Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 141kWORD 41k
Donderdag 15 september 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Aanneming van amendementen op een voorstel van de Commissie (interpretatie van artikel 61, lid 2, van het Reglement)
P8_TA(2016)0362

Besluit van het Europees Parlement van 15 september 2016 inzake aanneming van amendementen op een voorstel van de Commissie (interpretatie van artikel 61, lid 2, van het Reglement) (2016/2218(REG))

Het Europees Parlement,

–  gezien de brief van 13 september 2016 van de voorzitter van de Commissie constitutionele zaken,

–  gezien artikel 226 van zijn Reglement,

1.  besluit de volgende interpretatie op te nemen onder artikel 61, lid 2 van het Reglement:""Het Parlement kan steeds beslissen zo nodig een afsluitend debat te houden na het verslag van de bevoegde Commissie waarnaar de zaak is terugverwezen"."

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid