Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0184(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0280/2016

Внесени текстове :

A8-0280/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2016 - 7.1
CRE 04/10/2016 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0363

Приети текстове
PDF 453kWORD 42k
Вторник, 4 октомври 2016 г. - Страсбург
Сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата ***
P8_TA(2016)0363A8-0280/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12256/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0401/2016),

—  като взе предвид Парижкото споразумение, прието на двадесет и първата сесия на Конференцията на страните (COP21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), провела се в Париж, Франция, през декември 2015 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пътят след Париж: оценка на въздействието на Споразумението от Париж, придружаваща предложението за решение на Съвета относно подписването от името на Европейския съюз на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата — (COM(2016)0110),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид внасянето на 6 март 2015 г. от Латвия и Европейската комисия пред РКООНИК на планираните национално определени приноси на ЕС и неговите държави членки,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0280/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключването на Парижкото споразумение;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност