Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0184(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0280/2016

Texte depuse :

A8-0280/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2016 - 7.1
CRE 04/10/2016 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0363

Texte adoptate
PDF 242kWORD 47k
Marţi, 4 octombrie 2016 - Strasbourg
Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ***
P8_TA(2016)0363A8-0280/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (12256/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 alineatul (1) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0401/2016),

–  având în vedere Acordul de la Paris adoptat la cea de-a 21-a Conferință a părților (COP 21) a Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), organizată la Paris, Franța, în decembrie 2015,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Calea de urmat după Acordul de la Paris: evaluarea implicațiilor Acordului de la Paris – document care însoțește propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COM(2016)0110),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014,

–  având în vedere contribuțiile preconizate stabilite la nivel național (INDC) ale UE și statelor membre transmise CCONUSC la 6 martie 2015 de către Letonia și Comisia Europeană,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0280/2016),

1.  aprobă încheierea Acordului de la Paris;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Organizației Națiunilor Unite.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate