Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0168(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0267/2016

Teksty złożone :

A8-0267/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/10/2016 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0372

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 47k
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
P8_TA(2016)0372A8-0267/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2016)0367),

–  uwzględniając art. 38 akapit czwarty konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,

–  uwzględniając art. 81 ust. 3 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0234/2016),

–  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości(1) w sprawie wyłącznych kompetencji zewnętrznych Unii Europejskiej w odniesieniu do kwestii wyrażenia zgody na przystąpienie państwa trzeciego do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0267/2016),

1.  zatwierdza upoważnienie Republiki Austrii i Rumunii do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich i Peru oraz Stałemu Biuru Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

(1) Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności