Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2084(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0279/2016

Texte depuse :

A8-0279/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2016 - 7.2
CRE 04/10/2016 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0364

Texte adoptate
PDF 250kWORD 50k
Marţi, 4 octombrie 2016 - Strasbourg
Cerere de ridicare a imunității lui Giorgos Grammatikakis
P8_TA(2016)0364A8-0279/2016

Decizia Parlamentului European din 4 octombrie 2016 privind cererea de ridicare a imunității lui Giorgos Grammatikakis (2016/2084(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Giorgos Grammatikakis, transmisă la 1 aprilie 2016 de către Procurorul-adjunct din cadrul Curții Supreme a Greciei, în legătură cu trimiterea în judecată cerută de Parchetul din Rethymno pentru infracțiunea de abuz de încredere în exercitarea atribuțiilor sale, săvârșită în concurs cu alții, la Rethymno, Creta, în perioada 2000-2002 (dosarul nr. ABM:AB05/1956) și anunțată în plen la 27 aprilie 2016,

–  având în vedere că Giorgos Grammatikakis a renunțat la dreptul său de a fi audiat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Greciei, articolul 54 din Codul grec de procedură civilă și articolul 83 din Regulamentul de procedură al Parlamentului Greciei,

–  având în vedere Ordinul nr. 5181/18.11.2015 al procurorului din cadrul Curții de Apel din Creta,

–  având în vedere raportul din 7.4.2015 privind înfățișarea lui Giorgos Grammatikakis, deputat în Parlamentul European, împreună cu pledoaria în apărarea sa și documentele justificative,

–  având în vedere Hotărârea nr. 104/2015 a Curții de Apel Creta,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0279/2016),

A.  întrucât Procurorul-adjunct din cadrul Curții Supreme de Justiție a Greciei a solicitat ridicarea imunității parlamentare a lui Giorgos Grammatikakis, deputat în Parlamentul European, în legătură cu o procedură judiciară pornită pentru o infracțiune prezumtivă;

B.  întrucât, potrivit articolului 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 62 din Constituția Greciei, în cursul legislaturii un deputat nu poate face obiectul unei proceduri penale, nu poate fi arestat sau reținut și nici supus altor măsuri restrictive de libertate fără acordul parlamentului;

D.  întrucât autoritățile elene intenționează să-l urmărească în justiție pe Giorgos Grammatikakis, în concurs cu alte persoane, pentru nerespectarea anumitor obligații legale;

E.  întrucât procedura propusă privește o discuție din 8 martie 1996 referitoare la posibilitatea încheierii unei noi polițe permanente de asigurare colectivă privată - pe lângă polița de asigurare obligatorie - pentru toți angajații Universității Creta și efectuarea de plăți presupus ilegale efectuate în tranșe succesive în perioada 2000-2002;

F.  întrucât o procedură judiciară anterioară, cu același obiect, dar vizând perioada începând cu anul 2000, a avut ca rezultat achitarea tuturor inculpaților;

G.  întrucât este clar că procedura judiciară propusă nu are legătură cu calitatea de deputat în Parlamentul European a lui Giorgos Grammatikakis, dat fiind că este legată de funcția de rector al Senatului Universității Creta, deținută anterior de acesta;

H.  întrucât procedura judiciară propusă nu privește opiniile sau voturile exprimate în cadrul exercitării funcțiilor de deputat în Parlamentul European în cauză, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

I.  întrucât procedura judiciară propusă a fost extinsă, astfel încât să cuprindă perioada 1996-2000 și să includă ultima ședință a Senatului Universității Creta cu Giorgos Grammatikakis în calitate de rector, în care chestiunea a fost discutată, dar nu s-a luat nicio decizie; întrucât nu există indicii potrivit cărora intenția subiacentă procedurii judiciare propuse ar fi aceea de a provoca daune politice deputatului în cauză;

J.  întrucât procedura judiciară propusă a fost respinsă în mod definitiv pentru mulți coinculpați, membri ai Senatului Universității Creta și ai Comisiei ELKE, ca urmare a prescrierii, după 15 ani, a infracțiunilor prezumtive, în timp ce, în cazul altora, instanța s-a pronunțat definitiv pentru achitare în toate capetele de acuzare în mai 2016;

K.  întrucât nu putem decât să ne exprimăm surprinderea pentru faptul că ridicarea imunității este solicitată după circa 20 ani de la data la care au survenit evenimentele și că sistemul judiciar elen nu a fost în măsură să-l traducă în justiție pe Giorgos Grammatikakis în această perioadă, și intenționează să facă acest lucru acum, când acesta este deputat în Parlamentul European;

L.  întrucât un sistem judiciar care evoluează lent nu va fi niciodată cu adevărat echitabil pentru că persoanele implicate nu mai sunt la fel cum erau în urmă cu 20 de ani; întrucât, dacă se dorește ca justiția să fie demnă de acest nume, trebuie ca dreptatea să fie administrată în timp util;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Giorgos Grammatikakis, conform cererii acestuia, pentru a pune capăt acestei îndelungate proceduri judiciare;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților elene și lui Giorgos Grammatikakis.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate