Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0169(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0268/2016

Indgivne tekster :

A8-0268/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/10/2016 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0373

Vedtagne tekster
PDF 242kWORD 42k
Onsdag den 5. oktober 2016 - Strasbourg
Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser *
P8_TA(2016)0373A8-0268/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. oktober 2016 om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2016)0368),

–  der henviser til artikel 38, stk. 4, i Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser,

–  der henviser til artikel 81, stk. 3, samt artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0232/2016),

–  der henviser til Domstolens udtalelse(1) om Den Europæiske Unions eksterne enekompetence med hensyn til accept af en tredjestats tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0268/2016),

1.  godkender bemyndigelsen af visse medlemsstater til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kasakhstans regering og parlament samt til Det Permanente Bureau under Haagerkonferencen om International Privatret.

(1) Domstolens udtalelse af 14. oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik