Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2664(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0987/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0987/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/09/2016 - 11.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0356

Usvojeni tekstovi
PDF 383kWORD 61k
Četvrtak, 15. rujna 2016. - Strasbourg
Prijedlozi rezolucija – Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. rujna 2016. o strateškim ciljevima EU-a za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) koja će se održati u Johannesburgu (u Južnoj Africi) od 24. rujna do 5. listopada 2016. (2016/2664(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir ozbiljnost smanjenja globalne biološke raznolikosti, što predstavlja šesti val masovnog izumiranja vrsta,

–  uzimajući u obzir ulogu šuma i tropskih šuma, koje predstavljaju najveći svjetski kopneni rezervat biološke raznolikosti i ključno su stanište divlje flore i faune te autohtonog stanovništva,

–  uzimajući u obzir nadolazeći 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka (CoP 17) Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) koja će se održati u Johannesburgu (u Južnoj Africi) od 24. rujna do 5. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine UN-a 69/314 o suzbijanju nezakonitog trgovanja divljom faunom i florom, usvojenu 30. srpnja 2015.,

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Vijeću i Komisiji o ključnim ciljevima konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (u Južnoj Africi) od 24. rujna do 5. listopada 2016. (O-000088/2016 – B8-0711/2016 i O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je CITES najveći svjetski sporazum o očuvanju divljih vrsta, s 181 strankom konvencije, uključujući i EU i njegovih 28 država članica;

B.  budući da je cilj CITES-a osigurati da međunarodna trgovina divljim životinjama i biljkama ne prijeti opstanku tih vrsta u divljini;

C.  budući da, prema Crvenom popisu ugroženih vrsta Međunarodne unije za očuvanje prirode i prirodnih resursa (IUCN), više od 23 000 vrsta prijeti izumiranje, što je oko 30 % od ukupno 79 837 vrsta koje je procijenio IUCN;

D.  budući da u vlažnim tropskim šumama živi između 50 % i 80 % kopnenih životinjskih i biljnih vrsta; budući da su ta područja u današnje vrijeme posebno ugrožena, među ostalim zbog komercijalizacije vrsta i posebno zbog eksploatacije tropskih šuma i podzemlja; budući da deforestacija i ilegalna prodaja drveta imaju katastrofalan učinak na očuvanje šumske flore i faune;

E.  budući da se intenzivnim ribolovom, komercijalnim lovom i nereguliranom eksploatacijom mikroorganizama i područja ispod morskog dna nanosi šteta biološkoj raznolikosti mora;

F.  budući da se populacija brojnih vrsta koje se lovi zbog trofeja ubrzano smanjuje; budući da su države članice EU-a prijavile da je u razdoblju od deset godina u njih u obliku lovačkih trofeja uvezeno oko 117 000 primjeraka divljih vrsta koje su uvrštene na CITES-ov popis;

G.  budući da je krijumčarenje divljih vrsta preraslo u transnacionalni organizirani kriminal, što ima vrlo negativne posljedice na biološku raznolikost i život lokalnog stanovništva kojemu se tako onemogućava da na zakonit način ostvaruju prihod, što uzrokuje nesigurnost i nestabilnost;

H.  budući da je nezakonita trgovina divljim životinjskim i biljnim vrstama četvrto najveće crno tržište, nakon tržišta droge, trgovine ljudima i oružjem; budući da internet ima ključnu ulogu u olakšavanju trgovine divljim životinjskim i biljnim vrstama; budući da se i terorističke skupine služe navedenim vrstama trgovine za samofinanciranje; budući da je razina sankcija i kazni za kaznena djela povezana s trgovinom divljim životinjskim i biljnim vrstama nedovoljna;

I.  budući da je korupcija ima središnju ulogu u trgovini divljim životinjskim i biljnim vrstama;

J.  budući da dokazi upućuju na to da se jedinke ulovljene u divljini legaliziraju lažnim dozvolama CITES-a i tvrdnjama o razmnožavanju u zatočeništvu;

K.  budući da je EU veliko tranzitno i odredišno tržište za nezakonitu trgovinu divljim vrstama, posebno za trgovinu pticama, kornjačama, reptilima i biljnim vrstama(1) koje su navedene u prilozima CITES-a;

L.  budući da se u Europi i svijetu sve veći broj egzotičnih vrsta kojima se nezakonito trguje drži kao kućne ljubimce; budući da bijeg tih životinja može dovesti do njihova nekontroliranog širenja s posljedicama za okoliš te javno zdravlje i sigurnost;

M.  budući da EU i države članice pružaju znatnu financijsku i logističku potporu CITES-u te potporu suzbijanju nezakonitog trgovanja divljim životinjama u mnogim trećima zemljama;

N.  budući da su vrste obuhvaćene CITES-om u prilozima navedene prema statusu očuvanja i razinama međunarodne trgovine i da su Prilogom I. obuhvaćene vrste kojima prijeti izumiranje i za koje je zabranjena komercijalna trgovina, dok su Prilogom II. obuhvaćene vrste čija se trgovina mora držati pod kontrolom kako bi se izbjeglo iskorištavanje nespojivo s njihovim preživljavanjem;

O.  budući da su vrste obuhvaćene Prilogom I. CITES-a strogo zaštićene i da je komercijalna trgovina vrstama iz tog priloga zabranjena, budući da bi svako izdavanje dozvola za prodaju zaplijenjenih jedinki ili proizvoda (primjerice slonovača, proizvodi od tigrova ili rogovi nosoroga) potkopalo cilj Konvencije CITES;

P.  budući da su nastojanja za poboljšanje transparentnosti pri donošenju odluka ključna;

1.  pozdravlja pristupanje EU-a CITES-u; pristupanje smatra ključnim korakom kojim će se EU-u osigurati da može nastaviti ostvarivati šire ciljeve svojih politika okoliša i regulirati međunarodnu trgovinu ugroženim vrstama divlje flore i faune te promicati politike održivog razvoja Programa UN-a do 2030.;

2.  posebno pozdravlja činjenicu da EU prvi put sudjeluje kao ugovorna stranka i podržava prijedloge EU-a i država članica, posebno prijedloge rezolucija o korupciji i lovačkim trofejima, te pozdravlja činjenicu da su predložili proširenje popisa vrsta pod zaštitom CITES-a na niz vrsta uvezenih u EU, prvenstveno kao kućni ljubimci te predložene izmjene Rezolucije CITES Conf. 13.7 (Rev. CoP 14) o kontroli trgovine osobnim i kućnim stvarima;

3.  ističe da je zbog pristupanja Europske unije CITES-u pravni status Europske unije u CITES-u transparentniji u odnosu na treće strane Konvencije; vjeruje da je logično i potrebno osigurati da je Europska unija potpuno u stanju ostvariti svoje ciljeve koji proizlaze iz politike okoliša; podsjeća da pristupanje omogućuje Komisiji da u ime Europske unije iznese usklađeno stajalište EU-a u pitanjima povezanima s CITES-om i preuzme važnu ulogu u pregovorima tijekom konferencija stranaka;

4.  ističe da je Europska unija pristupila CITES-u 2015. i da će na konferenciji stranaka CITES-a glasovati s 28 glasova o pitanjima koja potpadaju pod nadležnost EU-a; u tom smislu podržava izmjene poslovnika konferencije stranaka u kojima se odražava tekst Konvencije CITES o glasovanju organizacija za regionalnu gospodarsku integraciju i koje su u skladu s onim što već godinama vrijedi za druge međunarodne ugovore te iznosi prigovor u pogledu računanja broja glasova koji pripadaju Europskoj uniji na temelju broja država članica koje su pravilno akreditirane za sastanak u trenutku glasovanja;

5.  pozdravlja nedavno usvojeni akcijski plan EU-a protiv krijumčarenja divljih vrsta kojim se želi spriječiti takvo krijumčarenje tako što će se riješiti njegovi glavni uzroci, poboljšati primjena i provedba postojećih pravila te se učinkovitije boriti protiv organiziranog kriminala povezanog s trgovinom divljim vrstama; pozdravlja uključivanje posebnog poglavlja o jačanju globalnog partnerstva zemalja proizvođača, potrošača i tranzitnih zemalja protiv krijumčarenja divljih vrsta u akcijski plan; poziva EU i njegove države članice da usvoje i provedu ojačani akcijski plan, kojim će pokazati snažnu predanost Europe suzbijanju krijumčarenja divljih vrsta;

6.  podržava inicijativu Komisije i država članica da dogovore globalne smjernice o trofejnom lovu u okviru CITES-a kako bi se na međunarodnoj razini bolje kontrolirao održiv izvor lovačkih trofeja vrsta navedenih u Prilozima I. i II.;

7.  poziva EU i države članice da se u pogledu zaštite vrsta pridržavaju načela predostrožnosti kod donošenja svih odluka vezanih uz radne dokumente i prijedloge o uvrštavanju na popis (kao što je određeno Rezolucijom Konferencije ugovornih stranaka CITES-a 9.24 (Rev. CoP 16)) – posebno u pogledu uvoza lovačkih trofeja vrsta obuhvaćenih CITES-om – također posebno uzimajući u obzir načelo „korisnik plaća”, načelo preventivnog djelovanja i ekološki pristup; nadalje poziva EU i njegove države članice da promiču uklanjanje izuzeća koja se odnose na dozvole za sve lovačke trofeje u pogledu vrsta obuhvaćenih CITES-om;

8.  zahtijeva da se sve odluke u okviru CITES-a/17. konferencije ugovornih stranaka temelje na znanstvenim spoznajama, pomnim analizama i ravnopravnim konzultacijama s državama u kojima su dotične životinje rasprostranjene te da se donose u suradnji s lokalnim zajednicama; ističe da bi se svim regulativama o divljim vrstama trebao poticati angažman ruralne populacije u zaštiti prirode tako da se njihova dobrobit dovede u vezu sa stanjem biološke raznolikosti;

9.  potiče ugovorne stranke CITES-a da ojačaju suradnju, koordinaciju i sinergije među konvencijama o biološkoj raznolikosti na svim relevantnim razinama;

10.  poziva države članice da osiguraju suradnju, koordinaciju i pravovremenu razmjenu podataka između svih relevantnih službi koje sudjeluju u provedbi Konvencije CITES , a to se osobito odnosi na carinu, policiju, graničnu veterinarsku i fitosanitarnu inspekciju i ostale službe;

11.  potiče EU i države članice da promiču i podržavaju inicijative za povećanje zaštite od utjecaja međunarodne trgovine na vrste za koje je Europska unija važno tranzitno ili odredišno tržište;

12.  zabrinut je zbog činjenice da je granica između zakonite i nezakonite trgovine vrlo tanka kada je riječ o komercijalizaciji vrsta i proizvoda od njih te da zbog kombiniranog učinka ljudske aktivnosti i globalnog zatopljenja velikoj većini divlje flore i faune danas prijeti izumiranje;

13.  traži od EU-a da donese zakonodavne odredbe u cilju smanjenja nezakonite trgovine tako što će uvoz, izvoz, prodaju, nabavku ili kupnju divljih životinja i biljaka koje su uzete, posjedovane, prevezene ili prodane uz kršenje zakona zemlje porijekla ili tranzita proglasiti nezakonitima;

14.  posebno potiče sve države članice da zabrane izvoz neobrađene slonovače kao što to već čine Njemačka, Švedska, Ujedinjena Kraljevina i neke države SAD-a; da obrate veću pozornost na trgovačke certifikate na svojim državnim područjima; da osiguraju učinkovitiju borbu protiv prijevara, posebno na granicama; da pokrenu akcije uništavanja nezakonite slonovače; da postrože kazne za krijumčarenje zaštićenih vrsta (posebno slonova, nosoroga, tigrova, primata, vrsta tropskog drveta);

15.  potiče EU i njegove države članice te širi krug ugovornih stranaka CITES-a da nastavno na članke III., IV. i V. Konvencije promiču i podržavaju inicijative kojima bi se unaprijedila dobrobit živih životinja obuhvaćenih CITES-om tijekom trgovine; takvim inicijativama obuhvaćeni su mehanizmi kojima se osigurava da se životinje pripremaju i transportiraju na način da se opasnost od ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnosti svede na najmanju moguću mjeru, da su odredišta prikladno opremljena za njihov smještaj i brigu o njima te da se zapljene živih jedinki provode tako da se vodi briga o njihovoj dobrobiti;

16.  zabrinut je zbog potencijalnog učinka „zarade na izumiranju”, tj. kupovanja proizvoda u nadi da će dotične vrste uskoro izumrijeti, na zaštitu ugroženih divljih vrsta; poziva ugovorne stranke i tajništvo CITES-a da provedu dodatna istraživanja o tome pridonose li tomu financijski proizvodi i tehnologije u nastajanju, primjerice bitcoin;

17.  potvrđuje da promatrači CITES-a imaju važnu ulogu u pružanju stručnog znanja o vrstama i trgovanju te u davanju podrške u izgradnji kapaciteta ugovornih stranaka;

Transparentnost pri donošenju odluka

18.  smatra da je transparentnost pri donošenju odluka u međunarodnim institucijama koje se bave okolišem ključ za njihovo učinkovito djelovanje; pozdravlja sve dobrovoljne i proceduralne napore za povećanje transparentnosti u upravljanju CITES-om; snažno se protivi tajnom glasovanju kao uobičajenoj praksi u okviru CITES-a;

19.  pozdravlja odluku donesenu na konferenciji CoP 16 da se od članova odbora za životinje i biljke zahtijeva da dostave izjave o eventualnom sukobu interesa; međutim uviđa da je taj zahtjev temeljen samo na vlastitoj procjeni članova; izražava žaljenje zbog toga što članovi tih odbora još uvijek nisu predali nijednu izjavu o mogućim financijskim sukobima interesa;

20.  potiče tajništvo CITES-a da istraži mogućnost za sastavljanje neovisnog odbora za nadzor ili proširenje mandata stalnog odbora koji bi obuhvaćao i neovisno nadzorno tijelo, kako bi se stvorila nadzorna zaštita za odredbe o sukobu interesa;

21.  transparentnost smatra prioritetom za sve postupke financiranja i uvjetom za dobro upravljanje te stoga podržava prijedlog rezolucije EU-a o Projektu za sponzoriranje izaslanika(2);

Izvještavanje

22.  smatra da je sljedivost ključna za zakonitu i održivu trgovinu, bilo da se radi o komercijalnoj ili nekomercijalnoj trgovini, te da je u središtu borbe EU-a protiv korupcije, krijumčarenja divljih vrsta i krivolova, što se smatra četvrtim najvećim ilegalnim tržištem na svijetu; u tom pogledu naglašava potrebu da sve ugovorne stranke uvedu sustav elektroničkih dozvola koji bi trebale organizirati sve stranke zajedno i transparentno; međutim, prepoznaje tehničke izazove s kojima se pritom suočavaju neke ugovorne stranke te potiče stavljanje na raspolaganje podrške za izgradnju kapaciteta kako bi se svim strankama omogućila provedba sustava elektroničkih dozvola;

23.  pozdravlja odluku sa 16. konferencije ugovornih stranaka o redovitom podnošenju izvješća ugovornih stranaka CITES-a o ilegalnoj trgovini; smatra da je format novog godišnjeg izvješća iz obavijesti CITES-a br. 2016/007 važan korak u smjeru boljeg razumijevanja trgovine divljim vrstama te potiče sve ugovorne stranke CITES-a da točno i redovito izvješćuju o nezakonitoj trgovini koristeći se propisanim formatom;

24.  pozdravlja inicijative privatnog sektora, poput onih koje je poduzela Međunarodna udruga zračnih prijevoznika, o uvođenju elektroničkih podataka u prijevozu robe u lancu opskrbe za zračni teret; povećanje broja takvih inicijativa za sljedivost, posebno za prometni sektor, smatra važnim alatom za prikupljanje podataka;

25.  naglašava važnost postupka izdavanja dozvola za učinkovito prikupljanje podataka, a time i ključnu ulogu koju imaju tijela nadležna za upravljanje; ponavlja da dozvole moraju izdavati neovisna tijela u skladu s člankom VI. CITES-a;

Krijumčarenje divljih životinja i biljaka i korupcija

26.  skreće pozornost na slučajeve korupcije u kojima su akteri u tijelu nadležnom za izdavanje dozvola namjerno izdavali nelegitimne dozvole; poziva tajništvo CITES-a i stalni odbor da te slučajeve tretira kao prioritetne i hitne;

27.  naglašava da je korupcija prisutna u svim fazama lanca trgovine divljim vrstama i da ona utječe na zemlje podrijetla, tranzita i odredišta te narušava učinkovitost, pravilnu provedbu i konačan uspjeh Konvencije CITES; stoga smatra da su snažne i učinkovite mjere borbe protiv korupcije ključne u borbi protiv krijumčarenja divljih vrsta;

28.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog namjerne zlouporabe izvornih kodova koji se koriste za nezakonitu trgovinu jedinkama ulovljenim u divljini i to prijevarnim korištenjem oznaka namijenjenih jedinkama uzgojenim u zatočeništvu za označavanje jedinki na popisu CITES-a; poziva da se na sastanku COP 17 uvede pouzdan sustav za evidentiranje, nadzor i certificiranje trgovine jedinkama uzgojenim na farmama ili u zatočeništvu i u zemljama proizvođača i u EU-u, kako bi se ta zlouporaba spriječila;

29.  potiče ugovorne stranke CITES-a da izrade daljnje smjernice i da podrže razvoj dodatnih tehnika i metoda za raspoznavanje vrsta koje potječu iz uzgoja u zatočeništvu i vrsta iz divljine;

30.  osuđuje visoku razinu nezakonitih aktivnosti kojima se krši Konvencija i koje provode organizirane kriminalne skupine i mreže koje često koriste korupciju kako bi olakšale krijumčarenje divljih vrsta i ugrozile napore u provođenju važećih zakona;

31.  snažno poziva ugovorne stranke koje još nisu potpisale ili ratificirale Konvenciju UN-a o transnacionalnom organiziranom kriminalu i Konvenciju UN-a protiv korupcije da to učine bez odgode;

32.  pozdravlja međunarodnu obvezu iz Rezolucije 69/314 Opće skupštine UN-a (srpanj 2015.) između ostalog o borbi protiv korupcije (članak 10)(3);

33.  podržava inicijative EU-a i država članica u kojima se poziva na aktivniju borbu protiv korupcije na globalnoj razini u okviru CITES-a; snažno poziva ugovorne stranke CITES-a da podrže prijedlog rezolucije EU-a protiv aktivnosti kojima se olakšava korupcija i krši Konvencija;

Provedba

34.  poziva na pravovremenu i potpunu primjenu sankcija CITES-a prema ugovornim strankama koje se ne pridržavaju ključnih aspekata CITES-a, a posebno poziva EU i države članice da koriste dostupne mehanizme kako bi potaknuli ugovorne stranke da se pridržavaju Konvencije CITES i ostalih međunarodnih ugovora čiji je cilj očuvanje divljih vrsta i biološke raznolikosti;

35.  naglašava važnost zajedničke međunarodne suradnje među svim akterima u lancu provedbe zakona kako bi se osnažili kapaciteti za provedbu zakona na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini; pozdravlja njihov doprinos i poziva na još snažniji angažman; ističe važnost osnivanja posebnog tužiteljstva i specijaliziranih policijskih jedinica za veću učinkovitost u borbi protiv nezakonite trgovine divljim životinjskim i biljnim vrstama; naglašava važnost zajedničkih međunarodnih operacija provođenja zakona u okviru Međunarodnog konzorcija za borbu protiv kriminala povezanog s divljom faunom i florom (ICCWC)(4), posebno čestita na uspješnoj akciji COBRA III(5); pozdravlja podršku EU-a ICCWC-u;

36.  prepoznaje sve rašireniju ilegalnu trgovinu divljih vrsta i proizvoda od divljih vrsta putem interneta i poziva ugovorne stranke CITES-a da se povežu s tijelima kaznenog progona i jedinicama za kiberkriminalitet te Međunarodnim konzorcijem za borbu protiv kriminala povezanog s divljom florom i faunom kako bi utvrdile najbolje prakse i osmislile domaće mjere za hvatanje u koštac s ilegalnom trgovinom putem interneta;

37.  poziva ugovorne stranke da donesu i provedu jasne i učinkovite politike za odvraćanje od konzumacije proizvoda dobivenih od ranjivih divljih vrsta, da senzibiliziraju potrošače u vezi s posljedicama koje njihova konzumacija ima na divlje vrste i da ih informiraju o opasnostima mreža nezakonite trgovine;

38.  poziva ugovorne stranke da podrže razvoj sredstava za život lokalnih zajednica koje su nastanjene u blizini predmetnih divljih vrsta te da te zajednice uključe u borbu protiv krivolova i informiraju ih o posljedicama trgovine vrstama flore i faune kojima prijeti izumiranje;

39.  poziva na kontinuirani međunarodni angažman kako bi se omogućila dugoročna izgradnja kapaciteta, poboljšala razmjena informacija i obavještajnih podataka te kako bi se koordinirali napori vladinih tijela uloženi u provedbu;

40.  od ugovornih stranaka traži da zajamče da će na učinkovit način kazneno goniti osobe odgovorne za kršenja u pogledu divljih vrsta te da će im izreći kaznu razmjernu težini njihovih djela;

Financiranje

41.  ističe potrebu da se povećaju financijska sredstva za očuvanje divljih vrsta i programe izgradnje kapaciteta;

42.  naglašava potrebu za dodjeljivanjem adekvatnih resursa tajništvu CITES-a, posebno uzimajući u obzir njegove povećane odgovornosti i dodatnu količinu posla; nadalje ističe potrebu da ugovorne stranke CITES-a pravovremeno daju obećane financijske doprinose;

43.  poziva stranke da razmisle o povećanju osnovnog proračuna CITES-a koji bi pratio inflaciju i kojim bi se osiguralo ispravno funkcioniranje Konvencije CITES;

44.  potiče proširenje financiranja programa izgradnje kapaciteta iz javno-privatnih partnerstava i na ostala područja u okviru Konvencije CITES kao i proširenje izravnog financiranja kako bi se podržala provedba Konvencije;

45.  pozdravlja dodjelu financijskih sredstava EU-a za Konvenciju CITES iz Europskog fonda za razvoj i poziva EU da nastavi pružati i osiguravati dugoročnu financijsku potporu te da i dugoročno nastavi podupirati konkretnu i ciljanu financijsku pomoć;

Izmjene priloga CITES-u

46.  izražava snažnu potporu prijedlozima EU-a i država članica za uvrštenje na popis;

47.  poziva sve ugovorne stranke CITES-a i sve stranke koje sudjeluju na sastancima COP 17 da poštuju kriterije za uvrštavanje vrsta u prilog uspostavljene Konvencijom te da zauzmu pristup predostrožnosti kako bi osigurale učinkovitu visoku razinu zaštite ugroženih vrsta; primjećuje da vjerodostojnost CITES-a ovisi o njegovoj sposobnosti da izmjenama popisa odgovara na negativne i pozitivne trendove i stoga pozdravlja mogućnost promjene statusa vrste u nižu kategoriju samo kada je to prikladno, u skladu s prokušanim znanstvenim kriterijima kao dokaz da razvrstavanje na popise u okviru CITES-a dobro funkcionira;

Trgovina afričkim slonovima i slonovačom

48.  napominje da, zbog udvostručenja broja slučajeva nezakonitog ubijanja i utrostručenja količine slonovače zaplijenjene tijekom prošlog desetljeća, kriza s kojom se suočavaju afrički slonovi (Loxodonta africana), i koja je rezultat krivolova za trgovinu slonovačom, i dalje ima pogubne posljedice i uzrokuje pad broja jedinki diljem Afrike te ugrožava preživljavanje milijuna ljudi, s obzirom na to da nezakonita trgovina slonovačom šteti gospodarskog razvoju, potiče organizirani kriminal, promiče korupciju, potpiruje sukobe i predstavlja prijetnju regionalnoj i nacionalnoj sigurnosti tako što paravojnim skupinama pruža izvor prihoda; stoga poziva EU i njegove države članice da podrže prijedloge kojima bi se ojačala zaštita afričkih slonova i smanjila nezakonita trgovina slonovačom;

49.  izražava zadovoljstvo zbog prijedloga koji su podnijeli Benin, Burkina Faso, Srednjoafrička Republika, Čad, Kenija, Liberija, Niger, Nigerija, Senegal, Šri Lanka i Uganda, a podržala Koalicija za afričke slonove, i čiji je cilj uvrstiti sve vrste afričkih slonova u Prilog I., čime bi se pojednostavila provedba zabrane međunarodne trgovine slonovačom i svijetu poslala jasna poruka o odlučnosti da se na svjetskoj razini djeluje protiv izumiranja afričkih slonova;

50.  poziva EU i sve ugovorne stranke da zadrže trenutačni moratorij i da se stoga suprotstave prijedlozima Namibije i Zimbabvea o trgovini slonovačom, kojima se traži uklanjanje trgovinskih ograničenja povezanih s bilješkama iz Priloga II. u kojima se navodi populacija slonova tih stranaka;

51.  primjećuje da su propali pokušaji CITES-a da se smanji krivolov i nezakonita trgovina dozvoljavanjem zakonite prodaje slonovače te da se krijumčarenje slonovače značajno povećalo; poziva na ulaganje dodatnih napora predmetnih stranaka u okviru Nacionalnog akcijskog plana za slonovaču; podržava mjere upravljanja zalihama slonovače i njihovog uništavanja;

52.  podsjeća na poziv iz svoje rezolucije od 15. siječnja 2014. o kriminalu(6) povezanom s divljom florom i faunom, koji se odnosi na svih 28 država članica, da se uvedu moratoriji na sav komercijalan uvoz, izvor i domaću prodaju i kupovinu kljova te neobrađenih i obrađenih proizvoda od slonovače dok populacija divljih slonova više ne bude ugrožena krivolovom; napominje da su Njemačka, Francuska, Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina, Austrija, Švedska, Češka, Slovačka i Danska već odlučile ne odobravati izvozne dozvole za „neobrađenu” slonovaču koja potječe iz razdoblja prije sklapanja Konvencije; stoga potiče EU i njegove države članice da zabrane izvoz i uvoz slonovače i zabrane svu komercijalnu prodaju i kupovinu slonovače unutar EU-a;

Bijeli nosorog

53.  izražava žaljenje zbog prijedloga koji je iznio Svazi da se legalizira trgovina rogom njegova domaćeg bijelog nosoroga (Certotherium simum simum), čime bi se olakšalo uvođenje roga nosoroga iz krivolova u legalnu trgovinu i potkopali postojeći napori oko smanjenja potražnje i zabrane domaće trgovine na potrošačkim tržištima te bi se mogao potaknuti krivolov populacije nosoroga u Africi i Aziji; potiče EU i sve ugovorne stranke da se usprotive tom prijedlogu te poziva Svazi da povuče svoj prijedlog;

Afrički lav

54.  ističe da je međunarodna trgovina lavljim proizvodima značajno porasla unatoč činjenici da se populacija afričkog lava (Panthera leo) dramatično smanjila za 43 % u razdoblju od 21 godine i da je ta vrsta u 12 afričkih zemalja i istrijebljena; poziva EU i sve ugovorne stranke da podupru prijedlog koji su iznijeli Niger, Čad, Côte d'Ivoire, Gabon, Gvineja, Mali, Mauritanija, Nigerija, Ruanda i Togo o uvrštavanju svih populacija afričkog lava u Prilog I. CITES-u;

Ljuskavci

55.  primjećuje da su ljuskavci sisavci kojima se na svjetskoj razini najviše trguje, i zbog njihovog mesa i zbog ljuski koje se koriste u tradicionalnoj medicini, zbog čega je svih osam vrsta ljuskavaca u opasnosti od izumiranja (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis); stoga pozdravlja različite prijedloge za prenošenje svih azijskih i afričkih vrsta ljuskavaca u Prilog I. CITES-u;

Tigrovi i ostale azijske velike mačke

56.  poziva EU i sve ugovorne stranke da podrže usvajanje odluka koje je predložio stalni odbor CITES-a i kojima se utvrđuju strogi uvjeti za uzgoj tigrova i trgovinu jedinkama tigrova iz zatočeništva i proizvodima od njih te prijedlog koji je iznijela Indija kojim se ugovorne stranke potiču da dijele slike zaplijenjenih jedinki tigrova te proizvoda od njih, koje bi tijelima kaznenog progona pomogle u prepoznavanju pojedinačnih tigrova prema njihovim jedinstvenim uzorcima pruga; poziva EU da razmotri mogućnost izdvajanja financijskih sredstava za provedbu tih odluka i poziva na to da se farme tigrova zatvore i da se na sastanku COP 17 CITES-a stane na kraj trgovini dijelovima tigrova iz zatočeništva i proizvodima od njih;

Vrste koje se prodaju kao kućni ljubimci

57.  primjećuje da na međunarodnoj razini i razini Unije tržište egzotičnih kućnih ljubimaca raste te da je podnesen velik broj prijedloga o uvrštavanju na popise reptila, vodozemaca, ptica, riba i sisavaca koji su ugroženi međunarodnom trgovinom u vezi s tržištem kućnih ljubimaca; poziva sve strane da podrže te prijedloge kako bi se osigurala bolja zaštita od iskorištavanja tih ugroženih vrsta za trgovinu kućnim ljubimcima;

58.  poziva države članice EU-a da sastave pozitivan popis egzotičnih i divljih životinja koje se mogu držati kao kućni ljubimci;

Agar i palisandar

59.  potvrđuje da je nezakonita sječa šuma jedan od najdestruktivnijih zločina protiv divljih vrsta jer ne ugrožava samo jednu vrstu, nego cijela staništa te da potražnja za palisandrom (Dalbergia spp.) na azijskim tržištima i dalje raste; poziva EU i sve ugovorne stranke da podrže prijedlog Argentine, Brazila, Gvatemale i Kenije za uvrštavanje roda Dalbergia u Prilog II. CITES-u, uz iznimku vrsta uključenih u Prilog I., jer će taj doprinos biti ključan za napore oko zaustavljanja nezakonite trgovine palisandrom;

60.  primjećuje da bi se trenutačnim izuzećima iz odredbi CITES-a mogao omogućiti izvoz smolastog praha agara (Aquilaria spp. i Gyrinops spp.) kao potrošenog praha i ambalažiranje ostalih proizvoda za maloprodaju prije izvoza, čime se izbjegavaju odredbe o uvozu; stoga poziva EU i sve stranke da podrže prijedlog Sjedinjenih Američkih Država o izmjeni bilješke kako bi se izbjegla zakonska rupa u pogledu trgovine ovim vrlo vrijednim aromatičnim drvom;

Ostale vrste

61.  poziva EU i sve ugovorne stranke:

   da podrže prijedlog Perua o izmjeni bilješke iz Priloga II. o vikunji (Vicugna vicugna) jer će se time uskladiti propisi o označivanju u pogledu međunarodne trgovine tom vrstom;
   da podrže uključivanje indijske lađice (Nautildae spp.) u Prilog II., u skladu s prijedlogom Fidžija, Indije, Palaua i Sjedinjenih Američkih Država, s obzirom na to da međunarodna trgovina segmentiranim ljušturama indijskih lađica koje se koriste za nakit i dekoraciju predstavlja ogromnu prijetnju tim biološki ranjivim vrstama;
   da se suprotstave prijedlogu Kanade da se sivi sokol (Falco peregrinus) iz Priloga I. premjesti u Prilog II. jer bi to moglo dodatno potaknuti ilegalnu trgovinu tom vrstom koja je već poprimila značajne razmjere;

62.  podsjeća da je visokoperajni matulić (Pterapogon kauderni) na popisu ugroženih vrsta Međunarodne unije za očuvanje prirode i da je veliki dio vrste izgubljen, uključujući nekoliko čitavih populacija, zbog neprestane visoke tržišne potražnje za akvarije, ponajviše u Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama; stoga poziva Europsku uniju i njezine države članice da podrže uvrštavanje visokoperajnog matulića u Prilog I., a ne u Prilog II.;

63.  primjećuje da je međunarodna trgovina sirovim i obrađenim koraljem sve raširenija i da se povećala tržišna potražnja za dragocjenim koraljima, zbog čega se ugrožava njihov opstanak; traži od Europske unije i svih ugovornih stranaka da podrže usvajanje izvješća o dragocjenim koraljima u međunarodnoj trgovini, koje su sastavile Sjedinjene Američke Države;

o
o   o

64.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, ugovornim strankama CITES-a i tajništvu CITES-a.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008 /IPOL_STU(201)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Članovi ICCWC-a su INTERPOL, tajništvo CITES-a, Svjetska carinska organizacija, Ured UN-a za droge i organizirani kriminal i Svjetska banka.
(5) Zajednička međunarodna policijska i carinska akcija iz svibnja 2015.
(6) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0031.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti