Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 368kWORD 61k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Έγκριση τροπολογιών σε πρόταση της Επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
P8_TA(2016)0362

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά την έγκριση τροπολογιών σε πρόταση της Επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (2016/2218(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 13 Σεπτεμβρίου 2016 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού:"«Τίποτε δεν εμποδίζει το Κοινοβούλιο να αποφασίσει τη διεξαγωγή καταληκτικής συζήτησης, εφόσον ενδείκνυται, μετά την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην οποία το θέμα έχει αναπεμφθεί προς επανεξέταση.»"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου