Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0409(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0165/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0165/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 04/10/2016 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0368

Elfogadott szövegek
PDF 248kWORD 47k
2016. október 4., Kedd - Strasbourg
A büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentessége ***I
P8_TA(2016)0368A8-0165/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. október 4-i jogalkotási állásfoglalása a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0824),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 82. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0429/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. március 25-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2016. június 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0165/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 226., 2014.7.16., 63. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. október 4-én került elfogadásra a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0409

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/1919 rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat