Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2920(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1085/2016

Predložena besedila :

B8-1085/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0387

Sprejeta besedila
PDF 261kWORD 51k
Četrtek, 6. oktober 2016 - Strasbourg
Dajanje v promet za gojenje semen gensko spremenjene koruze 1507
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene koruze 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) v promet za gojenje (D046172/00 – 2016/2920(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene koruze 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) v promet za gojenje (D046172/00),

–  ob upoštevanju Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS(1) ter zlasti prvega pododstavka člena 18(1) direktive,

–  ob upoštevanju znanstvenega mnenja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki je bilo nazadnje posodobljeno 24. februarja 2012, o posodobitvi vrednotenja ocene tveganja za okolje in priporočil za obvladovanje tveganja v zvezi z gojenjem proti žuželkam odporne gensko spremenjene koruze 1507(2),

–  ob upoštevanju znanstvenega mnenja EFSA z dne 18. oktobra 2012 o dopolnitvi zaključkov ocene tveganja za okolje in priporočil za obvladovanje tveganja v zvezi z gojenjem proti žuželkam odporne gensko spremenjene koruzo 1507(3),

–  ob upoštevanju znanstvenega mnenja EFSA z dne 6. decembra 2012 o posodobitvi zaključkov ocene tveganja in priporočil za obvladovanje tveganja v zvezi s proti žuželkam odporno gensko spremenjeno koruzo MON 810(4),

–  ob upoštevanju znanstvenega mnenja EFSA z dne 6. decembra 2012 o dopolnitvi zaključkov ocene tveganja za okolje in priporočil za obvladovanje tveganja v zvezi z gojenjem proti žuželkam odporne gensko spremenjene koruze Bt11 in MON 810(5),

–  ob upoštevanju znanstvenega mnenja EFSA z dne 28. maja 2015 o posodobitvi priporočil za obvladovanje tveganja, da se omeji izpostavljenost neciljnih metuljev v zaščitenih habitatih, ki jih je treba ohraniti, cvetnemu prahu koruze Bt(6),

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(7),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 16. januarja 2014 o predlogu Sklepa Sveta o dajanju v promet za gojenje koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta(8),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker sta družbi Pioneer Overseas Corporation in Dow AgroSciences Europe Ltd leta 2001 pristojnemu organu Španije v skladu z Direktivo Sveta 90/220/EGS(9) predložili prijavo o dajanju gensko spremenjene koruze 1507 v promet (sklic: C/ES/01/01); ker je bila leta 2003 v skladu z Direktivo 2001/18/ES predložena posodobljena prijava;

B.  ker genska modifikacija koruze 1507 izraža beljakovino Cry1F, ki je beljakovina Bt (pridobljena iz Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) in povzroča odpornost proti koruzni vešči (Ostrinia nubilalis) in nekaterim drugim škodljivim metuljem, kot so Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon in Diatrea grandiosella, ter beljakovino PAT, ki povzroča odpornost proti herbicidu glufosinat-amonij;

C.  ker je glufosinat razvrščen kot strupen za razmnoževanje in zato zanj veljajo merila za izločitev iz Uredbe (ES) št. 1107/2009; ker za snovi, ki so že bile odobrene, merila za izločitev veljajo, ko je treba odobritev obnoviti; ker veljavnost odobritve glufosinata poteče leta 2017; ker bi bilo treba glufosinat načeloma prenehati uporabljati leta 2017;

D.  ker je na podlagi člena 26c(2) Direktive 2001/18/ES gensko spremenjeno koruzo 1507 prepovedano gojiti na naslednjih ozemljih: Valonija (Belgija); Bolgarija; Danska; Nemčija (razen za raziskovalne namene); Grčija; Francija; Hrvaška; Italija; Ciper; Latvija; Litva; Luksemburg; Madžarska; Malta; Nizozemska; Avstrija; Poljska; Slovenija; Severna Irska (Združeno kraljestvo); Škotska (Združeno kraljestvo); in Wales (Združeno kraljestvo).

E.  ker EFSA trdi, da se glede na dokaze približno 95–99 % sproščenega cvetnega prahu usede znotraj 50 metrov od vira, vendar lahko vertikalno gibanje vetrov ali vetrni sunki v času opraševanja cvetni prah dvignejo visoko v zrak in ga razpršijo več kilometrov stran;

F.  ker je odbor EFSA za GSO ugotovil, da je pri gojenju koruze 1507 problematično to, da lahko ciljni škodljivi metulji razvijejo odpornost proti beljakovini Cry1F, saj utegne razvoj odpornosti privesti do spremembe prakse zatiranja škodljivcev, kar lahko škoduje okolju;

G.  ker je v Španiji od leta 2009 prisoten teozint, predhodnik gojene koruze; ker lahko populacije teozinta postanejo prejemnice transgenega DNK iz gensko spremenjene koruze MON810, ki se goji v nekaterih regijah Španije, kjer se teozint zelo širi; ker se lahko gen prenese v teozint in to povzroči, da ta začne proizvajati toksin Bt in da hibridna rastlina med koruzo in teozintom postane bolj trdoživa kot naravna rastlina teozinta; ker ta scenarij vključuje velika tveganja za kmete in okolje;

H.  ker je španski pristojni organ Komisijo obvestil o prisotnosti teozinta na poljih, kjer se goji koruza, v Španiji, tudi o tem, da je ta rastlina v zelo majhnem obsegu prisotna na poljih, kjer se goji gensko spremenjena koruza; ker naj bi na podlagi razpoložljivih podatkov prisotnost teozinta ugotovili tudi v Franciji;

I.  ker je Komisija 13. julija 2016 agencijo EFSA pozvala, naj do konca septembra 2016 na podlagi obstoječega znanstvenega gradiva ali ustreznih drugih virov oceni, ali so se pojavili novi dokazi, zaradi katerih se bodo spremenili zaključki in priporočila iz znanstvenega mnenja EFSA o gojenju gensko spremenjene koruze MON 810, Bt11, 1507 in GA21;

J.  ker Komisija v 24. točki osnutka izvedbenega sklepa trdi, da je EFSA obravnavala dve stopnji „sprejemljive“ lokalne umrljivosti (0,5 % in 1 %); ker je EFSA v znanstvenem mnenju z dne 28. maja 2015 o posodobitvi priporočil za obvladovanje tveganja, da se omeji izpostavljenost neciljnih metuljev v zaščitenih habitatih, ki jih je treba ohraniti, cvetnemu prahu koruze Bt, pravzaprav jasno poudarila, da vsaka posamezna raven zaščite, ki jo je Odbor EFSA o GSO uporabil za ponazoritev, služi zgolj kot primer in da mora biti vsak uporabljeni prag po potrebi arbitraren in bi ga moralo biti mogoče spremeniti v skladu s cilji zaščite v EU;

K.  ker se je Komisija v osnutku izvedbenega sklepa odločila za stopnjo lokalne umrljivosti pod 0,5 % in v prilogi k temu sklepu določila arbitrarno izolacijsko razdaljo najmanj 20 metrov med poljem koruze 1507 in zaščitenim habitatom, kakor je opredeljen v členu 2(3) Direktive 2004/35/ES, čeprav je EFSA jasno potrdila, da naj bi se z uvedbo izolacijske razdalje 30 metrov med zaščitenim habitatom in najbližjo poljščino koruze 1507 stopnja lokalne umrljivosti, tudi za zelo občutljive ličinke neciljnih metuljev, znižala na 0,5 % ali manj, ta razdalja pa je večja od tiste, ki jo predlaga Komisija;

L.  ker je EFSA v znanstvenem mnenju z dne 28. maja 2015 o posodobitvi priporočil o obvladovanju tveganja, da se omeji izpostavljenost neciljnih metuljev v zaščitenih habitatih, ki jih je treba ohraniti, navedla, da zaenkrat ni na voljo dovolj podatkov, da bi lahko umrljivost ličink, povezano s koruzo Bt, uvrstili v kontekst splošne umrljivosti;

1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila, določena v Direktivi 2001/18/ES;

2.  meni, da ocena tveganja gojenja, ki jo je izvedla EFSA, ni popolna in da so priporočila Komisije o obvladovanju tveganja neustrezna;

3.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa ni skladen s pravom Unije in ciljem Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, tj. skladno s previdnostnim načelom približati zakone in druge predpise držav članic ter varovati zdravje ljudi in okolje, kadar se opravlja namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje iz katerega koli drugega razloga, kot je dajanje v promet v Skupnosti, ali kadar se dajejo v promet gensko spremenjeni organizmi kot proizvodi ali v proizvodih v Skupnosti;

4.  poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 106, 17.4.2001, str. 1.
(2) Odbor EFSA za gensko spremenjene organizme (GSO); Znanstveno mnenje o posodobitvi vrednotenja ocene tveganja za okolje in priporočil za obvladovanje tveganja v zvezi z gojenjem proti žuželkam odporne gensko spremenjene koruze 1507; EFSA Journal 2011:9(11):2429 [str. 73]. doi: 10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Odbor EFSA za gensko spremenjene organizme (GSO); Znanstveno mnenje o dopolnitvi zaključkov ocene tveganja za okolje in priporočil za obvladovanje tveganja v zvezi z gojenjem proti žuželkam odporne gensko spremenjene koruze 1507; EFSA Journal 2011:10(11):2934 [str. 36]. doi: 10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Odbor EFSA za gensko spremenjene organizme (GSO); Znanstveno mnenje o posodobitvi zaključkov ocene tveganja in priporočil za obvladovanje tveganja v zvezi s proti žuželkam odporno genetsko spremenjeno koruzo MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [str. 98] doi: 10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Odbor EFSA za gensko spremenjene organizme (GSO); Znanstveno mnenje o dopolnitvi zaključkov ocene tveganja za okolje in priporočil za obvladovanje tveganja v zvezi z gojenjem proti žuželkam odporne gensko spremenjene koruze Bt11 in MON 810, EFSA Journal 2011:10(11):2934 [str. 32] doi: 10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Odbor EFSA za gensko spremenjene organizme; Znanstveno mnenje o posodobitvi priporočil za obvladovanje tveganja, da se omeji izpostavljenost neciljnih metuljev v zaščitenih habitatih, ki jih je treba ohraniti, cvetnemu prahu koruze Bt. EFSA Journal 2015: 13(7):4127. [str. 31] doi: 10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(8) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0036.
(9) Direktiva Sveta 90/220/EGS z dne 23. aprila 1990 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje (UL L 117, 8.5.1990, str. 15).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov