Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0409(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0165/2015

Předložené texty :

A8-0165/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/10/2016 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0368

Přijaté texty
PDF 397kWORD 45k
Úterý, 4. října 2016 - Štrasburk Konečné znění
Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu ***I
P8_TA(2016)0368A8-0165/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2016 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0824),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0429/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. března 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. června 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0165/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 63.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/… o ▌právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a ▌pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu
P8_TC1-COD(2013)0409

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2016/1919.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí