Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2894(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1089/2016

Pateikti tekstai :

B8-1089/2016

Debatai :

PV 05/10/2016 - 14
CRE 05/10/2016 - 14

Balsavimas :

PV 06/10/2016 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0382

Priimti tekstai
PDF 234kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Padėtis Sirijoje
P8_TA(2016)0382B8-1089/2016

2016 m. spalio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos (2016/2894(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi karo veiksmai Sirijoje suaktyvėjo, ypač Alepe, kuris smarkiai bombarduotas iš oro, įskaitant išpuolius prieš medicinos įstaigas; kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės dedamų pastangų siekiant nutraukti karo veiksmus, padėtis drastiškai ir greitai pablogėjo;

B.  kadangi Europos Sąjunga yra viena iš pagrindinių humanitarinės pagalbos žmonėms, bėgantiems nuo istorinės reikšmės smurto ir pražūties Sirijoje, teikėjų; kadangi tarptautiniu mastu trūksta vieningumo, derybų būdu rasti sprendimą dėl karo Sirijoje gerokai sunkiau;

C.  kadangi ES turėtų toliau dėti pastangas ir kolektyviai, pasitelkiant vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, atlikti svarbesnį vaidmenį tarpininkaujant, kad būtų pasiektas Sirijos taikos susitarimas;

1.  griežtai smerkia visus išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, visų apgulčių Sirijoje tęsimą ir humanitarinės pagalbos, teikiamos Sirijos gyventojams, kuriems jos reikia, trūkumą; pareiškia, kad yra itin susirūpinęs dėl to, jog apgultose Alepo teritorijose ir visoje Sirijoje kenčia žmonės – daug moterų ir vaikų, kurie neturi galimybės gauti būtinų humanitarinės pagalbos prekių ir kuriems žūtbūt reikia maisto, švaraus vandens ir medicinos priemonių;

2.  labai apgailestauja dėl pastarojo meto išpuolių prieš humanitarinės pagalbos konvojų ir Raudonojo Pusmėnulio sandėlį netoli Alepo ir besąlygiškai juos smerkia kaip rimtą ir nerimą keliantį tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimą ir galimą karo nusikaltimą; reiškia pagarbą humanitarinės pagalbos darbuotojams, kurie mirė siekdami padėti Alepo ir visos Sirijos gyventojams, ir reiškia nuoširdžiausią užuojautą aukų šeimoms ir draugams; ragina atsakyti už pasekmes ir patraukti atsakomybėn tuos, kurie kalti padarę karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui;

3.  ragina visas konflikto šalis, ypač Rusiją ir B. Assado režimą, nutraukti prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą, įskaitant vandens ir elektros infrastruktūrą, vykdomus išpuolius, imtis patikimų ir skubių veiksmų karo veiksmams nutraukti, nutraukti visas apgultis ir sudaryti sąlygas humanitarinės pagalbos organizacijoms greitai, saugiai ir be kliūčių pasiekti visus žmones, kuriems jos reikia;

4.  palankiai vertina ES skubios humanitarinės pagalbos teikimo iniciatyvą Alepui, kuria be lėšų sutelkimo neatidėliotiniems humanitariniams poreikiams patenkinti siekiama užtikrinti sužeistųjų bei ligonių medicininį evakavimą iš Rytų Alepo, daugiausia dėmesio skiriant moterims, vaikams ir pagyvenusiems asmenims; primygtinai ragina visas šalis skubiai suteikti reikiamus leidimus teikti humanitarinę pagalbą ir vykdyti medicininį evakavimą;

5.  primygtinai ragina visus Tarptautinės paramos Sirijai grupės dalyvius atnaujinti derybas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas paskelbti stabilias paliaubas ir aktyviau dirbti siekiant ilgalaikio politinio sprendimo Sirijoje; visapusiškai remia JT specialiojo pasiuntinio Staffano de Mistura pastangas šioje srityje;

6.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją atnaujinti pastangas siekiant bendros ES Sirijos strategijos, kurios tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas siekti politinio susitarimo Sirijoje, ir įtraukti stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo priemones, kad būtų labiau paisoma Tarptautinės paramos Sirijai grupėje sudarytų susitarimų ir prisiimtų įsipareigojimų;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinėms Tautoms, Tarptautinės paramos Sirijai grupės nariams ir visoms kitoms konflikto Sirijoje šalims.

Teisinė informacija - Privatumo politika