Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2912(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1068/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.3

Приети текстове :

P8_TA(2016)0380

Приети текстове
PDF 483kWORD 53k
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург
Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Тайланд, и по-специално положението на Анди Хол (2016/2912(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Тайланд, и по-специално резолюциите си от 20 май 2010 г.(1), 6 февруари 2014 г.,(2) 21 май 2015 г.(3) и 8 октомври 2015 г.(4),

—  като взе предвид отговора, даден от името на Комисията от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, г-жа Могерини, на 19 ноември 2015 г. относно положението на г-н Анди Хол,

—  като взе предвид изявлението на Делегацията на ЕС в Тайланд, при съгласуване с ръководителите на мисията на ЕС в Тайланд, на 14 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид изявлението на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН от 20 септември 2016 г.,

—  като взе предвид декларацията на Маурицио Буси, директор за Тайланд, Камбоджа и Лаоската народнодемократична република на Международната организация на труда, от 21 септември 2016 г. относно осъждането на защитника на трудовите права Анди Хол в Тайланд,

—  като взе предвид общия периодичен преглед за Тайланд пред Съвета на ООН по правата на човека от 11 май 2016 г. и неговите препоръки,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид доклада за миграцията в Тайланд за 2014 г. на тематичната работна група на ООН относно миграцията,

—  като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека от 1998 г., както и Резолюция A/RES/70/161 на Общото събрание на ООН от 17 декември 2015 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Тайланд е страна,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

—  като взе предвид Декларацията за правата на човека на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия от 18 ноември 2012 г.,

—  като взе предвид ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че защитникът на правата на работниците, г-н Анди Хол, гражданин на ЕС, беше осъден условно на 20 септември 2016 г. на три години лишаване от свобода и глоба в размер на 150 000 сатанга (THB), след като допринесе за доклад на финландската НПО „Finnwatch“, в който се разкриват нарушения на трудовите права в тайландско предприятие за преработване на ананаси — „Natural Fruit Company Ltd“;

Б.  като има предвид, че Анди Хол беше официално обвинен в клевета и компютърно престъпление във връзка с онлайн публикуването на доклада, и като има предвид, че се позволи да бъде даден ход на двете наказателни дела срещу г-н Хол в рамките на тайландската съдебна система;

В.  като има предвид, че редица нарушенията на правата на работниците, извършени от дружеството, бяха идентифицирани от Министерството на труда на Тайланд и от служителите на „Natural Fruit Company Ltd“ при предишни съдебни заседания;

Г.  като има предвид, че на 18 септември 2015 г. Съдът на Праканонг в Банкок, произнасяйки се в полза на г-н Хол, потвърди отхвърлянето на другото наказателно производство за клевета, започнато срещу него, което се обжалва от „Natural Fruit Company Ltd“ и главния прокурор на Тайланд и в момента се разглежда пред Върховния съд; като има предвид, че двете граждански производства са спрени в очакване на решението по двете наказателни производства;

Д.  като има предвид, че според доклади на международни и местни тайландски медии Мрежата за правата на работниците мигранти (MWRN), организация, към която г-н Хол е съветник, както и самият г-н Хол и 14 работници от Мианмар в стопанство за отглеждане на пилета са застрашени от подобни наказателни дела за клевета и компютърно престъпление от тайландски доставчик на пилешко месо за европейския пазар;

Е.  като има предвид, че на 28 септември 2016 г. тайландските органи възпрепятстваха публичното представяне и разпространение, от страна на редица външни експерти по правата на човека и изследователи, на последния доклад от проучване на „Амнести интърнешънъл“, свидетелстващ за редовно прилагане на изтезания или малтретиране на политически опоненти, работници мигранти, лица, заподозрени, че са бунтовници, и други във военни бази, полицейски участъци и центрове за задържане;

Ж.  като има предвид непропорционалното използване на инкриминиращи клеветата закони, предвиждащи като санкции лишаване от свобода, срещу защитници на правата на човека, които сигнализират за предполагаеми нарушения, ограничения на свободата на изразяване в Тайланд в нарушение на задълженията на Тайланд, произтичащи от Международния пакт за граждански и политически права, по която държавата е страна;

З.  като има предвид, че почти четири милиона чужденци живеят в Тайланд, от които 2,7 милиона са от Камбоджа, Лаос или Мианмар; като има предвид, че разрешения за работа са на разположение на мигрантите от тези държави от 2001 г. насам, но като има предвид, че все още има над един милион нерегистрирани работници мигранти в страната;

И.  като има предвид, че според изявлението на „Хюман Райтс Уоч“ от 18 септември 2016 г. „човешките и трудовите права на работниците мигранти в Тайланд от Мианмар, Камбоджа и Лаос, работещи в Тайланд, са редовно и безнаказано нарушавани в течение на годините“ и „работниците мигранти често получават слаба или никаква защита от тайландското трудово законодателство въпреки твърденията на правителството, че всички законно регистрирани работници мигранти ще са защитени по силата на тези закони“;

Й.  като има предвид, че Тайланд започна прилагането на меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на наемането на работници с Камбоджа и Лаос през 2006 г. и с Мианмар през 2009 г.; като има предвид, че съгласно системата, предвидена в меморандума за разбирателство, работниците могат да получат предложения за работа и документи за пътуване преди да мигрират в Тайланд, но че само 5% от работниците от тези държави са преминали през предвидения в меморандума процес;

1.  Приветства твърдия ангажимент на ЕС към тайландския народ, с който ЕС има стабилни и дълготрайни политически, икономически и културни връзки;

2.  Изразява съжаление във връзка с осъдителната присъда срещу Анди Хол и изразява загриженост относно съдебния процес и как той може да засегне свободата на защитниците на правата на човека да осъществяват дейността си;

3.  Призовава тайландското правителство да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че правата — включително правото на справедлив процес — на г-н Хол и на другите защитници на правата на човека се спазват и са защитени, и да създаде среда, благоприятна за упражняването на правата на човека, и която по-специално да гарантира, че популяризирането и защитата на правата на човека не се криминализират;

4.  Призовава тайландските органи да гарантират, че законите на държавата относно клеветата са в съответствие с Международния пакт за граждански и политически права, по който Тайланд е страна, и също така да преразгледат закона за компютърните престъпления, чиито настоящи формулировки са твърде неясни;

5.  Поздравява ЕСВД за работата ѝ по случая с Анди Хол и настоятелно призовава Комисията да продължи да следи отблизо положението; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да повдигне въпроса пред тайландското правителство по време на предстоящата среща на министрите от АСЕАН — ЕС в Банкок;

6.  Призовава тайландското правителство и тайландските държавни институции да се спазват конституцията на държавата и международните си задължения във връзка с независимостта на съдебната власт, правото на надлежно провеждане на съдебния процес, правото на справедлив съдебен процес и правата на свобода на изразяване, на сдружения и на мирни събрания;

7.  Признава напредъка, постигнат от правителството на Тайланд в борбата срещу експлоатирането на работниците и за защита на работниците местни граждани и на работниците мигранти, пример за който е по-специално засилената система за инспекция на труда, законодателството в областта на трудовите агенции, мерките за предотвратяване на зависимостта поради дългове и трафика на хора, по-силна политика на санкции за нарушения на трудовите права, ратифицирането на Конвенция № 187 на Международната организация на труда (МОТ) и подписването през март 2016 г. на Морската трудова конвенция;

8.  Призовава тайландските органи да приемат и прилагат, по закон и на практика, цялостна, дългосрочна миграционна политика по отношение на нискоквалифицираните работници мигранти в съответствие с принципите на правата на човека и като се вземат предвид нуждите на пазара на труда; във връзка с това предлага като първа стъпка преразглеждането на закона за трудовите правоотношения, с за да се гарантира на работниците мигранти същото право на свобода на сдруженията като на тайландските гражданин;

9.  Призовава за защита на работниците мигранти посредством по-силни стимули за работодателите да участват в процеса на узаконяване на престоя, като същевременно се прилагат високи глоби или други санкции срещу работодатели, които не участват в процеса на узаконяване на престоя или са в нарушение на трудовото право;

10.  Призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и делегацията на ЕС в Банкок, както и делегациите на държавите членки да продължат да следят положението с правата на човека в Тайланд, да продължат да си сътрудничат с правителството и гражданското общество, както и да използват всички налични инструменти, за да се гарантира зачитането на правата на човека, защитниците на правата на човека и принципите на правовата държава в Тайланд;

11.  Настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че дружествата, които са установени на тяхна територия и извършват стопанска дейност в Тайланд, спазват международните стандарти в областта на правата на човека чрез прозрачен мониторинг и докладване, в сътрудничество с гражданското общество, и приветства подкрепата, която финландската търговска група „S Group“ оказа на Анди Хол;

12.11a.  Изразява твърдо убеждение, че предприятията следва да бъдат подвеждани под отговорност за екологичните щети и нарушенията на правата на човека, причинени от тях, и че ЕС и държавите членки следва да защитават това като основен принцип;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на правителството и парламента на Тайланд, на парламентите и правителствата на държавите членки, на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на правителствата на държавите — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия.

(1) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стp. 152.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0107.
(3) OВ C 353, 27.9.2016 г., стp. 52.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0343.

Правна информация - Политика за поверителност