Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0409(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0165/2015

Predkladané texty :

A8-0165/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/10/2016 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0368

Prijaté texty
PDF 326kWORD 46k
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg
Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači ***I
P8_TA(2016)0368A8-0165/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0824),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0429/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. júna 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0165/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 63.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači
P8_TC1-COD(2013)0409

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2016/1919.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia