Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0184(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0280/2016

Indgivne tekster :

A8-0280/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2016 - 7.1
CRE 04/10/2016 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0363

Vedtagne tekster
PDF 244kWORD 47k
Tirsdag den 4. oktober 2016 - Strasbourg
Indgåelse på EU's vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De FN's rammekonvention om klimaændringer ***
P8_TA(2016)0363A8-0280/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2016 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12256/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0401/2016),

–  der henviser til Parisaftalen, der blev vedtaget på den enogtyvende partskonference (COP21) inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), afholdt i Paris, Frankrig i december 2015,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Vejen fra Paris: Vurdering af følgerne af Parisaftalen – bilag til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer" (COM(2016)0110),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 23. og 24. oktober 2014,

–  der henviser til EU's og medlemsstaternes tilsigtede nationalt bestemte bidrag, som blev fremsendt til UNFCCC af Letland og Europa-Kommissionen den 6. marts 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0280/2016),

1.  godkender indgåelsen af Parisaftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og De Forenede Nationer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik