Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2664(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0987/2016

Texte depuse :

B8-0987/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/09/2016 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0356

Texte adoptate
PDF 382kWORD 62k
Joi, 15 septembrie 2016 - Strasbourg
Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP 17 din Johannesburg
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 15 septembrie 2016 referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru cea de a 17-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 24 septembrie și 5 octombrie 2016 la Johannesburg (Africa de Sud) (2016/2664(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere gravitatea declinului biodiversității la nivel mondial, care corespunde celui de al șaselea val de extincție în masă a speciilor;

–  având în vedere rolul pădurilor și al pădurilor tropicale, care reprezintă cel mai mare rezervor mondial de biodiversitate terestră și constituie un habitat esențial pentru speciile sălbatice de faună și floră, precum și pentru populațiile indigene;

–  având în vedere cea de-a 17-a reuniune a Conferinței părților (COP 17) la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 24 septembrie și 5 octombrie 2016 la Johannesburg (Africa de Sud),

–  având în vedere Rezoluția 69/314 a Adunării Generale a ONU privind combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră, adoptată la 30 iulie 2015,

–  având în vedere întrebările din xxx adresate Consiliului și Comisiei cu privire la obiectivele-cheie pentru Conferința părților la CITES care se va desfășura între 24 septembrie și 5 octombrie 2016 la Johannesburg (Africa de Sud) (O-000088/2016 – B8-0711/2016 și O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât CITES este cel mai amplu acord global în vigoare privind conservarea speciilor sălbatice, fiind ratificat de 181 de părți, inclusiv de UE și de cele 28 de state membre ale sale;

B.  întrucât CITES are ca obiectiv să se asigure că supraviețuirea speciilor sălbatice nu este periclitată de comerțul internațional cu animale și plante sălbatice;

C.  întrucât, conform listei roșii a speciilor amenințate elaborate de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale (UICN), peste 23 000 de specii, reprezentând aproximativ 30 % din cele 79 837 de specii evaluate de către UICN, sunt în pericol de dispariție;

D.  întrucât între 50 % și 80 % din speciile de plante și animale terestre trăiesc în pădurile tropicale; întrucât, în prezent, aceste medii se află în pericol, printre altele din cauza comercializării speciilor și în special a exploatării lemnului tropical și a subsolurilor din această zonă; întrucât defrișările și vânzarea ilegală a lemnului au efecte dezastruoase pentru conservarea florei și a faunei forestiere;

E.  întrucât pescuitul intensiv, vânătoarea comercială și exploatarea fără limite a microorganismelor și a resurselor subsolului submarin periclitează biodiversitatea marină;

F.  întrucât multe specii vânate ca trofee se confruntă cu o reducere severă a populației lor; întrucât statele membre ale UE au raportat, în decurs de 10 ani, aproape 117 000 de exemplare de animale sălbatice importate ca trofee de vânătoare, provenind din specii cuprinse în anexele la CITES;

G.  întrucât traficul cu specii sălbatice a devenit o infracțiune ce ține de criminalitatea organizată transnațională, cu efecte negative grave asupra biodiversității și asupra mijloacelor de existență ale populațiilor locale, privându-le de obținerea unor venituri legale și creând insecuritate și instabilitate;

H.  întrucât traficul de specii sălbatice a ajuns a patra piață neagră ca mărime, după traficul de droguri, de persoane și de arme; întrucât internetul are un rol esențial în facilitarea traficului de specii sălbatice; întrucât grupările teroriste utilizează aceste tipuri de trafic pentru finanțarea operațiunilor lor; întrucât infracțiunile de trafic cu specii sălbatice nu sunt pedepsite suficient de sever;

I.  întrucât corupția joacă un rol central în traficul cu specii sălbatice;

J.  întrucât există dovezi că specimenele capturate în sălbăticie sunt comercializate prin utilizarea frauduloasă a unor permise CITES și a declarațiilor de creștere în captivitate;

K.  întrucât UE este una dintre principalele piețe de tranzit și de destinație pentru comerțul ilegal cu specii sălbatice, în special pentru comerțul cu păsări, broaște țestoase, reptile și specii de plante(1) care sunt incluse în anexele CITES;

L.  întrucât un număr în creștere de specii exotice comercializate ilegal sunt ținute ca animale de companie în Europa și în lume; întrucât evadarea acestor animale poate determina răspândirea lor necontrolată, afectând mediul, sănătatea publică și siguranța;

M.  întrucât UE și statele membre acordă un sprijin financiar și logistic substanțial CITES, precum și combaterii comerțului ilegal de specii sălbatice în numeroase țări terțe;

N.  întrucât speciile vizate de CITES sunt enumerate în anexe în funcție de starea lor de conservare și de volumul comerțului internațional: anexa I conține speciile în pericol de dispariție pentru care schimburile comerciale sunt interzise, iar anexa II include specii pentru care comerțul trebuie controlat în vederea prevenirii unei utilizări incompatibile cu supraviețuirea acestora;

O.  întrucât speciile din anexa I la CITES sunt foarte bine protejate, orice schimb comercial cu speciile enumerate în acesta fiind interzis și întrucât orice autorizație de a vinde specimenele sau produsele confiscate (de exemplu fildeșul, produsele derivate din tigru sau coarne de rinocer) ar submina scopul Convenției CITES;

P.  întrucât eforturile de îmbunătățire a transparenței procesului decizional sunt esențiale;

1.  salută aderarea UE la CITES; consideră că această aderare reprezintă un avans fundamental pentru ca UE să poată urmări obiectivele mai ample ale politicilor sale în domeniul mediului și reglementarea comerțului internațional cu specii de faună și floră sălbatică pe cale de dispariție, și să promoveze politicile de dezvoltare sustenabilă ale Agendei ONU 2030;

2.  salută, în special, faptul că UE participă pentru prima oară în calitate de parte și sprijină propunerile făcute de UE și de statele sale membre, în special rezoluțiile propuse privind corupția și trofeele de vânătoare, extinderea protecției CITES la un număr de specii importate în UE, în special ca animale de companie, precum și modificările propuse ale Rezoluției 13.7 (rev. CoP 14) referitoare la controlul comerțului cu obiecte personale sau de uz casnic;

3.  subliniază că, în urma aderării Uniunii Europene la CITES, statutul său juridic în cadrul convenției a devenit mai transparent față de părțile terțe la aceasta; consideră că este un pas logic și necesar, care face ca Uniunea Europeană să fie pe deplin în măsură să își urmeze obiectivele politicii sale de mediu; reamintește că aderarea îi permite Comisei să exprime, în numele Uniunii Europene, o poziție coerentă a UE în aspectele legate de CITES și să aibă un rol important în negocierile din cadrul conferinței părților;

4.  subliniază că Uniunea Europeană a devenit parte la CITES în 2015 și că va avea 28 de voturi în chestiunile care țin de competența UE la CoP CITES; în această privință, susține modificările aduse Regulamentului de procedură al CoP, care reflectă textul Convenției CITES privind votul organizațiilor regionale de integrare economică și care sunt concordante cu procedurile aplicate de mulți ani în alte acorduri internaționale; se opune metodei de a calcula voturile Uniunii Europene în funcție de numărul statelor membre care sunt acreditate propriu-zis pentru reuniune în momentul în care are loc votul efectiv;

5.  salută planul de acțiune adoptat recent de UE împotriva traficului cu specii sălbatice, care vizează prevenirea acestuia prin abordarea principalelor sale cauze, prin îmbunătățirea implementării și a asigurării respectării normelor existente, precum și prin combaterea mai eficientă a criminalității organizate în privința speciilor sălbatice; salută includerea în planul de acțiune a unui capitol special referitor la consolidarea parteneriatului mondial al țărilor de origine, de consum și de tranzit pentru combaterea traficului de specii sălbatice; solicită insistent UE și statelor sale membre să adopte și să pună în aplicare planul de acțiune consolidat, care va demonstra un angajament european puternic pentru combaterea traficului cu specii sălbatice;

6.  susține inițiativa Comisiei și a statelor membre de a conveni în cadrul CITES asupra unor orientări globale privind vânătoarea de trofee, pentru a controla mai bine la nivel internațional sustenabilitatea originii speciilor enumerate în anexele I și II;

7.  solicită UE și statelor sale membre să respecte principiul precauției în ceea ce privește protecția speciilor în toate deciziile lor privind documentele de lucru și propunerile de modificare a listelor (după cum este prevăzut în Rezoluția Conf. 9.24 a CITES (Rev. CoP 16)) - în special în ceea ce privește importul de trofee de vânătoare provenind de la specii listate în CITES - ținând seama în special de principiul „utilizatorul plătește”, de principiul acțiunii preventive și de perspectiva ecosistemică; solicită, de asemenea, UE și statelor sale membre să promoveze eliminarea derogărilor pentru permise pentru toate trofeele de vânătoare obținute de la speciile enumerate în CITES;

8.  solicită ca toate deciziile CITES/CoP 17 să se bazeze pe știință, pe analize atente și pe o consultare echilibrată cu statele din zona afectată, și să fie luate în colaborare cu comunitățile locale; subliniază că orice reglementare privind speciile sălbatice ar trebui să stimuleze implicarea populației rurale în protejarea naturii, prin corelarea beneficiilor generate cu starea biodiversității;

9.  încurajează părțile la CITES să consolideze cooperarea, coordonarea și sinergiile dintre convențiile din domeniul biodiversității, la toate nivelurile relevante;

10.  solicită statelor membre să prevadă cooperarea, coordonarea și schimbul prompt de informații între toate agențiile de sector implicate în aplicarea Convenției CITES, în special autoritățile vamale, poliția, serviciile veterinare de frontieră și serviciile de inspecție privind sănătatea plantelor, dar și alte organisme;

11.  încurajează UE și statele sale membre să promoveze și să sprijine inițiativele care vizează creșterea protecției împotriva impactului comerțului internațional asupra speciilor pentru care Uniunea reprezintă o piață majoră de tranzit sau de destinație;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că granița dintre comerțul legal și ilegal este foarte labilă în ceea ce privește comercializarea acestor specii și a produselor derivate, iar prin efectele cumulate ale activității umane și ale încălzirii globale, marea majoritate a speciilor de faună și floră sălbatică sunt actualmente în pericol de dispariție;

13.  invită insistent UE să adopte o legislație care să vizeze reducerea comerțul ilegal, prin scoaterea în afara legii a importului, a exportului, a vânzării, a achiziționării sau a cumpărării de animale sau plante sălbatice care sunt prinse, deținute, transportate sau vândute prin încălcarea legii țării de origine sau de tranzit;

14.  se angajează, în special, să încurajeze puternic toate statele membre: să interzică exportul de fildeș brut, așa cum au făcut deja Germania, Suedia, Regatul Unit și unele state din SUA; să își crească vigilența în privința certificatelor de comercializare pe teritoriul lor; să combată efectiv frauda, în special la frontiere; să lanseze operațiuni de distrugere a fildeșului ilegal; și să înăsprească sancțiunile pentru traficul cu specii protejate (în special elefanți, rinoceri, tigri, primate și varietăți de lemn tropical);

15.  încurajează UE și statele sale membre, precum și celelalte părți la CITES să promoveze și să susțină, în conformitate cu articolele III, IV și V din convenție, inițiative de îmbunătățire a calității vieții, în faza de comercializare, a animalelor vii listate în anexele CITES; aceste inițiative ar trebui să includă și modalități de a se asigura că animalele sunt „pregătite și expediate astfel încât să fie minimizat riscul de rănire, îmbolnăvire sau maltratare”, că destinațiile sunt „echipate în mod adecvat pentru găzduire și îngrijire”, iar confiscările de specimene vii sunt efectuate astfel încât să nu le fie afectată calitatea vieții;

16.  este preocupat de impactul pe care „mizarea pe extincție” - cumpărarea de produse în speranța că speciile în cauză vor dispărea în curând - l-ar putea avea asupra protecției speciilor sălbatice pe cale de dispariție; invită părțile și Secretariatul CITES să efectueze cercetări suplimentare pentru a stabili dacă produsele financiare și tehnologiile emergente, precum bitcoin, joacă un rol în acest context;

17.  recunoaște că observatorii la CITES au un rol important, furnizând informații de specialitate referitoare la specii și la comerț și acordând sprijin pentru construirea capacității părților;

Transparența procesului decizional

18.  consideră că transparența procesului decizional în instituțiile internaționale din domeniul mediului este un element esențial pentru funcționarea lor eficientă; salută toate acțiunile procedurale sau din proprie inițiativă de a îmbunătăți transparența funcționării CITES; se opune ferm folosirii generalizate a votului secret în cadrul CITES;

19.  salută decizia luată la COP 16 de a include o cerință ca membrii comisiilor pentru animale și plante să prezinte declarații privind orice eventuale conflicte de interese; ia act, cu toate acestea, că cerința se bazează doar pe autoevaluarea membrilor; regretă că până acum nu au existat declarații din partea membrilor acestor comisii privind potențialele conflicte de interese financiare;

20.  invită insistent secretariatul CITES să examineze posibilitatea de a crea un comitet de evaluare independent sau de a extinde mandatul comitetului permanent în vederea includerii unui grup de evaluare independent, pentru a crea un sistem de control al respectării dispozițiilor referitoare la conflictele de interese;

21.  consideră că transparența este un imperativ în orice proces de finanțare și o condiție necesară pentru o bună guvernare și susține, prin urmare, propunerea de rezoluție a UE referitoare la „Proiectul privind delegații sponsorizați”(2);

Raportarea

22.  consideră că trasabilitatea este esențială pentru ca schimburile să fie legale și sustenabile, fie că sunt de natură comercială sau necomercială, și ocupă, de asemenea, un loc central în eforturile UE de luptă împotriva corupției și a traficului și braconajului de specii sălbatice, care este recunoscut drept a patra piață ilicită ca mărime din lume; subliniază, în acest sens, necesitatea implementării de către toate părțile a sistemului de permise electronice, care ar trebui organizat într-un mod transparent și în comun; recunoaște însă impedimentele tehnice cu care se confruntă unele părți în acest sens și încurajează acordarea de asistență pentru creșterea capacităților, pentru a permite tuturor părților să implementeze sistemul de eliberare a permiselor pe cale electronică;

23.  salută decizia luată la COP 16 privind raportarea periodică de către părțile la CITES cu privire la comerțul ilegal; consideră noul format al raportului anual privind comerțul ilegal, inclus în notificarea nr. 2016/007 a CITES, ca fiind un pas important către dezvoltarea unei înțelegeri mai bune a traficului cu specii sălbatice și încurajează toate părțile la CITES să raporteze corect și periodic cu privire la comerțul ilegal, utilizând formatul prescris;

24.  salută inițiativele din sectorul privat, cum ar fi cele luate de Asociația Internațională de Transport Aerian privind transportul de mărfuri informatizat (e-Freight) pentru și de către lanțul de aprovizionare din cadrul transportului aerian de mărfuri; consideră că extinderea acestui tip de inițiative în materie de trasabilitate, în special pentru sectorul transporturilor, reprezintă un instrument important pentru colectarea de informații;

25.  subliniază importanța procesului de eliberare a permiselor pentru a asigura colectarea eficace a datelor și, prin urmare, rolul esențial al autorităților de management; reiterează că autoritățile de eliberare a permiselor trebuie să fie independente, în conformitate cu articolul VI din CITES;

Traficul cu specii sălbatice și corupția

26.  atrage atenția asupra cazurilor de corupție, în care actori din cadrul autorităților de eliberare a permiselor au eliberat cu intenție permise în mod fraudulos; solicită Secretariatului CITES și Comitetului permanent să abordeze aceste cazuri în regim prioritar și de urgență;

27.  subliniază că corupția poate fi detectată în fiecare etapă a lanțului comercial al speciilor sălbatice și că aceasta afectează țările de origine, de tranzit și de destinație și subminează eficacitatea, implementarea corespunzătoare și, în final, reușita Convenției CITES; consideră, prin urmare, că existența unor măsuri solide și eficace de combatere a corupției este esențială pentru lupta împotriva traficului cu specii sălbatice;

28.  este deosebit de preocupat de folosirea necorespunzătoare intenționată a codurilor de origine în comerțul ilegal cu animale capturate în sălbăticie, prin utilizarea frauduloasă a codurilor exemplarelor crescute în captivitate în cazul speciilor listate în CITES; solicită COP 17 să adopte un sistem solid de înregistrare, monitorizare și certificare a comerțului cu specii de crescătorie sau crescute în captivitate, atât în țările de origine, cât și în UE, pentru prevenirea acestor abuzuri;

29.  invită insistent părțile la CITES să elaboreze orientări suplimentare și să sprijine dezvoltarea unor tehnici și metodologii suplimentare care să permită diferențierea speciilor ce provin din instalații de producție în captivitate de speciile sălbatice din natură;

30.  condamnă activitatea ilegală extinsă a grupărilor și rețelelor criminalității organizate, încălcând convenția și recurgând adesea la corupție pentru a facilita traficul de specii sălbatice și a sabota acțiunile de aplicare a legii;

31.  invită insistent părțile care încă nu au semnat sau ratificat Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției să facă acest lucru fără întârziere;

32.  salută angajamentul internațional luat în temeiul Rezoluției 69/314 a Adunării Generale a ONU (iulie 2015), printre altele cu privire la combaterea corupției (articolul 10)(3);

33.  sprijină inițiativele UE și ale statelor membre în cadrul CITES în vederea intensificării acțiunilor globale de combatere a corupției; invită insistent părțile la CITES să sprijine propunerea UE de rezoluție împotriva activităților care facilitează corupția și încalcă convenția;

Asigurarea respectării convenției

34.  solicită utilizarea promptă și completă a sancțiunilor CITES împotriva părților care nu respectă aspecte esențiale ale convenției; invită, în special, UE și statele sale membre să folosească mecanismele disponibile pentru a încuraja părțile să respecte Convenția CITES și alte acorduri internaționale care urmăresc protecția speciilor sălbatice și a biodiversității;

35.  subliniază că importanța cooperării internaționale între toți actorii în toate etapele asigurării respectării legii, pentru a consolida capacitățile la nivel local, regional, național și internațional în această privință; salută contribuțiile acestora și invită la o mai mare implicare; subliniază importanța creării unor birouri speciale pentru procurori și a unor unități specializate de poliție pentru a combate mai eficient traficul cu specii sălbatice; evidențiază importanța operațiunilor internaționale comune desfășurate în cadrul ICCWC(4) pentru a asigura respectarea convenției și salută în această privință operațiunea reușită COBRA III(5); salută sprijinul oferit de UE ICCWC;

36.  remarcă intensificarea comerțului ilegal cu specii sălbatice și cu produse obținute de la acestea prin intermediul internetului și solicită părților la CITES să coopereze cu organele de ordine, cu unitățile de ciber-criminalistică și cu Consorțiul internațional pentru combaterea traficului cu specii sălbatice pentru a identifica practicile optime și modele de măsuri interne de combatere a comerțului online ilegal;

37.  invită părțile să adopte și să aplice politici clare și eficiente pentru a descuraja consumul de produse derivate din specii sălbatice vulnerabile, să sensibilizeze consumatorii cu privire la impactul consumului lor asupra speciilor sălbatice și să-i informeze despre pericolele asociate rețelelor de trafic ilegal;

38.  invită părțile să susțină dezvoltarea unor mijloace de subzistență pentru comunitățile locale stabilite în apropierea speciilor sălbatice respective și să implice aceste comunități în lupta împotriva braconajului și în difuzarea de informații cu privire la efectele comerțului cu specii de floră și faună pe cale de dispariție;

39.  solicită o implicare internațională continuă pentru a favoriza consolidarea pe termen lung a capacităților, pentru a îmbunătăți schimbul de date și de informații și pentru a coordona eforturile depuse de autoritățile guvernamentale pentru a asigura respectarea legii;

40.  solicită părților ia măsuri pentru urmărirea penală efectivă a persoanelor care comit infracțiuni legate de speciile sălbatice și pentru a se asigura că sancțiunile sunt proporționale cu gravitatea faptelor;

Finanțarea

41.  subliniază necesitatea de a crește finanțarea alocată programelor de conservare a speciilor sălbatice și de consolidare a capacităților;

42.  subliniază că trebuie alocate resurse adecvate secretariatului CITES, în special având în vedere responsabilitățile sale crescute și volumul de lucru suplimentar; subliniază, de asemenea, necesitatea unei depuneri în timp util a contribuțiilor financiare la care s-au angajat părțile la CITES;

43.  încurajează părțile să examineze posibilitatea creșterii bugetului principal al CITES, pentru a reflecta inflația și pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Convenției CITES;

44.  încurajează ideea ca finanțarea acordată prin parteneriate public-privat programelor de consolidare a capacităților să fie extinsă la alte domenii din cadrul Convenției CITES și încurajează acordarea de finanțări directe, pentru a facilita implementarea convenției;

45.  salută finanțarea asigurată de UE pentru Convenția CITES prin Fondul european de dezvoltare și încurajează UE să continue să acorde și un sprijin financiar orientat și, inclusiv pe termen lung, să favorizeze în continuare un ajutor financiar specific și bine direcționat;

Modificarea anexelor CITES

46.  își exprimă sprijinul ferm pentru propunerile de modificare a listelor prezentate de UE și de statele sale membre;

47.  invită insistent toate părțile la CITES și toți participanții la COP 17 să respecte criteriile prevăzute în convenție pentru includerea speciilor în anexe, precum și să adopte o atitudine preventivă, pentru a asigura o protecție ridicată și eficientă a speciilor pe cale de dispariție; observă că credibilitatea CITES depinde de capacitatea sa de a modifica listele ca reacție, în egală măsură, la tendințele negative și la cele pozitive, și salută, prin urmare, faptul că reclasificarea speciilor este posibilă doar atunci când acest lucru este adecvat conform criteriilor științifice stabilite, ca o dovadă a bunei funcționări a listelor CITES;

Elefantul african și comerțul cu fildeș

48.  remarcă faptul că, prin dublarea uciderilor ilegale și triplarea cantității de fildeș confiscate în ultimul deceniu, criza care afectează elefanții africani (Loxodonta africana) ca rezultat al braconajului pentru comerțul cu fildeș este în continuare devastatoare, conducând la scăderea populației din Africa și periclitând mijloacele de trai a milioane de persoane, având în vedere că comerțul ilegal cu fildeș frânează dezvoltarea economică, încurajează criminalitatea organizată, promovează corupția, alimentează conflictele și amenință securitatea regională și națională, oferind milițiilor o sursă de finanțare; solicită insistent, prin urmare, UE și statelor sale membre să susțină propunerile care urmăresc îmbunătățirea protecției elefanților africani și diminuarea comerțului ilegal cu fildeș;

49.  salută propunerea prezentată de Benin, Burkina Faso, Republica Centrafricană, Ciad, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria, Senegal, Sri Lanka și Uganda și susținută de Coaliția pentru elefanții din Africa, de a include toate populațiilor de elefanți africani în anexa I, ceea ce ar simplifica introducerea unei interdicții privind comerțul internațional cu fildeș și ar transmite întregii lumi un mesaj clar privire la angajamentul mondial pentru a opri dispariția elefantului african;

50.  solicită UE și tuturor părților să mențină moratoriul actual și să se opună, prin urmare, propunerilor făcute de Namibia și de Zimbabwe în privința comerțului cu fildeș, care caută să elimine restricțiile asupra comerțului asociate adnotărilor din anexa II care enumeră populațiile de elefanți ale părților respective;

51.  observă că încercările CITES de a reduce braconajul și comerțul ilegal prin permiterea vânzărilor legale de fildeș au eșuat și că traficul cu fildeș a crescut în mod semnificativ; solicită intensificarea eforturilor depuse de părțile vizate în cadrul procesului legat de planul național de acțiune privind fildeșul; sprijină măsurile pentru gestionarea și distrugerea stocurilor de fildeș;

52.  reamintește solicitarea făcută în rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la infracțiunile legate de speciile sălbatice(6), adresată tuturor celor 28 de state membre, de a introduce moratorii asupra tuturor importurilor și exporturilor comerciale și asupra vânzărilor și achizițiilor interne de colți de elefant și de produse brute sau prelucrate din fildeș până când populațiile de elefanți sălbatici nu vor mai fi amenințate de braconaj; observă că Germania, Franța, Țările de Jos, Regatul Unit, Austria, Suedia, Republica Cehă, Slovacia și Danemarca au decis deja să nu acorde permise de export pentru fildeșul „brut” anterior convenției; încurajează UE și statele sale membre să interzică exportul și importul de fildeș, precum și toate vânzările și achizițiile de fildeș în UE;

Rinocerul alb

53.  regretă propunerea făcută de Swaziland de legalizare a comerțului cu corn de rinocer obținut din populația sa de rinoceri albi (Certotherium simum simum), care ar facilita introducerea cornului de rinocer braconat în comerțul legal, subminând eforturile existente de reducere a cererii și interdicțiile comerciale interne pe piețele de consum, și ar putea stimula braconajul populațiilor de rinoceri din Africa și Asia; solicită insistent UE și tuturor părților să se opună acestei propuneri și, în consecință, solicită Swaziland să o retragă;

Leul african

54.  remarcă faptul că, în timp ce populațiile de leu african (Panthera leo) au cunoscut o scădere dramatică, estimată la 43 % în 21 de ani, și recent au dispărut complet din 12 state africane, comerțul internațional cu produse obținute de la lei a crescut în mod semnificativ; invită insistent UE și toate părțile să sprijine propunerea formulată de Niger, Ciad, Côte d'Ivoire, Gabon, Republica Guineea, Mali, Mauritania, Nigeria, Rwanda și Togo de transferare a tuturor populațiilor de leu african în anexa I la CITES;

Pangolinii

55.  observă că pangolinul este mamiferul care face obiectul celui mai mare volum de comerț ilegal din lume, atât pentru carnea, cât și pentru solzii care sunt utilizați în medicina tradițională, punând în pericol de dispariție toate cele opt specii de pangolin (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis); salută, prin urmare, diferitele propuneri de transferare a speciilor asiatice și africane de pangolin în anexa I la CITES;

Tigrii și alte feline mari asiatice

56.  solicită insistent UE și tuturor părților să susțină adoptarea deciziilor propuse de Comisia permanentă a CITES care stabilesc condiții stricte pentru creșterea și comercializarea de specimene și produse de tigru crescut în captivitate, precum și a propunerii făcute de India, care încurajează părțile să comunice imaginile specimenelor și produselor de tigru confiscate, fapt care ar ajuta organele de ordine să identifice individual tigrii după tiparul unic al dungilor; solicită UE să ia în considerare posibilitatea alocării de fonduri pentru aplicarea acestor decizii și solicită ca, la COP 17 a CITES, să se prevadă închiderea fermelor de tigri și încetarea comerțului cu părți și produse provenite de la tigrii crescuți în captivitate;

Speciile comercializate ca animale de companie

57.  observă că piața animalelor de companie exotice este în creștere la nivel internațional și la nivelul UE și că a fost depus un număr mare de propuneri pentru a include pe listă reptilele, amfibienii, păsările, peștii și mamiferele amenințate de comerțul internațional destinat pieței animalelor de companie; solicită tuturor părților să susțină aceste propuneri, pentru ca speciile pe cale de dispariție să fie mai bine protejate de exploatarea pentru comerțul cu animale de companie;

58.  invită statele membre ale UE să stabilească o listă pozitivă a animalelor exotice care pot fi deținute ca animale de companie;

Lemnul de agar și de palisandru

59.  recunoaște că exploatarea forestieră ilegală este una dintre cele mai distructive infracțiuni împotriva speciilor sălbatice, deoarece nu amenință doar o singură specie, ci întregi habitate, precum și că cererea de palisandru (Dalbergia spp.) pe piețele asiatice a continuat să crească; solicită UE și tuturor părților să susțină propunerea formulată de Argentina, Brazilia, Guatemala și Kenya pentru includerea genului Dalbergia în anexa II din CITES, cu excepția speciilor incluse în anexa I, deoarece această contribuție va fi una esențială pentru eforturile de oprire a comerțului nesustenabil cu palisandru;

60.  observă că excepțiile actuale de la cerințele CITES ar putea permite ca pulberea de rășină din lemnul de agar (Aquilaria spp. și Gyrinops spp.) să fie exportată ca pulbere uscată, iar celelalte produse să fie ambalate pentru vânzarea cu amănuntul înainte de exportare, conturnând astfel reglementările privind importul; solicită, prin urmare, UE și tuturor părților să sprijine propunerea Statelor Unite ale Americii de modificare a adnotării pentru a evita lacunele din reglementarea comerțului cu acest lemn aromat extrem de valoros;

Alte specii

61.  solicită insistent UE și tuturor părților:

   să sprijine propunerea Peru de modificare a adnotării în anexa II pentru Vicuña (Vicugna vicugna), deoarece acest lucru va face mai stricte cerințele de marcaj pentru comerțul internațional cu această specie;
   să sprijine includerea Nautilus (Nautildae spp.) în anexa II, după cum a fost propus de Fiji, India, Palau și Statele Unite ale Americii, întrucât comerțul internațional cu scoicile nautilus vândute ca bijuterii și decorațiuni reprezintă o amenințare majoră la adresa acestei specii vulnerabile din punct de vedere biologic;
   să se opună propunerii Canadei de a deplasa șoimul călător (Falco peregrinus) din anexa I în anexa II, deoarece acest lucru ar putea conduce la intensificarea comerțului ilegal, deja semnificativ, cu această specie;

62.  reamintește că special cardinalul de Banggai (Pterapogon kauderni) se află pe lista UICN a speciilor pe cale de dispariție și că o proporție uriașă din această specie a dispărut deja, inclusiv câteva populații întregi, din cauza cererii ridicate permanente din comerțul cu acvarii, ale cărui principalele destinații sunt Uniunea Europeană și Statele Unite; invită Uniunea Europeană și statele sale membre, prin urmare, să sprijine includerea de cardinalului de Banggai în anexa I, și nu în anexa II;

63.  constată că comerțul internațional cu coral brut și prelucrat s-a extins și că cererea pe piață de corali prețioși a crescut, amenințând supraviețuirea acestora din urmă; invită insistent UE și toate celelalte părți să susțină adoptarea raportului privind coralii prețioși în comerțul internațional, prezentat de Statele Unite ale Americii;

o
o   o

64.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, părților la CITES și Secretariatului CITES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Consorțiul internațional pentru combaterea traficului cu specii sălbatice, care include INTERPOL, secretariatul CITES, Organizația Mondială a Vămilor, Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate și Banca Mondială.
(5) Operațiunea comună a poliției internaționale și autorităților vamale derulată în mai 2015.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2014)0031.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate