Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0173(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0266/2016

Ingivna texter :

A8-0266/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/10/2016 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0374

Antagna texter
PDF 240kWORD 41k
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg
Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
P8_TA(2016)0374A8-0266/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2016 om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Republiken Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2016)0372),

–  med beaktande av artikel 38 fjärde stycket i 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn,

–  med beaktande av artikel 81.3 samt artikel 218.6 andra stycket b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0233/2016),

–  med beaktande av domstolens yttrande(1) över Europeiska unionens exklusiva externa befogenhet med avseende på godtagande av ett tredjelands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0266/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner bemyndigandet för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Republiken Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Korea samt till Haagkonferensen för internationell privaträtts permanenta byrå.

(1) Domstolens yttrande av den 14 oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy