οποίων η διεθνής εμπορία είναι απαγορευμένη και το προσάρτημα ΙΙ περιέχει είδη των οποίων η εμπορία πρέπει να ελέγχεται, για να αποφεύγεται η χρήση που υπονομεύει την επιβίωσή τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη του προσαρτήματος Ι της CITES τυγχάνουν αυστηρής προστασίας, ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορία των ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτό, ότι οποιαδήποτε άδεια πωλήσεως κατασχεθέντων δειγμάτων ή προϊόντων (για παράδειγμα, ελεφαντόδοντο, προϊόντα από τίγρεις ή κέρατα ρινόκερου) θα υπονόμευε τον στόχο της Σύμβασης CITES·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε προσπάθεια για να βελτιωθεί η διαφάνεια στην διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει ζωτική σημασία·

1.  χαιρετίζει την προσχώρηση της ΕΕ στη CITES· θεωρεί ότι η προσχώρηση αποτελεί θεμελιώδες βήμα για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα μπορέσει να συνεχίσει περαιτέρω τους ευρύτερους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της καθώς και της ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση και να προωθήσει τις πολιτικές της αειφόρου ανάπτυξης της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030·

2.  χαιρετίζει ειδικότερα το γεγονός ότι η ΕΕ συμμετέχει για πρώτη φορά ως συμβαλλόμενο μέρος, και υποστηρίζει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την ΕΕ, ιδίως τα προτεινόμενα ψηφίσματα σχετικά με τη διαφθορά, την επέκταση της προστασία της CITES σε ορισμένα είδη που εισάγονται στην ΕΕ, κυρίως ως ζώα συντροφιάς, και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ψήφισμα 13.7 (Rev. CoP14) σχετικά με τον έλεγχο του εμπορίου σε αντικείμενα προσωπικής και οικιακής χρήσεως·

3.  επισημαίνει ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη CITES έχει καταστήσει το νομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη CITES διαφανέστερο έναντι τρίτων μερών στη Σύμβαση· πιστεύει ότι αποτελεί λογικό και αναγκαίο βήμα για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως σε θέση να επιδιώκει τους στόχους που έχει θέσει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της· υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση επιτρέπει στην Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκφράζει μια συνεκτική θέση της ΕΕ στα θέματα της CITES και να παίζει ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις στη διάρκεια των Διασκέψεων των συμβαλλομένων μερών·

4.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης CITES το 2015 και ότι θα έχει δικαίωμα 28 ψήφων σε ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ στην Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της CITES· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, αλλαγές στον Κανονισμό της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών που ακολουθούν κατά γράμμα το κείμενο της Σύμβασης CITES σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειακών οργανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης στην ψηφοφορία και είναι σύμφωνες με ό,τι έχει τεθεί σε εφαρμογή σε άλλες διεθνείς συμφωνίες εδώ και πολλά έτη, και αντιτίθεται στον καθορισμό των ψήφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του αριθμού των κρατών μελών που είναι επισήμως διαπιστευμένα για τη διάσκεψη τη στιγμή της ψηφοφορίας·

5.  χαιρετίζει το πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη αυτής της παράνομης εμπορίας μέσω της καταπολέμησης των κυριότερων αιτιών της, της βελτίωσης της εφαρμογής και της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων, καθώς και της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της οργανωμένης εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών· χαιρετίζει την ενσωμάτωση στο σχέδιο δράσης ενός ειδικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών προέλευσης, διάθεσης και διέλευσης για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών· και παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν το ενισχυμένο σχέδιο δράσης, αποδεικνύοντας την ισχυρή ευρωπαϊκή δέσμευση για καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

6.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και των κρατών μελών να συμφωνήσουν σε παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θήρα τροπαίων στο πλαίσιο της CITES με σκοπό τη βελτίωση του διεθνούς ελέγχου της βιωσιμότητας των ειδών που παρατίθενται στα προσαρτήματα Ι ή ΙΙ·

7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν την αρχή της προφύλαξης σε όλες τις αποφάσεις τους στα έγγραφα εργασίας και τις προτάσεις καταχώρισης (όπως ορίζεται στο ψήφισμα της διάσκεψης CITES.9.24 (Rev. COP 16)) –ιδίως σε ό,τι αφορά την εισαγωγή κυνηγητικών τροπαίων από απειλούμενα είδη– λαμβάνοντας επίσης, ιδιαίτερα, υπόψη την αρχή «ο χρήστης πληρώνει», την αρχή της προληπτικής δράσης και την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα· καλεί, επίσης, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν την κατάργηση των εξαιρέσεων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής ως κυνηγετικών τροπαίων όλων των ειδών που παρατίθενται στα προσαρτήματα της CITES·

8.  ζητεί όλες οι αποφάσεις της CITES/CoP 17 να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, σε προσεκτικές αναλύσεις, στην ισότιμη διαβούλευση με τις θιγόμενες χώρες και στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε ρύθμιση σχετικά με τα άγρια ζώα πρέπει να παρέχει κίνητρα στους αγροτικούς πληθυσμούς ώστε να συμμετέχουν στην προστασία της φύσης, συνδέοντας τα οφέλη τους με την κατάσταση της βιοποικιλότητας·

9.  ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να ενισχύσουν τη συνεργασία, τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των συμβάσεων που έχουν σχέση με την βιοποικιλότητα σε όλα τα συναφή επίπεδα·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συνεργασία, τον συντονισμό και την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των συναφών υπηρεσιών που μετέχουν στην εφαρμογή της CITES, αλλά ιδίως των τελωνειακών, αστυνομικών, μεθοριακών κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων και άλλων υπηρεσιών·

11.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν και να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της προστασίας από τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στα είδη για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντική αγορά διαμετακόμισης ή προορισμού·

12.  εκφράζει την ανησυχία του διότι τα όρια μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου εμπορίου είναι δυσδιάκριτα ως προς την εμπορία ειδών και των παράγωγων προϊόντων τους και διότι, σε συνδυασμό με τα σωρευτικά αποτελέσματα της ανθρώπινης δραστηριότητας και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η πλειονότητα των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας απειλείται σήμερα με εξαφάνιση·

13.  παροτρύνει την ΕΕ να εγκρίνει νομοθεσία για τη μείωση της παράνομης εμπορίας, καθιστώντας παράνομη την εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, απόκτηση ή αγορά άγριων ζώων και φυτών που αποκτώνται, κατέχονται, μεταφέρονται ή πωλούνται κατά παράβαση της νομοθεσίας της χώρας προέλευσης ή διαμετακόμισης·

14.  δεσμεύεται ιδιαίτερα να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη: να απαγορεύσουν την εξαγωγή ακατέργαστου ελεφαντοστού, όπως έχει ήδη κάνει η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ· να αυξήσουν την επαγρύπνησή τους σχετικά με τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας στην επικράτειά τους· να καταστήσουν αποτελεσματική την καταπολέμηση της απάτης, ιδίως στα σύνορα· να ξεκινήσουν ενέργειες για την καταστροφή του παράνομου ελεφαντόδοντου· και να ενισχύσουν τις κυρώσεις για την παράνομη διακίνηση προστατευόμενων ειδών (κυρίως ελεφάντων, ρινοκέρων, τίγρεων, πρωτευόντων θηλαστικών, ποικιλιών τροπικής ξυλείας)·

15.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και ευρύτερα τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES, με βάση τα άρθρα III, IV και V της Σύμβασης, να προωθήσουν και να στηρίξουν πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώντων ζώων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της η CITES στο εμπόριο· οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν μηχανισμούς που εξασφαλίσουν ότι τα ζώα προετοιμάζονται για τη μεταφορά και αποστέλλονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού, ασθένειας ή κακής μεταχείρισης, ότι ο τόπος προορισμού είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση και τη φροντίδα τους και ότι οι δημεύσεις ζώντων δειγμάτων γίνονται με τη δέουσα προσοχή για την καλή διαβίωσή τους·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στην προστασία των άγριων ζώων η λεγόμενη «επένδυση στον αφανισμό» ή η αγορά προϊόντων με την ελπίδα ότι τα εν λόγω είδη θα εκλείψουν σύντομα· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη και τη γραμματεία της CITES να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα σχετικά με το κατά πόσον αναδυόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τεχνολογίες, όπως το bitcoin, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο·

17.  αναγνωρίζει ότι οι παρατηρητές στην CITES διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη για τα είδη και το εμπόριο, και παρέχοντας την υποστήριξή τους για την ανάπτυξη ικανοτήτων εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών·

Διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων

18.  εκτιμά ότι η διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων εντός των διεθνών περιβαλλοντικών θεσμικών οργάνων είναι βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία τους· χαιρετίζει όλες τις εθελοντικές και διαδικαστικές προσπάθειες για να αυξηθεί η διαφάνεια στη διακυβέρνηση της CITES· αντιτίθεται έντονα στη χρήση μυστικών ψηφοφοριών ως γενική πρακτική εντός της CITES·

19.  χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη στην COP16 να συμπεριληφθεί η απαίτηση για τα μέλη των επιτροπών για τα ζώα και τα φυτά να υποβάλλουν δηλώσεις για οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η απαίτηση βασίζεται μόνο στην αυτοαξιολόγηση από τα μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις για ενδεχόμενες οικονομικές συγκρούσεις συμφερόντων από τα μέλη των εν λόγω επιτροπών μέχρι σήμερα·

20.  προτρέπει τη γραμματεία της CITES να διερευνήσει τη δυνατότητα συγκρότησης ανεξάρτητης επιτροπής επανεξέτασης, ή την επέκταση της εντολής της Μόνιμης Επιτροπής ώστε να συμπεριλάβει μια ανεξάρτητη ομάδα επανεξέτασης, με σκοπό να δημιουργήσει μια ασφαλιστική δικλείδα εποπτείας όσον αφορά τις διατάξεις περί σύγκρουσης συμφερόντων·

21.  θεωρεί τη διαφάνεια ως επιβεβλημένη για οιαδήποτε διαδικασία χρηματοδότησης και ως προϋπόθεση για την χρηστή διακυβέρνηση και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει το προτεινόμενο ψήφισμα από την ΕΕ σχετικά με «το σχέδιο υποστηριζόμενων αντιπροσώπων»(2)·

Εκθέσεις

22.  θεωρεί ότι η ιχνηλασιμότητα είναι θέμα ουσιώδους σημασίας για νόμιμες και βιώσιμες συναλλαγές, είτε εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα, και ότι έχει θεμελιώδη σημασία για τη δέσμευση της ΕΕ στην καταπολέμηση της διαφθοράς, του παράνομου εμπορίου προϊόντων της άγριας φύσης και της λαθροθηρίας, η οποία έχει αναγνωριστεί ως η τέταρτη μεγαλύτερη εγκληματική αγορά στον πλανήτη· στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει την ανάγκη για την εφαρμογή διαφανούς και κοινού για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης και ενθαρρύνει την παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη·

23.  χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη στην COP 16 για τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την παράνομη εμπορία από τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES· θεωρεί τη νέα μορφή των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την παράνομη εμπορία, όπως περιλαμβάνεται στην κοινοποίηση αριθ. 2016/007 της CITES, ως ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη καλύτερης κατανόησης της παράνομης εμπορίας άγριων ζώων, και ενθαρρύνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να υποβάλουν ακριβείς και τακτικές εκθέσεις σχετικά με την παράνομη εμπορία, χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη μορφή·

24.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα όπως αυτές που έχουν ληφθεί από την Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών σχετικά με τις ηλεκτρονικές μεταφορές στην αλυσίδα εφοδιασμού των αεροπορικών μεταφορών φορτίων· θεωρεί ότι η επέκταση παρόμοιων πρωτοβουλιών ιχνηλασιμότητας, ιδίως για τον μεταφορικό τομέα, συνιστούν σημαντικό εργαλείο για την συγκέντρωση πληροφοριών·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας έκδοσης αδειών για την αποτελεσματική συλλογή δεδομένων και, κατά συνέπεια, τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αρχές διαχείρισης· επαναλαμβάνει ότι οι αρχές εκδόσεως αδειών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες, σύμφωνα με το άρθρο VI της CITES·

Παράνομη εμπορία άγριων ειδών και διαφθορά

26.  εφιστά την προσοχή στις περιπτώσεις διαφθοράς, καθώς έχει διαπιστωθεί εσκεμμένη δόλια έκδοση αδειών από αρχές εκδόσεως αδειών· καλεί τη γραμματεία και τη Μόνιμη Επιτροπή της CITES να αντιμετωπίσουν αυτές τις περιπτώσεις κατά προτεραιότητα και επειγόντως·

27.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά μπορεί να ανιχνευθεί σε κάθε στάδιο στην αλυσίδα εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, πλήττοντας τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, και υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητας της ορθής εφαρμογής και εντέλει την επιτυχία της Σύμβασης CITES· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα κατά της διαφθοράς είναι θεμελιώδους σημασίας στον αγώνα για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

28.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την εσκεμμένη κακή χρήση των κωδικών πηγής για το παράνομο εμπόριο ειδών που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, με την δόλια χρήση κωδικών για είδη που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία όσον αφορά προστατευόμενα είδη της CITES· καλεί την COP 17 να υιοθετήσει ένα άρτιο σύστημα καταγραφής, ελέγχου και πιστοποίησης του εμπορίου για είδη τα οποία έχουν εκτραφεί σε ειδικές εγκαταστάσεις ή σε αιχμαλωσία, τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στην ΕΕ, ώστε να αποφύγει αυτές τις καταχρήσεις·

29.  προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να αναπτύξουν περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πρόσθετων τεχνικών και μεθοδολογιών για τη διαφοροποίηση των ειδών που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής ειδών σε αιχμαλωσία και ειδών που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον·

30.  καταδικάζει τον υψηλό βαθμό παράνομης δραστηριότητας από οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες και δίκτυα κατά παράβαση της Σύμβασης, που συχνά χρησιμοποιούν τη διαφθορά για να διευκολύνουν την εμπορία με άγρια είδη και να εμποδίσει τις προσπάθειες επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας·

31.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία δεν έχουν ακόμη υπογράψει ή δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση·

32.  χαιρετίζει τη διεθνή δέσμευση στο πλαίσιο της απόφασης 69/314 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Ιούλιος 2015), μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς (άρθρο 10)(3)·

33.  υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ και των κρατών μελών οι οποίες ζητούν την ανάληψη περισσότερης δράσης για την παγκόσμια καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της CITES· προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να υποστηρίξουν την πρόταση της ΕΕ για θέσπιση ψηφίσματος κατά των δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διαφθορά και πραγματοποιούνται κατά παράβαση της Σύμβασης·

Επιβολή

34.  ζητεί την έγκαιρη και πλήρη αξιοποίηση των κυρώσεων της CITES κατά των συμβαλλομένων μερών τα οποία δεν συμμορφώνονται με βασικές πτυχές της CITES, και καλεί, ιδίως, τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν τα συμβαλλόμενα μέρη να συμμορφωθούν με την σύμβαση CITES και τις άλλες διεθνείς συμφωνίες που αποσκοπούν στην προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας καθώς και της βιοποικιλότητας·

35.  υπογραμμίζει τη σημασία της κοινής διεθνούς συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων στην αλυσίδα επιβολής του νόμου, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες επιβολής του νόμου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο· χαιρετίζει την συμβολή τους και καλεί για έτι περισσότερη συμμετοχή· υπογραμμίζει τη σημασία σύστασης ειδικών εισαγγελικών αρχών και ειδικευμένων αστυνομικών μονάδων με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου άγριων ειδών· τονίζει τη σημασία των κοινών διεθνών επιχειρήσεων επιβολής του νόμου στο πλαίσιο της ICCWC (4)και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιτυχή επιχείρηση COBRA III(5)· χαιρετίζει την στήριξη της ΕΕ της ICCWC·

36.  αναγνωρίζει την αύξηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών και προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, και καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να συνεργαστούν με τις μονάδες επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, καθώς και με τη Διεθνή κοινοπραξία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών, προκειμένου να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα εγχώρια μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας μέσω του Διαδικτύου·

37.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σαφείς και αποτελεσματικές πολιτικές για να αποθαρρύνουν την κατανάλωση προϊόντων προερχόμενων από ευάλωτα άγρια είδη, να ευαισθητοποιήσουν τους καταναλωτές σχετικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσής τους στα άγρια είδη και να ενημερώσουν σχετικά με τους κινδύνους των δικτύων παράνομης εμπορίας·

38.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να στηρίξουν την ανάπτυξη μέσων διαβίωσης για τις τοπικές κοινότητες που ζουν κοντά στα συγκεκριμένα άγρια είδη και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εν λόγω κοινοτήτων στην καταπολέμηση της λαθροθηρίας και στην προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τις επιπτώσεις του εμπορίου άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση·

39.  ζητεί να συνεχιστεί η διεθνής δέσμευση προκειμένου να διευκολυνθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δυνατοτήτων, να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να συντονιστούν οι προσπάθειες επιβολής του νόμου εκ μέρους των κυβερνητικών αρχών·

40.  ζητεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική δίωξη των ατόμων που διαπράττουν παραβάσεις σε σχέση με άγρια είδη και να επιβάλλουν στα άτομα αυτά κυρώσεις ανάλογες με τη σοβαρότητα των πράξεών τους·

Χρηματοδότηση

41.  επισημαίνει την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται για τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας καθώς και των προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις στη γραμματεία της CITES, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις αυξημένες ευθύνες της και τον πρόσθετο φόρτο εργασίας· τονίζει επίσης την ανάγκη για έγκαιρη καταβολή των χρηματοδοτικών συνεισφορών που έχουν δεσμευθεί να καταβάλουν τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES·

43.  ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να εξετάσουν την αύξηση του βασικού προϋπολογισμού της CITES προκειμένου να ανταποκρίνεται στον πληθωρισμό και να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της Σύμβασης CITES·

44.  ενθαρρύνει την επέκταση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων εταιρικής σχέσης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε άλλους τομείς στο πλαίσιο της Σύμβασης CITES, καθώς και την άμεση χρηματοδότηση προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή της Σύμβασης·

45.  χαιρετίζει τη χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ που παρέχεται στην Σύμβαση της CITES μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να συνεισφέρει και να διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη συγκεκριμένη και στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη·

Τροπολογίες στα προσαρτήματα της CITES

46.  εκφράζει τη σθεναρή υποστήριξή του για τις προτάσεις που υπέβαλαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

47.  προτρέπει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES και όλους τους συμμετέχοντες στην COP 17 να τηρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στη Σύμβαση για τη συμπερίληψη των ειδών στα προσαρτήματα, καθώς και να υιοθετήσουν προληπτική προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και υψηλού επιπέδου προστασία των απειλούμενων ειδών· παρατηρεί ότι η αξιοπιστία της CITES εξαρτάται από την ικανότητά της να προβαίνει σε τροποποιήσεις των καταχωρίσεων, ανταποκρινόμενη στις αρνητικές αλλά και θετικές τάσεις και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει τη δυνατότητα μεταφοράς ειδών σε λιγότερο περιοριστικούς καταλόγους μόνο όταν είναι σκόπιμο, βάσει επιστημονικώς αναγνωρισμένων κριτηρίων, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες καταχώρισης της CITES λειτουργούν καλά·

Αφρικανικός ελέφαντας και εμπόριο ελεφαντόδοντου

48.  σημειώνει ότι με τον διπλασιασμό της παράνομης θανάτωσης και τον τριπλασιασμό της ποσότητας ελεφαντόδοντου που κατασχέθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι αφρικανικοί ελέφαντες (Loxondonta africana) ως αποτέλεσμα της λαθροθηρίας για την εμπορία ελεφαντόδοντου, παραμένει καταστροφικός και οδηγεί σε μείωση των πληθυσμών σε ολόκληρη την Αφρική, συνιστώντας επίσης απειλή για την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων, δεδομένου ότι η παράνομη εμπορία ελεφαντόδοντου βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη, προωθεί το οργανωμένο έγκλημα, προάγει τη διαφθορά, τροφοδοτεί συγκρούσεις και απειλεί την περιφερειακή και εθνική ασφάλεια, καθώς συνιστά πηγή χρηματοδότησης ομάδων πολιτοφυλακής· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τις προτάσεις που θα ενισχύσουν την προστασία των αφρικανικών ελεφάντων και θα μειώσουν την παράνομη εμπορία ελεφαντόδοντου·

49.  επικροτεί την πρόταση που κατέθεσαν το Μπενίν, η Μπουρκίνα Φάσο, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσαντ, η Κένυα, η Λιβερία, ο Νίγηρας. η Νιγηρία, η Σενεγάλη, η Σρι Λάνκα και η Ουγκάντα, και έχει τη στήριξη του Συνασπισμού για τους Ελέφαντες της Αφρικής, στόχος της οποίας είναι η καταγραφή όλων των πληθυσμών ελεφάντων της Αφρικής στο παράρτημα Ι, κάτι το οποίο θα απλουστεύσει την επιβολή της απαγόρευσης του διεθνούς εμπορίου ελεφαντοστού και θα στείλει ένα σαφές μήνυμα για την παγκόσμια αποφασιστικότητα να σταματήσει η εξαφάνιση των ελεφάντων της Αφρικής·

50.  καλεί την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να διατηρήσουν το υφιστάμενο μορατόριουμ και, ως εκ τούτου, να αντιταχθούν στις προτάσεις που υπέβαλαν η Ναμίμπια και η Ζιμπάμπουε σχετικά με την εμπόρια του ελεφαντόδοντου, οι οποίες επιδιώκουν την άρση των περιορισμών στην εμπορία που σχετίζονται με τα σχόλια στην καταχώριση των πληθυσμών των ελεφάντων των εν λόγω συμβαλλόμενων μερών στο προσάρτημα II·

51.  παρατηρεί ότι οι προσπάθειες της CITES να μειωθεί η λαθροθηρία και η παράνομη εμπορία μέσω επιτρεπόμενων νόμιμων πωλήσεων ελεφαντόδοντου έχουν αποτύχει και ότι η εμπορία ελεφαντόδοντου έχει αυξηθεί σημαντικά· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για το ελεφαντόδοντο· υποστηρίζει τη λήψη μέτρων για τη διαχείριση και την καταστροφή των αποθεμάτων ελεφαντόδοντου·

52.  υπενθυμίζει την έκκληση που απεύθυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς όλα τα κράτη μέλη στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών(6), να συμπεριλάβουν μορατόρια σε όλες τις εμπορικές εισαγωγές, εξαγωγές και εγχώριες πωλήσεις και αγορές χαυλιοδόντων και ακατέργαστων ή κατεργασμένων προϊόντων ελεφαντόδοντου, έως ότου οι πληθυσμοί άγριου ελέφαντα δεν απειλούνται πλέον από λαθροθηρία· σημειώνει ότι η Γερμανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Σουηδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και η Δανία έχουν ήδη αποφασίσει να μην χορηγούν άδειες εξαγωγής ακατέργαστου ελεφαντόδοντου που βρισκόταν σε κυκλοφορία πριν από τη σύναψη της Σύμβασης CITES· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να απαγορεύσουν τις εισαγωγές και εξαγωγές ελεφαντόδοντου και να απαγορεύσουν όλες τις εμπορικές αγορές και πωλήσεις ελεφαντόδοντου εντός της ΕΕ·

Λευκός ρινόκερος

53.  εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση της Σουαζιλάνδης για νομιμοποίηση της εμπορίας κεράτων ρινόκερου από πληθυσμούς λευκού ρινόκερου (Certotherium simum simum), γεγονός που θα διευκόλυνε τη νομιμοποίηση της εμπορίας κεράτων ρινόκερου από λαθροθηρία, υπονομεύοντας τις υφιστάμενες προσπάθειες μείωσης της ζήτησης και των απαγορεύσεων εγχώριας εμπορίας στις αγορές των καταναλωτών, και θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τη λαθροθηρία των πληθυσμών ρινόκερου στην Αφρική και την Ασία· προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να αντιταχθούν σε αυτήν την πρόταση και, ως εκ τούτου, καλεί τη Σουαζιλάνδη να αποσύρει την πρότασή της·

Αφρικανικός λέων

54.  σημειώνει ότι, ενώ οι πληθυσμοί αφρικανικού λέοντα (Panthera leo) έχουν υποστεί δραματική μείωση της τάξης του 43 % μέσα σε 21 έτη και έχουν εκλείψει από 12 αφρικανικά κράτη, το διεθνές εμπόριο προϊόντων από λέοντες έχει αυξηθεί σημαντικά· προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να υποστηρίξουν την πρόταση του Νίγηρα, του Τσαντ, της Ακτής του Ελεφαντοστού, της Γκαμπόν, της Γουινέας, του Μάλι, της Μαυριτανίας, της Νιγηρίας, της Ρουάντα και του Τόγκο να μεταφερθούν όλοι οι πληθυσμοί αφρικανικού λέοντα στο Προσάρτημα Ι της CITES·

Παγκολίνοι

55.  παρατηρεί ότι οι παγκολίνοι είναι τα πιο παράνομα διακινούμενα θηλαστικά στον κόσμο, τόσο για το κρέας όσο και για τις φολίδες τους, που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική, θέτοντας και τα οκτώ είδη παγκολίνων (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis) σε κίνδυνο εξαφάνισης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις διάφορες προτάσεις για μεταφορά όλων των ασιατικών και αφρικανικών ειδών παγκολίνου στο Προσάρτημα Ι της CITES·

Τίγρεις και άλλα ασιατικά μεγάλα αιλουροειδή

56.  προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να εγκρίνουν τις αποφάσεις που προτείνονται από τη Μόνιμη Επιτροπή της CITES, οι οποίες προβλέπουν αυστηρές προϋποθέσεις για την εκτροφή τίγρεων και την εμπορία ειδών και προϊόντων από τίγρεις σε αιχμαλωσία, καθώς και την πρόταση της Ινδίας για ενθάρρυνση των συμβαλλόμενων μερών να κοινοποιούν φωτογραφίες κατασχεθέντων ειδών και προϊόντων από τίγρεις, βοηθώντας έτσι τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον εντοπισμό μεμονωμένων τίγρεων βάσει των μοναδικών μοτίβων των ριγών τους· καλεί την ΕΕ να εξετάσει την παροχή χρηματοδότησης για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων και ζητεί να αποφασιστεί στο COP17 της CITES η διακοπή λειτουργίας των εκτροφείων τίγρεων και η απαγόρευση της εμπορίας μερών και προϊόντων από τίγρεις σε αιχμαλωσία·

Είδη ζώων συντροφιάς που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου

57.  παρατηρεί ότι η αγορά εξωτικών ζώων συντροφιάς αναπτύσσεται τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό της ΕΕ και ότι έχουν υποβληθεί πολλές προτάσεις καταχώρισης ερπετών, αμφιβίων, πουλιών, ψαριών και θηλαστικών που απειλούνται από το διεθνές εμπόριο ζώων συντροφιάς· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να υποστηρίξουν αυτές τις προτάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία αυτών των απειλούμενων ειδών από την εκμετάλλευση για λόγους εμπορίας ζώων συντροφιάς·

58.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν ένα θετικό κατάλογο των εξωτικών ζώων που μπορούν να κρατηθούν ως κατοικίδια ζώα·

Ξύλο αγάρ και ροδόξυλο

59.  αναγνωρίζει ότι η παράνομη υλοτομία είναι ένα από τα καταστροφικότερα εγκλήματα εις βάρος των άγριων ειδών, καθώς απειλεί όχι μόνο μεμονωμένα είδη, αλλά ολόκληρους οικοτόπους και ότι η ζήτηση για ροδόξυλο (Dalbergia spp.) στις ασιατικές αγορές αυξάνεται συνεχώς· προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να υποστηρίξουν την πρόταση της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Γουατεμάλα και της Κένυας για συμπερίληψη του γένους Dalbergia στο Προσάρτημα ΙΙ της CITES με εξαίρεση τα είδη που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα Ι, καθώς αυτή η ενέργεια θα είναι σημαντική στις προσπάθειες ανάσχεσης της μη βιώσιμης εμπορίας ροδόξυλου·

60.  σημειώνει ότι οι υφιστάμενες εξαιρέσεις στις απαιτήσεις της CITES θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εξαγωγή ξύλου αγάρ (Aquilaria spp. και Gyrinops spp.) υπό μορφή σκόνης και τη συσκευασία άλλων προϊόντων για λιανική πώληση πριν από την εξαγωγή, προκειμένου να παρακαμφθούν οι κανονισμοί εισαγωγής· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να υποστηρίξουν την πρόταση των ΗΠΑ για τροποποίηση των σχολίων, έτσι ώστε να αποφευχθεί το κενό για την εμπορία αυτής της πολύτιμης αρωματικής ξυλείας·

Άλλα είδη

61.  προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη:

   να υποστηρίξουν την πρόταση του Περού για τροποποίηση των σχολίων στο Προσάρτημα ΙΙ για τη λάμα βικούνια (Vicugna vicugna), προκειμένου να ενοποιηθούν οι απαιτήσεις επισήμανσης για το διεθνές εμπόριο αυτού του είδους·
   να υποστηρίξουν την καταχώριση του ναυτίλου (Nautildae spp.) στο Προσάρτημα ΙΙ, όπως προτείνεται από τις Νήσους Φίτζι, την Ινδία, το Παλάου και τις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι το διεθνές εμπόριο ναυτίλων για διακοσμητική χρήση είναι μια σημαντική απειλή για αυτό το βιολογικά ευάλωτο είδος·
   να αντιταχθούν στην πρόταση του Καναδά για μετακίνηση του πετρίτη (Falco peregrinus) από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ, καθώς αυτό μπορεί να επιδεινώσει τη σημαντική παράνομο εμπόριο των ειδών·

62.  υπενθυμίζει ότι η καρδινάλιοι Banggai (Pterapogon kauderni)περιλαμβάνονται στον κατάλογο απειλούμενων ειδών του IUCN και ότι ένα τεράστιο ποσοστό των ειδών έχει χαθεί, μεταξύ των οποίων ορισμένοι ολόκληροι πληθυσμοί, λόγω της συνεχιζόμενης υψηλής ζήτησης για το εμπόριο ειδών ενυδρείου, με κύριους προορισμούς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ως εκ τούτου, να στηρίξουν την ένταξη των καρδινάλιων Banggai στο Παράρτημα Ι αντί του Παραρτήματος ΙΙ·

63.  παρατηρεί ότι το διεθνές εμπόριο ακατέργαστων και κατεργασμένων κοραλλιών έχει επεκταθεί και ότι η ζήτηση στην αγορά πολύτιμων κοραλλιών έχει αυξηθεί, απειλώντας τη βιωσιμότητα των πολύτιμων κοραλλιών· προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να στηρίξουν την έγκριση της έκθεσης σχετικά με τα πολύτιμα κοράλλια στο διεθνές εμπόριο η οποία υποβλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα μέρη της CITES και στη Γραμματεία της CITES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016) 570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate% 20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Διεθνής Κοινοπραξία για την Καταπολέμηση της Παράνομης Εμπορίας Άγριών Ειδών που περιλαμβάνει την INTERPOL, τη Γραμματεία της CITES, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Οργανωμένο Έγκλημα και την Παγκόσμια Τράπεζα.
(5) Κοινή διεθνής αστυνομική και τελωνειακή επιχείρηση που διεξήχθη τον Μάιο 2015.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0031.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου