Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2910(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1061/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/10/2016 - 5.1

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0378

Texte adoptate
PDF 271kWORD 54k
Joi, 6 octombrie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Rwanda, cazul Victoire Ingabire
P8_TA(2016)0378RC-B8-1061/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la Rwanda: cazul lui Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 mai 2013 referitoare la Rwanda: cazul lui Victoire Ingabire(1),

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernarea,

–  având în vedere Principiile și orientările referitoare la dreptul la un proces echitabil și la asistență juridică în Africa,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, ratificat de Rwanda în 1975,

–  având în vedere rezultatul evaluării periodice universale din 2015 referitoare la Rwanda și la observațiile finale din 2016 ale Comisiei ONU pentru drepturile omului,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou;

–  având în vedere declarația Înaltului Reprezentant Federica Mogherini din 3 decembrie 2015, în numele UE, cu privire la revizuirea constituțională din Rwanda,

–  având în vedere declarația comună locală a UE din 18 decembrie 2015 referitoare la referendumul privind un proiect de constituție în Rwanda,

–  având în vedere declarația de presă din 16 martie 2016 a Forțelor Democratice Unite referitoare la apelul formulat de prizonierul politic Victoire Ingabire Umuhoza,

–  având în vedere raportul organizației Freedom House pe 2015 privind Rwanda,

–  având în vedere Raportul de țară al organizației Amnesty International intitulat „Rwanda 2015/2016”,

–  având în vedere Raportul din 2013 al organizației Amnesty International intitulat „Justiția în pericol: procesul în primă instanță a lui Victoire Ingabire” din 2013,

–  având în vedere răspunsul vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant Catherine Ashton din 4 februarie 2013 la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-010366/2012 cu privire la Victoire Ingabire,

–  având în vedere Raportul din 29 septembrie 2016 al organizației Human Rights Watch întitulat „Rwanda: o activistă din opoziție dispărută”;

–  având în vedere raportul din 2014 referitor la Rwanda al Raportorului special al ONU privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Rwanda se numără printre puținele țări din Africa care joacă un rol-cheie în ceea ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în special în domenii cum ar fi egalitatea de gen, capacitarea femeilor, educația primară universală, mortalitatea infantilă și maternă, incidența HIV și sustenabilitatea mediului;

B.  întrucât puternica creștere economică înregistrată a fost acompaniată de îmbunătățirea substanțială a standardelor de viață, lucru evidențiat de scăderea cu două treimi a mortalității infantile și de obținerea unei rate de școlarizare de aproape 100% în învățământul primar;

C.  întrucât s-au depus eforturi la nivel economic și politic pentru a îmbunătăți economia țării, astfel încât să crească gradul de industrializare, iar economia să devină mai orientată spre servicii;

D.  întrucât, la 30 octombrie 2012, Victoire Ingabire, președinta Forțelor Democratice Unite (FDU), a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru conspirație în vederea vătămării autorităților prin mijloace teroriste și de minimalizarea genocidului din 1994, pe baza relațiilor sale cu Forțele Democratice pentru Eliberarea Rwandei (FDER);

E.  întrucât, în septembrie 2016, s-a interzis accesul unei delegații a Parlamentului European la liderul de opoziție închis Victoire Ingabire; întrucât, deși obiectivul principal al vizitei era rolul femeilor în societate și capacitarea acestora, ministerul afacerilor externe și cooperării a considerat că „nu există niciun motiv special pentru care dna Victoire Ingabire, un deținut care se supune orientărilor și normelor naționale în materie de privare de libertate, să primească o vizită din partea deputaților UE aflați în misiune oficială”;

F.  întrucât misiunea a luat act de faptul că rămân încă provocări importante în domeniu, cum ar fi accesul la educație în zonele rurale, drepturi de proprietate mai echitabile și un acces mai bun la locurile de muncă din afara agriculturii și întrucât situația drepturilor omului, în special în ceea ce privește participarea politică și libertatea de exprimare în Rwanda, rămâne îngrijorătoare, în timp ce societatea civilă independentă este încă lipsită de putere;

G.  întrucât multe organizații din domeniul drepturilor omului au denunțat judecata în primă instanță a dnei Victoire Ingabire, dat fiind că s-au observat nereguli grave, iar ea nu a fost tratată echitabil; întrucât, în raportul său, organizația Amnesty International face referire la declarații publice prejudiciabile făcute de președintele Rwandei înaintea procesului dnei Victoire Ingabire, precum și la faptul că procesul s-a bazat în mare măsură pe mărturisiri ale unor deținuți din Camp Kami, despre care există alegații că ar fi un loc în care se folosește tortura; întrucât, după ce în 2012 au depus mărturie împotriva lui Victoire Ingabire înaintea Înaltei Curți din Rwanda, patru martori ai acuzării și un coinculpat au declarat în 2013 în fața Curții Supreme că mărturiile lor au fost falsificate;

H.  întrucât, la 13 septembrie 2012, Victoire Ingabire Umuhoza a fost nominalizată, împreună cu alte două personalități politice din Rwanda, Bernard Ntaganda și Deogratias Mushyayidi, pentru Premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European pentru 2012;

I.  întrucât, în 2015, dna Ingabire a făcut apel în fața Curții Africane a Drepturilor Omului și Popoarelor, acuzând guvernul Rwandei de încălcarea drepturilor sale; întrucât, în martie 2015, Rwanda s-a retras de sub jurisdicția Curții Africane, susținând că instanțele Rwandei erau capabile să trateze toate cazurile locale; întrucât, la 29 februarie 2016, guvernul Rwandei și-a retras declarația prin care se permitea persoanelor fizice să formuleze plângeri direct în fața Curții Africane a Drepturilor Omului și Popoarelor, cu doar câteva zile înainte de momentul în care s-ar fi audiat de către judecători o cauză introdusă împotriva guvernului Rwandei de către Victoire Ingabire;

J.  întrucât, potrivit FDU-Inkingi, partidul lui Victoire Ingabire, condițiile de detenție a dnei Ingabire s-au deteriorat semnificativ începând cu aprilie 2016; întrucât acesteia i se refuză accesul la mese provenite din exterior și la mese pentru urmarea unui regim alimentar specific, iar certificatul său medical a fost anulat;

K.  întrucât, printre altele, FDU-Inkingi nu a putut să se înregistreze ca partid politic conform legii, iar mai mulți membri ai acestuia au fost amenințați, arestați și reținuți;

L.  întrucât mai mulți membri ai partidelor de opoziție sunt reținuți în închisori; întrucât Illuminée Iragena, o asistență medicală și activistă politică legată de FDU-Inkingi, este dată dispărută de cinci luni și există temeri cu privire la siguranța ei; întrucât Léonille Gasengayire, trezorierul FDU-Inkingi, a fost arestat la 23 august 2016 și acuzat de incitare la insurecție publică;

M.  întrucât Rwanda ocupă locul 161 din 180 în clasamentul mondial al libertății presei pe 2016; întrucât libertatea presei a continuat să se deterioreze, jurnaliștii independenți fiind adesea hărțuiți, amenințați și arestați; întrucât jurnaliștii exilați și cei străini sunt din ce în ce mai frecvent victime ale unor tentative extrajudiciare de intimidare, ale violențelor și ale dispariției forțate pentru criticarea unor funcționari publici în articolele lor;

N.  întrucât, în octombrie 2014, guvernul a suspendat pe o perioadă nedeterminată serviciul radiofonic în limba kinyarwanda al British Broadcasting Corporation (BBC), în urma difuzării unui documentar de televiziune BBC controversat despre genocidul din 1994 din Rwanda;

O.  întrucât consolidarea democrației, inclusiv prin garantarea independenței magistraților și participarea partidelor de opoziție, este esențială, în special în perspectiva alegerilor prezidențiale ce vor avea loc în 2017;

P.  întrucât carențele sistemului judiciar din Rwanda manifestate în desfășurarea procesului lui Victoire Ingabire i-au subminat capacitatea de a soluționa cauze în care sunt implicate figuri politice de rang înalt;

Q.  întrucât Rwanda este un actor extrem de important din Regiunea Marilor Lacuri și poate juca un rol esențial în cadrul procesului de stabilizare, inclusiv prin combaterea comerțului ilicit cu minereuri și alte resurse naturale; întrucât raportul pe 2015 al Grupului de experți al ONU pentru Republica Democratică Congo (RDC) recomandă ca guvernul din Rwanda să investigheze și să-i urmărească în justiție pe cei implicați în comerțul ilegal cu staniu, tantal și tungsten, precum și spălarea în Rwanda a minereurilor provenind din RDC;

1.  condamnă ferm procesele motivate politic, urmărirea în justiție a opozanților politici și ingerințele care denaturează rezultatul proceselor; îndeamnă guvernul Rwandei să extindă realizările economice și sociale în domeniul drepturilor omului, pentru a se îndrepta până la capăt către o democrație modernă și integratoare; îndeamnă autoritățile rwandeze să garanteze că procesul în apel al lui Victoire Ingabire este echitabil și în conformitate cu standardele instituite de legislația rwandeză și internațională; subliniază că procesul și acuzațiile nu se pot baza pe legi vagi și imprecise, care permit abuzurile, ca în cazul lui Victoire Ingabire;

2.  își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu respingerea de către Curtea Supremă din Rwanda a apelului și cu sentința prin care Victoire Ingabire a fost condamnată la 15 ani de închisoare și înăsprirea condițiilor de detenție ale acesteia; este încredințat că apelul judecat în Rwanda nu s-a desfășurat în conformitate cu standardele internaționale, printre care și dreptul dnei Ingabire la prezumția de nevinovăție;

3.  subliniază că retragerea Rwandei de sub jurisdicția Curții Africane a Drepturilor Omului (ACHPR) în martie 2016, cu numai câteva zile înainte de termenul fixat pentru apelul înaintat de dna Ingabire este de circumstanță și urmărește să limiteze accesul direct la Curte al persoanelor și ONG-urilor;

4.  le reamintește autorităților rwandeze că UE și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu respectarea drepturilor omului și a dreptului la un proces echitabil în cadrul dialogului politic oficial purtat cu Rwanda în temeiul articolului 8 din Acordul de la Cotonou; solicită revizuirea promptă și imparțială a cazului dnei Ingabire, pe baza faptelor și în conformitate cu legea, fără niciun fel de restricții, ingerințe neavenite, presiuni sau amenințări; solicită protejarea, în închisoare, a drepturilor lui Victoire Ingabire, printre care accesul ei la reprezentare juridică și la o alimentație și un tratament corespunzător;

5.  condamnă orice intimidare, arestare, detenție și urmărire în justiție a liderilor, membrilor și activiștilor partidelor politice, precum și a jurnaliștilor și a altor persoane percepute drept critici ai guvernului rwandez numai pentru că și-au exprimat opiniile; îndeamnă, în acest sens, autoritățile rwandeze să revizuiască și să-și ajusteze legislația națională pentru a garanta libertatea de exprimare, cu precădere articolele 463 și 451 din Codul penal, care restrânge libertatea de exprimare;

6.  cheamă guvernul rwandez să-și demonstreze voința de a cerceta abuzurile prezumtive îndreptate împotriva activiștilor din opoziție și a jurnaliștilor și să asigure conformitatea centrelor militare de detenție cu legislația rwandeză și standardele internaționale; îndeamnă autoritățile rwandeze să elibereze fără întârziere toate persoanele și pe ceilalți activiști reținuți sau condamnați exclusiv pentru că și-au exercitat drepturile la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică și să asigure separația puterilor executivă, legislativă și judiciară, în special independența magistraților;

7.  îndeamnă autoritățile rwandeze să-și intensifice eforturile depuse pentru cercetări în cauzele Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire și a altor persoane cu privire la care există temeri că au fost forțate să dispară, pentru a dezvălui unde se află și a le elibera sau a le judeca, dacă sunt în detenție, precum și pentru a asigura echitatea proceselor opozanților sau criticilor reali sau prezumtivi ai guvernului, printre care cele ale lui Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo și ale celorlalți coinculpați în aceste cauze;

8.  îndeamnă autoritățile rwandeze să garanteze, în 2017, alegeri pașnice, credibile și transparente, și îi solicită guvernului să coopereze cu opoziția la pregătirea acestor alegeri; își exprimă sprijinul pentru misiunea de observare pe termen lung a alegerilor prezidențiale din 2017, concentrată îndeosebi asupra spațiului politic și a libertăților fundamentale;

9.  le reamintește autorităților rwandeze că democrația se bazează pe guverne pluraliste, pe o opoziție funcțională, pe media și pe magistrați independenți, pe respectarea drepturilor omului și pe libertatea de exprimare și întrunire; cheamă, în acest sens, Rwanda, să-și deschidă spațiul politic, să se ridice la nivelul acestor standarde și să amelioreze situația drepturilor omului; se așteaptă ca Rwanda să transpună în practică recomandările Raportorului special al ONU pentru libertatea de întrunire pașnică și de asociere (2014);

10.  cheamă autoritățile rwandeze să-și revizuiască urgent declarațiile, permițând persoanelor și ONG-urilor să depună plângeri la Curtea Africană a Drepturilor Omului și să revină sub jurisdicția acesteia;

11.  le solicită UE și partenerilor săi internaționali să sprijine în continuare poporul rwandez în eforturile sale de edificare a păcii și stabilității în țară și în întreaga regiune;

12.  îi solicită Comisiei să-și evalueze în continuare și regulat sprijinul acordat instituțiilor guvernamentale rwandeze, pentru a asigura că acest sprijin promovează pe deplin drepturile omului, libertatea de exprimare și de asociere, pluralismul politic și o societate civilă independentă;

13.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, VP/ÎR Federica Mogherini, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, instituțiilor Uniunii Africane, Comunității Africii de Est, Adunării Parlamentare mixte ACP-UE, statelor membre ale UE, apărătorilor lui Victoire Ingabire și Președintelui Rwandei.

(1) JO C 55, 12.2.2016, p. 127.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate