Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2912(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1068/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0380

Usvojeni tekstovi
PDF 258kWORD 51k
Četvrtak, 6. listopada 2016. - Strasbourg
Tajland, posebice slučaj Andyja Halla
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2016. o Tajlandu, posebice o slučaju Andyja Halla (2016/2912(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Tajlandu, a posebno one od 20. svibnja 2010.(1), 6. veljače 2014.(2), 21. svibnja 2015.(3) i 8. listopada 2015.(4),

–  uzimajući u obzir odgovor koji je 19. studenog 2015. u ime Komisije dala potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Mogherini o slučaju g. Andyja Halla,

–  uzimajući u obzir izjave delegacije EU-a u Tajlandu u dogovoru s voditeljima misije EU-a u Tajlandu od 14. studenog 2014.,

–  uzimajući u obzir izjavu za medije koju je 20. rujna 2016. dao Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 21. rujna 2016. dao Maurizio Bussi, direktor ureda Međunarodne organizacije rada u Tajlandu, Kambodži i Narodnoj Demokratskoj Republici Laosu, o osuđujućoj presudi aktivistu za ljudska prava Andyju Hallu u Tajlandu,

–  uzimajući u obzir Univerzalni periodični pregled o Tajlandu pred Vijećem za ljudska prava UN-a i njegove preporuke od 11. svibnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Izvješće o migracijama u Tajlandu za 2014. koje je sastavila tematska radna skupina UN-a za migracije,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o borcima za ljudska prava iz 1998. i rezoluciju Opće skupštine UN-a A/RES/70/161 od 17. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., čija je država stranka i Tajland,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 1984.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Zajednice naroda jugoistočne Azije o ljudskim pravima od 18. studenog 2012.,

–  uzimajući u obzir Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je borac za prava radnika i građanin EU-a g. Andy Hall 20. rujna 2016. osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 150 000 THB za doprinos izvješću finske nevladine organizacije Finnwatch u kojem je razotkriveno kršenje radničkih prava u jednoj tajlandskoj tvornici za preradu ananasa, Natural Fruit Company Ltd.;

B.  budući da je Andy Hall formalno optužen za kazneno djelo klevete i za računalni kriminal povezan s objavom tog izvješća na internetu, i budući da je za dvije optužnice za kazneno djelo protiv g. Halla omogućen postupak u okviru tajlandskog pravosudnog sustava;

C.  budući da su na prijašnjim sudskim saslušanjima tajlandsko Ministarstvo rada i zaposlenici poduzeća Natural Fruit Company Ltd. ustvrdili da je to poduzeće prekršilo niz radničkih prava;

D.  budući da je 18. rujna 2015. sud okruga Prakanong u Bangkoku, presudivši u korist g. Halla, potvrdio odluku o obustavi drugog postupka za kazneno djelo klevete pokrenutog protiv njega, na što su poduzeće Natural Fruit Company Ltd. i tajlandski državni tužitelj uložili žalbu i što je trenutačno pred Vrhovnim sudom; budući da su dva građanska postupka privremeno obustavljena dok se čeka presuda u dvama kaznenim postupcima;

E.  budući da prema navodima međunarodnih i domaćih tajlandskih medija Mreži za prava radnika migranata (Migrant Worker Rights Network), organizaciji čiji je g. Hall savjetnik, kao i samom Hallu i 14 radnika na farmi pilića iz Mjanmara prijete slične tužbe za kazneno djelo klevete i računalni kriminal od jednog tajlandskog dobavljača pilića za europsko tržište;

F.  budući da su 28. rujna 2016. tajlandske vlasti spriječile više stranih stručnjaka i istraživača u području ljudskih prava da javno predstave i izlože najnovije istraživačko izvješće organizacije Amnesty International u kojem su zabilježeni slučajevi redovitog mučenja ili zlostavljanja političkih protivnika, radnika migranata, osoba za koje se sumnja da su pobunjenici i drugih u vojnim bazama, policijskim postajama i objektima za pritvor;

G.  budući da se nerazmjernom primjenom zakona o kaznenom djelu klevete, u okviru kojih su predviđene zatvorske kazne, na borce za ljudska prava koji izvještavaju o navodnim kršenjima ljudskih prava ograničava sloboda izražavanja, čime Tajland krši svoje obveze koje ima na temelju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, čija je država stranka;

H.  budući da u Tajlandu živi gotovo 4 milijuna stranaca, od kojih je 2,7 milijuna iz Kambodže, Laosa ili Mjanmara; budući da su radne dozvole migrantima iz tih zemalja dostupne od 2001., ali budući da je u zemlji još uvijek više od milijun neprijavljenih radnika migranata;

I.  budući da se prema izjavi organizacije Human Rights Watch od 18. rujna 2016. „ljudska prava i radnička prava radnika migranata u Tajlandu koji dolaze iz Mjanmara, Kambodže i Laosa i rade u Tajlandu već godinama redovito nekažnjeno krše” i da su „radnici migranti često slabo zaštićeni ili uopće nisu zaštićeni u okviru tajlandskih zakona o radu unatoč tvrdnjama vlade da će svi zakonito prijavljeni radnici migranti biti zaštićeni tim zakonima”;

J.  budući da je Tajland 2006. počeo provoditi Memorandum o razumijevanju o suradnji u zapošljavanju radnika s Kambodžom i Laosom, a 2009. s Mjanmarom; budući da su u okviru sustava uvedenog tim memorandumom radnici mogli dobiti ponude za posao i putne dokumente prije odlaska u Tajland, ali samo je 5 % radnika iz tih zemalja prošlo taj postupak;

1.  pozdravlja snažnu predanost EU-a narodu Tajlanda, s kojim EU ima čvrste i dugotrajne političke, gospodarske i kulturne veze;

2.  žali zbog osuđujuće presude izrečene Andyju Hallu i izražava zabrinutost zbog pravosudnog procesa i njegova mogućeg utjecaja na slobodu boraca za ljudska prava da obavljaju svoj posao;

3.  poziva tajlandsku vladu da poduzme sve potrebne mjere kako bi zajamčila poštovanje i zaštitu prava g. Halla i drugih boraca za ljudska prava, uključujući pravo na pošteno suđenje, da stvori povoljno okruženje za ostvarivanje ljudskih prava i posebno da se pobrine za to da se promicanje i zaštita ljudskih prava ne tretiraju kao kazneno djelo;

4.  poziva tajlandske vlasti da zajamče usklađenost tajlandskih zakona o kleveti s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, čija je Tajland država stranka, i također da revidiraju zakon o računalnom kriminalu, koji je trenutačno previše nejasan;

5.  pohvaljuje rad ESVD-a na slučaju Andyja Halla i apelira na ESVD da nastavi pomno pratiti situaciju; poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da na nadolazećem ministarskom sastanku Zajednice naroda jugoistočne Azije i EU-a u Bangkoku pokrene to pitanje s tajlandskom vladom;

6.  poziva tajlandsku vladu i državne institucije da poštuju ustavne i međunarodne obveze Tajlanda u vezi s neovisnošću pravosuđa, pravom na pravični postupak i pošteno suđenje te pravom na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja;

7.  uviđa napredak koji je tajlandska vlada ostvarila u borbi protiv iskorištavanja radnika i zaštiti domaćih radnika i radnika migranata, što se u prvom redu očituje u sustavu pojačane inspekcije rada, zakonodavstvu kojim su obuhvaćene agencije za rad, mjerama za sprečavanje dužničkog ropstva i trgovine ljudima, snažnijoj politici sankcioniranja zlostavljanja na radu, ratifikaciji Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 187 i potpisivanju Konvencije o radu pomoraca u ožujku 2016.;

8.  poziva tajlandske vlasti da donesu te u zakonu i praksi provedu holističku, dugoročnu migracijsku politiku za niskokvalificirane radnike migrante koji dolaze u Tajland, u skladu s načelima ljudskih prava i vodeći računa o potrebama na tržištu rada; u tom kontekstu kao prvi korak predlaže reviziju zakona o radnim odnosima kako bi se radnicima migrantima zajamčilo jednako pravo na slobodu udruživanja kao i državljanima Tajlanda;

9.  poziva na to da se radnici migranti zaštite na način da se poslodavcima pruže snažniji poticaji za sudjelovanje u procesu regularizacije, uz visoke novčane ili druge kazne za poslodavce koji ne sudjeluju u procesu regularizacije ili koji krše radno pravo;

10.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i delegaciju EU-a u Bangkoku, kao i izaslanstva država članica, da nastave pratiti stanje ljudskih prava u Tajlandu, da nastave surađivati s vladom i civilnim društvom i da upotrijebe sve raspoložive instrumente kako bi zajamčili poštovanje ljudskih prava, boraca za ljudska prava i vladavine prava u Tajlandu;

11.  apelira na EU i države članice da se pobrinu za to da poduzeća s nastanom na njihovim državnim područjima koja posluju u Tajlandu poštuju međunarodne standarde u području ljudskih prava uz transparentno praćenje i izvješćivanje, u suradnji s civilnim društvom, i pozdravlja podršku koju je finsko maloprodajno poduzeće S Group pružilo Andyju Hallu;

12.  čvrsto vjeruje da bi poduzeća trebala odgovarati za eventualnu štetu nanesenu okolišu i kršenja ljudskih prava za koje su odgovorni te da bi EU i države članice to trebale poštovati kao temeljno načelo;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, vladi i parlamentu Tajlanda, parlamentima i vladama država članica, visokom povjereniku Ujedinjenih naroda za ljudska prava te vladama država članica Zajednice naroda jugoistočne Azije.

(1) SL C 161E, 31.5.2011., str. 152.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0107.
(3) SL C 353, 27.9.2016., str. 52.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0343.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti