Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0168(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0267/2016

Esitatud tekstid :

A8-0267/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/10/2016 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0372

Vastuvõetud tekstid
PDF 237kWORD 47k
Kolmapäev, 5. oktoober 2016 - Strasbourg
Peruu ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
P8_TA(2016)0372A8-0267/2016

Euroopa Parlamendi 5. oktoobri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austria Vabariigil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Peruu ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2016)0367),

–  võttes arvesse rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 38 neljandat lõiku,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõiget 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0234/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu arvamust(1), mille kohaselt 1980. aasta Haagi konventsiooniga ühinemiseks nõusoleku andmine kuulub Euroopa liidu ainupädevusse välisasjades,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0267/2016),

1.  kiidab heaks Austria Vabariigile ja Rumeeniale loa andmise anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Peruu ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Peruu valitsusele ja parlamendile ning Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi alalisele büroole.

(1) Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamus, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika