Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2911(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1062/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0379

Prijaté texty
PDF 189kWORD 49k
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg
Sudán
P8_TA(2016)0379RC-B8-1062/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2016 o Sudáne (2016/2911(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie EÚ, predstaviteľov trojky (Nórsko, Spojené Kráľovstvo a Spojené štáty americké) a Nemecka z 8. augusta 2016, v ktorom signatári vyhlásenia Sudánska výzva podpísali plán AUHIP,

–  so zreteľom na správu s názvom Report of the Independent Expert on the situation of human rights in the Sudan (Správa nezávislých odborníkov o situácii v Sudáne) z 28. júla 2016 a správu s názvom Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, on his mission to the Sudan (Správa osobitného spravodajcu o negatívnom vplyve unilaterálnych donucovacích opatrení na uplatňovanie ľudských práv a o jeho služobnej ceste do Sudánu) zo 4. augusta 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky (VP/PK) z 27. júna 2016 o vyhlásení sudánskej vlády týkajúcom sa štvormesačného jednostranného zastavenia násilností,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2296 o Sudáne schválenú počas jej 7728. zasadnutia 29. júna 2016,

–  so zreteľom na komuniké Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie o situácii v Dárfúre z 13. júna 2016,

–  so zreteľom na článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, v ktorých sa ustanovuje, že nikto nesmie byť vystavený mučeniu ani krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie z 9. apríla 2015 o nepriaznivom prostredí pre sudánske voľby v apríli 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie Sudánska výzva o vytvorení štátu občianstva a demokracie,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z 18. decembra 1979,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže konflikt v Dárfúre prebieha už 13 rokov a vyžiadal si viac ako 300 000 životov, pričom sudánske vládne jednotky pokračujú v útokoch na civilné obyvateľstvo, a to najmä v Džabal Marre; keďže prebiehajúce plošné bombardovanie civilného obyvateľstva vrátane nezákonných útokov sudánskych síl na dediny v Južnom Kordofáne, oblasti Modrého Nílu a Dárfúre viedlo k stratám na životoch a zničeniu civilnej infraštruktúry;

B.  keďže zákonom o národnej bezpečnosti z roku 2010 sa sudánskej vláde udelili rozsiahle právomoci v súvislosti s pravidelným dlhodobým zadržiavaním zaistených osôb v izolácii bez obvinenia, pričom viaceré organizácie boli donútené ukončiť činnosť a vykonali sa v nich razie;

C.  keďže, ako sa uvádza vo všeobecnom pravidelnom preskúmaní OSN z 21. septembra 2016, Sudánu opätovne potvrdzuje svoj záväzok pristúpiť k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

D.  keďže porušovanie ľudských práv a zneužívanie sa v Dárfúre stupňujú, a to najmä v Južnom Kordofáne a v oblasti Modrého Nílu, pričom zahŕňajú mimosúdne popravy, nadmerné používanie násilia, únosy civilistov, sexuálne a rodovo motivované násilie voči ženám, násilie a zneužívanie páchané na deťoch a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie;

E.  keďže občiansky priestor pre opozičné politické strany, občiansku spoločnosť a obhajcov ľudských práv je v Sudáne obmedzený; keďže National Intelligence and Security Service (Národná spravodajská a bezpečnostná služba, NISS) údajne neustále obťažuje obhajcov ľudských práv, študentských aktivistov a politických oponentov, zameriava sa na nich a stíha ich za vykonávanie ich legitímnych aktivít; keďže v tomto roku boli doteraz svojvoľne zatknutí mnohí aktivisti občianskej spoločnosti vrátane štyroch zástupcov sudánskej občianskej spoločnosti, ktorých zadržali bezpečnostní pracovníci na chartúmskom medzinárodnom letisku na ich ceste na stretnutie na vysokej úrovni s diplomatmi, ktoré sa uskutočnilo 31. marca 2016 v Ženeve a týkalo sa ľudských práv;

F.  keďže skupiny pre ľudské práva odhalili jasné dôkazy o útokoch s použitím chemických zbraní proti civilistom zo strany sudánskej vlády, keď dedinčania z oblasti Džabal Marra v regióne Dárfúr odhalili hrozné následky útokov, pri ktorých je podozrenie že sa použili chemické zbrane, pričom najnovší z nich sa odohral 9. septembra 2016 v dedine Gamarah; keďže existujú aj správy o útokoch Rapid Support Forces (Sily rýchlej podpory, RSF), sudánskeho vojenského oddielu pozostávajúceho z provládnych milícií pod velením NISS;

G.  keďže 29. februára 2016 NISS vykonala brutálnu raziu v Chartúmskom stredisku pre odborné vzdelávanie a ľudský rozvoj (TRACKS), organizácii občianskej spoločnosti, po ktorej boli riaditeľ Khalfálah Alafif Muktar a aktivisti Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen a Mustafa Adam zatknutí a obvinení z trestného sprisahania a vedenia vojny proti štátu, pričom za všetky tieto obvinenia hrozí trest smrti; keďže riaditeľ je údajne v zlom zdravotnom stave a rodinné návštevy nie sú povolené;

H.  keďže sudánske orgány prísne obmedzujú slobodu náboženského vyznania; keďže hrozby adresované vedúcim predstaviteľom cirkví a zastrašovanie kresťanských spoločenstiev sa v posledných rokoch zintenzívňujú; keďže český pracovník organizácie Christian Aid Petr Jašek a sudánski kazatelia Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal a dárfúrsky vysokoškolský študent Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla už boli deväť mesiacov zadržaní NISS a teraz stoja pred súdom na základe obvinení z údajného zvýrazňovania kresťanského utrpenia vo vojnou ničených oblastiach Sudánu; keďže v posledných rokoch došlo k zvýšeniu počtu súdnych procesov v prípadoch odpadlíctva od viery a následných trestov smrti;

I.  keďže Sily rýchleho nasadenia (RSF) boli nedávno nasadené pozdĺž severných hraníc Sudánu s cieľom čeliť prílevu neregulárnych migrantov; keďže 31. augusta 2016 veliteľ RSF vyhlásil, že jeho sily hliadkujú na týchto hraniciach s Egyptom a Líbyou, pričom tvrdil, že Sudán bojuje proti nelegálnej migrácii v mene EÚ; keďže delegácia EÚ v Sudáne 6. septembra 2016 túto podporu poprela;

J.  keďže 24. augusta 2016 bolo z Talianska do Sudánu deportovaných 48 potenciálnych sudánskych žiadateľov o azyl; keďže v máji 2016 sudánske orgány deportovali viac ako 400 Eritrejčanov, ktorí boli zatknutí počas cesty do Líbye;

K.  keďže sudánske orgány neúmerne odsudzujú ženy a dievčatá za nedostatočne vymedzené trestné činy; keďže ženy čelia systematickej diskriminácie a udeľovaniu telesných trestov a bičovaniu za neurčito definované porušenia pravidiel týkajúcich sa oblečenia;

L.  keďže signatári vyhlásenia Sudánska výzva (zástupcovia politických a ozbrojených opozičných strán vrátane Národnej strany Umma, Národných síl konsenzu a Sudánskeho revolučného frontu) sa zaviazali k práci na ukončení konfliktov v rôznych oblastiach Sudánu a na právnych, inštitucionálnych a hospodárskych reformách;

M.  keďže na prezidenta al-Bašíra boli v roku 2009 a 2010 vydané dva zatykače Medzinárodného trestného súdu (ICC), pričom ho obvinili zo zodpovednosti za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a akty genocídy; keďže hoci Sudán síce nie je štátnou zmluvnou stranou Rímskeho štatútu, rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1593 (2005) mu ukladá povinnosť spolupracovať s ICC a Sudán preto musí vyhovieť zatykaču ICC;

N.  keďže ministri zahraničných vecí EÚ na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (GAERC) v júni 2008 dospeli k záveru, že „Rada je pripravená zvážiť opatrenia voči osobám zodpovedným za nespoluprácu s ICC“;

O.  keďže EÚ v súčasnosti so Sudánom pracuje na projekte zameranom na lepšie riadenie migrácie;

1.  odsudzuje použitie chemických zbraní zo strany sudánskej vlády proti civilistom v oblasti Džabal Marra v Dárfúre a zdôrazňuje, že to je vážnym porušením medzinárodných noriem a takisto vojnovým zločinom; pripomína, že Sudán je zmluvnou stranou Dohovoru o chemických zbraniach a požaduje medzinárodné vyšetrovanie týchto obvinení pod vedením Organizácie pre zákaz chemických zbraní; pripomína sudánskym orgánom ich povinnosť chrániť ľudské práva;

2.  naďalej vyjadruje hlboké znepokojenie nad prebiehajúcim nezákonným zabíjaním, únosmi, násilím založeným na rodovej príslušnosti a sexuálnym násilím v konfliktných oblastiach, najmä v Dárfúre, v Južnom Kordofáne a v oblasti Modrého Nílu, ako aj nad s tým spojenou vážnou humanitárnou krízou spôsobenou obrovským vnútorným presídľovaním; vyzýva na okamžité ukončenie leteckého bombardovania civilného obyvateľstva vykonaného sudánskymi silami;

3.  odsudzuje svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie aktivistov a pokračujúce väznenie obhajcov ľudských práv a novinárov v Sudáne; vyzýva sudánsku vládu, aby zaručila pokojné vykonávanie slobôd prejavu, zhromažďovania a združovania; zdôrazňuje, že národný dialóg bude úspešný len v prípade, ak sa uskutoční v atmosfére, v ktorej sú zaručené slobody prejavu, médií, zhromažďovania a združovania;

4.  vyzýva Africkú úniu a sudánsku vládu, aby urýchlene vyšetrili všetky obvinenia z mučenia, zlého zaobchádzania, svojvoľného väznenia a nadmerného používania sily, a priviedla vinníkov na zodpovednosť v spravodlivých súdnych procesoch bez použitia trestu smrti; vyzýva vládu Sudánu, aby vydala okamžité moratórium na všetky popravy a zrušila trest smrti a všetky formy telesných trestov;

5.  vyjadruje osobitné znepokojenie nad obmedzeniami prístupu, ktoré sa naďalej uplatňujú voči medzinárodným humanitárnym agentúram a organizáciám; žiada, aby sudánska vláda v súlade so svojimi záväzkami v rámci všeobecného pravidelného preskúmania vynaložili všetko možné úsilie na zlepšenie prístupu medzinárodných humanitárnych organizácií ku všetkým osobám, ktoré hľadajú humanitárnu pomoc; naliehavo vyzýva vládu Sudánu, aby bezodkladne začala konštruktívne spolupracovať s organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom podporovať informovanosť o ľudských právach v Sudáne;

6.  opakuje, že sloboda náboženstva alebo viery je všeobecným ľudským právom, ktoré treba chrániť všade a pre každého; žiada, aby sudánska vláda zrušila všetky právne predpisy, ktorými sa postihujú alebo diskriminujú jednotlivci pre ich náboženské presvedčenie, najmä v prípadoch odpadlíctva od viery, a najmä pokiaľ ide o českého pracovníka kresťanskej pomoci Petra Jaška, sudánskych pastorov Hassana Abduraheema Kodiho Taoura, Kuwaa Shamala a dárfúrskeho študenta Abdulmonema Abdumawlaa Issaa Abdumawlaa;

7.  vyjadruje znepokojenie nad zvýšenou frekvenciou zásahov NISS voči občanom, ktorí sú aktivistami občianskej spoločnosti, a vyzýva sudánsku vládu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila väzňov a okamžite zastavila svojvoľné zatýkanie, stiahla všetky obvinenia, ktoré vyplývajú z ich pokojnej činnosti a umožnila mimovládnym organizáciám, napríklad zamestnancom TRACK, ich členom a študentským aktivistom, vykonávať ich činnosť bez strachu z represálií;

8.  berie na vedomie, že Sudán prijal odporúčania, aby ratifikoval Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a posilnil úsilie o predchádzanie mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu; vyzýva však sudánsku vládu, aby vykonala urýchlené preskúmanie zákona o národnej bezpečnosti, ktorý umožňuje zadržiavanie podozrivých až na obdobie štyri a pol mesiaca bez akejkoľvek formy súdneho preskúmania, a aby zreformovala svoj právny systém v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

9.  vyzýva sudánsku vládu, aby zrušila rozsiahle imunity, ktoré stanovila v sudánskej legislatíve, zverejnila závery troch štátnych vyšetrovacích komisií a verejne uznala rozsah zabíjania počas zásahu v septembri 2013 proti demonštrantom, ktorí demonštrovali proti úsporným opatreniam, a zabezpečila spravodlivosť pre jeho obeti;

10.  pripomína závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z júna 2008, v ktorých sa zaoberala neochotou sudánskej vlády spolupracovať s medzinárodným trestným súdom (ICC) a upozornila na to, že sudánska vláda má povinnosť a kapacitu na spoluprácu a že by mala rešpektovať každý zatykač vydaný ICC; nalieha na Omara al-Bašíra, aby dodržiaval medzinárodné právo a aby predstúpil pred ICC za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu;

11.  vyzýva členské štáty Africkej únie, a predovšetkým tie krajiny, ktoré prijali prezidenta Bašíra (Konžská demokratická republika, Čad, Južná Afrika, Uganda, Džibuti), aby plnili Rímsky štatút a rozhodnutia Medzinárodného trestného súdu;

12.  vyzýva EÚ, aby prijala kroky na uloženie trestných sankcií voči tým, ktorí sú zodpovední za pokračujúce vojnové zločiny a nespoluprácu s Medzinárodným trestným súdom; žiada ESVČ, aby bezodkladne vypracovala zoznam jednotlivcov pre uvalenie týchto sankcií;

13.  berie na vedomie, že vláda Sudánu 16. marca 2016 podpísala dohodu o pláne a následne objasnila svoje záväzky týkajúce sa začlenenia iných relevantných zainteresovaných strán do národného dialógu a o pokračujúcom dodržiavaní všetkých rozhodnutí prijatých medzi opozičnými signatármi a mechanizmom 7 + 7, ako aj rozhodnutí riadiaceho výboru národného dialógu; trvá na tom, že je potrebné, aby všetky strany dodržiavali svoje záväzky, a vyzýva na pokračovanie dialógu smerom k uzatvoreniu konečného prímeria; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej podporovali úsilie Africkej únie o dosiahnutie mieru v Sudáne a sudánsky ľud na ceste k vnútorne reformovanej demokracii;

14.  vyzýva spoločnú misiu Organizácie Spojených národov a Africkej únie v Dárfúre (UNAMID), aby zabezpečila stálu prítomnosť v oblasti Džabal Marra; vyzýva misiu UNAMID, aby bezodkladne preskúmala podozrenia z porušovania ľudských práv a medzinárodného práva zo strany príslušníkov ozbrojených síl sudánskej vlády alebo opozičných síl v oblasti Džabal Marra a zverejnila závery;

15.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby dôsledne monitorovali rozvojovú pomoc EÚ pre Sudán s cieľom zabrániť akejkoľvek priamej alebo nepriamej podpore pre miestne milície a zabezpečiť, aby miestne sily RSF, ktoré hliadkujú na sudánskych hraniciach s Egyptom a Líbyou, netvrdili, že ich cieľom je bojovať proti nelegálnej migrácii v mene EÚ;

16.  naliehavo preto vyzýva Komisiu a dotknuté členské štáty, aby zabezpečili úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o projekt lepšieho riadenia migrácie so Sudánom, vrátane všetkých plánovaných činností a príjemcov prostriedkov EÚ a členských štátov, a aby zostavili komplexnú správu o návšteve technickej delegácie EÚ v Sudáne v máji 2016;

17.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili, že Európsky parlament bude úplne informovaný o dialógu, ktorý vznikol v rámci chartúmskeho procesu, a že činnosti financované prostredníctvom trustového fondu EÚ pre Afriku, a to najmä tie, ktorých cieľom je vybudovať kapacity sudánskej vlády, sa budú vykonávať v úplnom súlade s existujúcimi dohodami, aby sa zabezpečilo, že dodržiavanie medzinárodných záväzkov a predpisov bude úplne transparentné pre občanov a občiansku spoločnosť v EÚ a Sudáne;

18.  so znepokojením berie na vedomie pokračujúce a časté porušovanie práv žien v Sudáne, a najmä porušovanie článku 152 trestného poriadku, a nalieha na sudánske orgány, aby urýchlene podpísali a ratifikovali Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Sudánu, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi OSN, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, Panafrickému parlamentu (PAP) a Organizácii pre zákaz chemických zbraní.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia