Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2912(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1068/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 06/10/2016 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0380

Elfogadott szövegek
PDF 262kWORD 49k
2016. október 6., Csütörtök - Strasbourg
Thaiföld, különös tekintettel Andy Hall ügyére
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Az Európai Parlament 2016. október 6-i állásfoglalása Thaiföldről, különösen Andy Hall helyzetéről (2016/2912(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Thaifölddel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2010. május 20-i(1), a 2014. február 6-i (2), a 2015. május 21-i(3) és a 2015. október 8-i(4) állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Frederica Mogherini által a Bizottság nevében Andy Hall helyzetéről tett, 2015. november 19-i nyilatkozatra,

–  tekintettel az Unió thaiföldi küldöttségének a thaiföldi uniós misszióvezetőkkel egyetértésben adott 2014. november 14-i nyilatkozataira,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosságának 2016. szeptember 20-i sajtóközleményére,

–  tekintettel Maurizio Bussi, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet thaiföldi, kambodzsai és laoszi népi demokratikus köztársaságbeli országigazgatójának Andy Hall thaiföldi munkajogi aktivista elítéléséről szóló, 2016. szeptember 21-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Thaifölddel kapcsolatos, 2016. május 11-i időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelésére és ajánlásaira,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

–  tekintettel az ENSZ migrációval foglalkozó tematikus munkacsoportjának 2014. évi thaiföldi migrációs jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogok védelmezőiről szóló, 1998. évi nyilatkozatára és az ENSZ Közgyűlésének 2015. december 17-i, A/RES/70/161. számú határozatára,

–  tekintettel A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR), amelyet 1966-ban fogadtak el, és amelynek Thaiföld is részes fele,

–  tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1984. évi ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel az Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének 2012. november 18-i emberi jogi nyilatkozatára,

–  tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Andy Hallt, a munkavállalók jogainak védelmezőjét, uniós polgárt 2016. szeptember 20-án hároméves felfüggesztett börtönbüntetésre és 150 000 baht bírság megfizetésére ítélték, miután részt vett a finn Finnwatch nem kormányzati szervezet által készített jelentés készítésében, és feltárta, hogy egy thaiföldi ananászfeldolgozó létesítmény, a Natural Fruit Company Ltd. megsérti a munkajogokat;

B.  mivel Andy Hallt korábban rágalmazással és a jelentés online közzétételével kapcsolatos számítógépes bűncselekménnyel vádolták meg, és mivel engedték, hogy Andy Hall két büntetőügye tovább haladjon a thai igazságszolgáltatási rendszerben;

C.  mivel a thai munkaügyi minisztérium a korábbi bírósági tárgyalásokon több, a társaság és a Natural Fruit Company Ltd. által elkövetett munkajogi visszaélést állapított meg;

D.  mivel 2015. szeptember 18-án a bangkoki Prakanong Bíróság Andy Hallnak kedvező ítéletében helybenhagyta az ellene indított másik rágalmazási eljárást elutasító határozatokat, ami ellen a Natural Fruit Company Ltd. és a thai főügyész is fellebbezett, és az ügyek most a Legfelsőbb Bíróság előtt vannak; mivel a két polgári eljárást a két büntetőeljárás elbírálásáig felfüggesztették;

E.  mivel a nemzetközi és a thaiföldi hazai média beszámolói szerint a Migráns Munkavállalók Jogi Hálózatát (Migrant Worker Rights Network, MWRN), amely szervezetnek Andy Hall a tanácsadója, valamint magát Andy Hallt és 14, egy baromfitenyésztő telepen dolgozó mianmari munkavállalót hasonló, rágalmazással és számítógépes bűncselekményekkel kapcsolatos perekkel fenyeget egy, az európai piacot ellátó thaiföldi csirkebeszállító vállalat;

F.  mivel a thai hatóságok 2016. szeptember 28-án megakadályozták, hogy külföldi emberi jogi szakértők és kutatók nyilvánosan ismertessék és közzétegyék az Amnesty International legfrissebb kutatási jelentését, amely dokumentálja, hogy katonai bázisokon, rendőrőrsökön és idegenrendészeti fogdákban rendszeresen kínozzák és bántalmazzák a politikai ellenzék tagjait, migráns munkavállalókat, lázadással gyanúsított személyeket és másokat;

G.  mivel a rágalmazással kapcsolatos, börtönbüntetést is magukban foglaló szankciókat tartalmazó törvények aránytalan alkalmazása az állítólagos emberi jogi visszaéléseket bejelentő emberijog-védők ellen korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, ezáltal megszegve a Thaiföld által A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (ICCPR) értelmében, annak részes feleként vállalt kötelezettségeket;

H.  mivel Thaiföldön közel négymillió külföldi él, és közülük 2,7 millióan Kambodzsából, Laoszból vagy Mianmarból érkeztek; mivel az ezen országokból érkező migránsok számára a munkavállalási engedély 2001 óta rendelkezésre áll, mivel azonban továbbra is több mint egymillió bejelentetlen migráns munkavállaló tartózkodik az országban;

I.  mivel a Human Rights Watch 2016. szeptember 18-i nyilatkozata szerint „a Thaiföldön dolgozó mianmari, kambodzsai és laoszi migráns munkavállalók emberi jogait és munkajogait az elmúlt években rendszeresen és büntetlenül megsértik”, és „a migráns munkavállalókat a thai munkaügyi törvények gyakran csak csekély mértékben vagy egyáltalán nem védik, ellentétben a kormányzat azon állításaival, hogy e törvények valamennyi jogszerűen bejelentett migráns munkavállalót megvédik”;

J.  mivel Thaiföld 2006-ban és 2009-ben elkezdte a munkavállalók foglalkoztatása terén való együttműködésről Kambodzsával és Laosszal, illetve Mianmarral kötött egyetértési megállapodás végrehajtását; mivel az egyetértési megállapodás szerinti rendszer értelmében a munkavállalók Thaiföldre való átköltözésük előtt szerezhetnek állásajánlatokat és úti okmányokat, ám az ezen országokból érkező munkavállalóknak csupán 5%-a esett át az egyetértési megállapodás szerinti folyamaton;

1.  üdvözli az Unió határozott elkötelezettségét a thai nép iránt, amellyel az Unió hosszú ideje szilárd politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat ápol;

2.  sajnálattal fogadja az Andy Hallt elmarasztaló ítéletet, és aggodalmának ad hangot az igazságszolgáltatási eljárás miatt, illetve amiatt, hogy az milyen hatást gyakorolhat az emberijog-védők munkájuk végzésére vonatkozó szabadságára;

3.  felhívja a thai kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy Andy Hall és más emberijog-védők – többek között a tisztességes tárgyaláshoz való – jogait tiszteletben tartsák és megvédjék, továbbá hogy alakítson ki kedvezőbb környezetet, amely elősegíti az emberi jogok érvényesítését, és konkrétan biztosítsa, hogy az emberi jogok előmozdítását és védelmét ne minősítsék bűncselekménynek;

4.  felhívja a thai hatóságokat annak biztosítására, hogy az ország rágalmazással kapcsolatos törvényei összhangban álljanak A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával (ICCPR), amelynek Thaiföld részes fele, valamint hogy dolgozza át a számítógépes bűncselekményekről szóló törvényt, amelynek jelenlegi megfogalmazása túlságosan homályos;

5.  elismerését fejezi ki az EKSZ-nek az Andy Hall ügyében folytatott munkájáért, és nyomatékosan kéri, hogy szorosan kövesse figyelemmel a helyzetet; felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy vesse fel a kérdést a thai kormánynál a küszöbön álló bangkoki ASEAN–EU miniszteri találkozón;

6.  felhívja a thai kormányt és az állami intézményeket, hogy tegyenek eleget a Thaiföld saját alkotmányából fakadó és a nemzetközi kötelezettségeknek, tiszteletben tartva az igazságszolgáltatás függetlenségét, a jogszerű és tisztességes eljáráshoz való jogot és a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a békés gyülekezés szabadságát;

7.  elismeri a thai kormány által a munkavállalók kizsákmányolása elleni küzdelem és a belföldi és migráns munkavállalók védelme terén elért eredményeket, amelyeket jól mutat különösen a munkaügyi felügyelet megerősített rendszere, a munkaerő-közvetítő ügynökségekre vonatkozó jogszabályok, az adósszolgaság és az emberkereskedelem megelőzését célzó intézkedések, a munkaügyi visszaélésekre vonatkozó határozottabb szankcionálási politika, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 187. sz. egyezményének ratifikálása és a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2016. márciusi aláírása;

8.  felhívja a thai hatóságokat, hogy fogadjanak el és hajtsanak végre a jogban és a gyakorlatban egyaránt az alacsonyan képzett migráns munkavállalók befelé irányuló migrációjára vonatkozó holisztikus, hosszú távú politikát, összhangban az emberi jogi elvekkel és figyelembe véve a munkaerőpiaci szükségleteket; ezzel összefüggésben első lépésként javasolja a munkaviszonyokról szóló törvény átdolgozását annak érdekében, hogy a migráns munkavállalók számára ugyanazt az egyesülési szabadságot biztosítsák, mint a thai állampolgárok számára;

9.  kéri, hogy védjék meg a migráns munkavállalókat azáltal, hogy erőteljesebben ösztönzik a munkaadókat a legalizációs folyamatba való bekapcsolódásra, illetve hogy komoly bírságokat vagy egyéb büntetéseket szabnak ki azon munkaadókra, amelyek nem vesznek részt a legalizációs folyamatban vagy megsértik a munkajogot;

10.  felkéri az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és az Unió bangkoki küldöttségét, valamint a tagállami küldöttségeket, hogy továbbra is kövessék nyomon a thaiföldi emberi jogi helyzetet, folytassák a párbeszédet a kormánnyal és a civil társadalommal, és használjanak fel Thaiföldön minden rendelkezésükre álló eszközt az emberi jogok, az emberijog-védők és a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítására;

11.  nyomatékosan kéri az Uniót és tagállamait, hogy átlátható nyomon követés és jelentéstétel révén, a civil társadalommal együttműködve biztosítsák, hogy a területükön letelepedett, Thaiföldön üzleti tevékenységet folytató társaságok tiszteletben tartsák a nemzetközi emberi jogi normákat, és üdvözli, hogy a finn kiskereskedelmi S-csoport támogatást nyújtott Andy Hall számára;

12.  meggyőződése, hogy a társaságoknak elszámoltathatóknak kell lenniük azokért a környezeti károkért és emberi jogi visszaélésekért, amelyekért felelősek, továbbá hogy az Uniónak és a tagállamoknak ezt alapvető elvként tiszteletben kellene tartaniuk;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottságnak, Thaiföld kormányának és parlamentjének, a tagállamok parlamentjének és kormányának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége tagállamai kormányainak.

(1) HL C 161. E, 2011.5.31., 152. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0107.
(3) HL C 353., 2016.9.27., 52. o.
(4) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0343.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat