Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0173(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0266/2016

Внесени текстове :

A8-0266/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/10/2016 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0374

Приети текстове
PDF 455kWORD 42k
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург
Присъединяване на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
P8_TA(2016)0374A8-0266/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2016)0372),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0233/2016),

—  като взе предвид становището на Съда(1) относно изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0266/2016),

1.  Одобрява разрешаването на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Корея, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1) Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Правна информация - Политика за поверителност