Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 451kWORD 47k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Приемане на изменения към предложение на Комисията (тълкуване на член 61, параграф 2 от своя Правилник)
P8_TA(2016)0362

Решение на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно приемането на изменения към предложение на Комисията (тълкуване на член 61, параграф 2 от своя Правилник) (2016/2218(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 13 септември 2016 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя Правилник,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 61, параграф 2 от своя Правилник:"„Нищо не препятства Парламента да реши да проведе, ако е подходящо, заключителен дебат във връзка с доклада на компетентната комисия, в която въпросът е бил върнат за ново разглеждане.“"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Правна информация - Политика за поверителност