Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2921(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1086/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1086/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 06/10/2016 - 5.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0388

Elfogadott szövegek
PDF 272kWORD 48k
2016. október 6., Csütörtök - Strasbourg
A géntechnológiával módosított MON 810 kukoricaszemek engedélyének megújítása
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Az Európai Parlament 2016. október 6-i állásfoglalása a géntechnológiával módosított MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) kukoricaszemek termesztés céljából történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a géntechnológiával módosított MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) kukoricaszemek (D046170/00) termesztés céljából történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére,

–  tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 23. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 11. és 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által a rovarokkal szemben ellenálló, géntechnológiával módosított MON 810 kukoricára vonatkozó kockázatértékelési következtetések és kockázatkezelési ajánlások naprakésszé tételéről szóló, 2012. december 6-án kiadott tudományos véleményre(3),

–  tekintettel a rovarokkal szemben ellenálló, géntechnológiával módosított Bt11 és MON 810 kukorica termesztésére vonatkozó kockázatértékelési következtetések és kockázatkezelési ajánlások kiegészítéséről szóló, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által 2012. december 6-án elfogadott tudományos véleményre(4),

–  tekintettel a nem célzott lepidoterák Bt-kukorica pollenjének való kitettségének a védett élőhelyek megóvása érdekében történő korlátozására vonatkozó kockázatkezelési ajánlásokat naprakésszé tevő, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által 2015. május 28-án elfogadott tudományos véleményre(5),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított MON 810 kukorica Monsanto Europe S.A. általi termesztésének a forgalomba hozatal utáni 2014. évi éves környezeti nyomon követési jelentésről (PMEM) szóló, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által 2016. március 9-én elfogadott tudományos véleményre(6),

–  tekintettel a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni ellenálló képesség érdekében géntechnológiával módosított kukoricakészítménynek (Zea mays L., 1507 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti termesztés céljából történő forgalomba hozataláról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló 2014. január 16-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel 2007. április 11-én és 18-án a Monsanto Europe S.A. az 1829/2003/EK rendelet 11. és 12. cikkének megfelelően három kérelmet nyújtott be a Bizottságnak a MON 810 kukoricából jelenleg előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatali engedélyének megújítására, a MON 810 kukoricát tartalmazó és abból álló takarmányok engedélyezésére, valamint a MON 810 kukoricát tartalmazó vagy abból álló, bármely más kukoricáéhoz hasonló felhasználásra szánt termékek nem élelmiszerként és takarmányként történő forgalomba hozatalára vonatkozóan, a termesztést is beleértve; mivel az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépésének időpontját követően a gyártó a szóban forgó termékeket az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának, valamint 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően bejelentette a Bizottságnak, és azokat bevezették a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásába;

B.  mivel 2016. március 9-én a Monsanto Europe S.A. levelet küldött a Bizottságnak, amelyben kéri, hogy a termesztésre vonatkozó kérelmet a többi kérelemtől elkülönítve vizsgálják;

C.  mivel a kérelemben leírtaknak megfelelően a géntechnológiával módosított MON 810 kukorica tartalmazza a Bacillus thuringiensis kurstaki alfajtából származó Cry1Ab fehérjét, amely rezisztenciát biztosít a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel – például Ostrinia nubilalis és a Sesamia spp – szemben;

D.  mivel a géntechnológiával módosított MON 810 kukoricaszemek termesztés céljából történő forgalomba hozatalát eredetileg a 90/220/EGK tanácsi irányelv(8) értelmében a Bizottság a 98/294/EK határozattal(9) engedélyezte; mivel Franciaország 1998. augusztus 3-án engedélyezte a Monsanto Europe S. A.-nak (a továbbiakban: Monsanto) a MON 810 kukoricatermékek forgalomba hozatalát.

E.  mivel a 2001/18/EK irányelv 26c. cikkének (2) bekezdése szerint a géntechnológiával módosított MON 810 kukorica termesztése tilos az alábbi területeken: Vallónia (Belgium); Bulgária; Dánia; Németország (kivéve kutatási célokból); Görögország; Franciaország; Horvátország; Olaszország; Ciprus; Lettország; Litvánia; Luxemburg; Magyarország; Málta; Hollandia; Ausztria; Lengyelország; Szlovénia; Észak-Írország (Egyesült Királyság); Skócia (Egyesült Királyság); Wales (Egyesült Királyság).

F.  mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint a bizonyítékok arra mutatnak, hogy a kibocsátott pollenek 95–99%-a pollen forrásától legfeljebb 50 méterre rakódik le, ugyanakkor a vertikális szélmozgások vagy széllökések révén a szétszóródó pollen a légkörbe kerülhet és jelentős, akár több kilométeres távolságra is eljuthat;

G.  mivel az EFSA önkényesen kizárta a kukorica kereszbeporzását a MON 810 kukoricáról készített tudományos véleményeinek hatóköréből, ezzel figyelmen kívül hagyva a biológiai sokféleséget fenyegető potenciális kockázatokat;

H.  mivel a teosinte, a termesztett kukorica őse, 2009 óta megtalálható Spanyolországban; mivel a teosinte-populáció befogadhatja a Spanyolország néhány olyan területén is termelt genetikailag módosított MON 810 kukoricából származó transzgenetikus DNS-t, ahol a teosinte is rendkívül elterjedt; mivel a gének átkerülhetnek a teosintébe, miáltal az Bt-toxint kezd termelni és így a kukorica és teosinte hibridjei ellenállóbbá válnak az eredeti teosinte növényekhez képest; mivel ez a forgatókönyv jelentős kockázatot hordoz a gazdálkodók és a környezet számára;

I.  mivel az illetékes spanyol hatóságok tájékoztatták a Bizottságot a teosinte jelenlétéről a spanyolországi kukoricaföldeken, többek között a géntechnológiával módosított kukorica termesztésére szolgáló földeken is rendkívül korlátozott jelenlétről számolva be; mivel a rendelkezésre álló információk szerint Franciaországban is találtak már teosintét;

J.  mivel a Bizottság 2016. július 13-án kérte az EFSÁ-t, hogy a tudományos szakirodalom és egyéb források alapján 2016 szeptember végéig értékelje, hogy napvilágra kerültek-e olyan új bizonyítékok, amelyek nyomán módosítani kellene az EFSA szakvéleményeiben szereplő, a genetikailag módosított MON 810, Bt11, 1507 és GA21 kukoricafajtákkal kapcsolatos következtetéseket és ajánlásokat;

K.  mivel végrehajtási határozata tervezetének 22. pontjában a Bizottság a helyi halandósági arányt illetően azt állítja, hogy az EFSA két helyi halandósági arányt tekintett „elfogadhatónak” (0,5% és 1%), ugyanakkor a nem célzott lepidoterák Bt-kukorica pollenjének való kitettségének a védett élőhelyeken történő korlátozására vonatkozó kockázatkezelési ajánlásokat aktualizáló 2015. május 28-i tudományos véleményében az EFSA egyértelműen kimondja, hogy „az EFSA GMO-testülete által illusztrálásra alkalmazott konkrét védelmi szintek csak példának tekinthetők” és „bármilyen küszöb alkalmazása szükségszerűen önkényes, amelyet az EU-n belüli hatályos védelmi célokkal összhangban kell módosítani”;

L.  mivel a Bizottság végrehajtási határozattervezetében a 0,5% alatti helyi halandósági arány mellett döntött és a mellékletben önkényesen legalább 5 méteres izolációs távolságot írt elő a MON 810 kukoricaföldek és a 2004/35/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdése szerinti védett élőhelyek között, annak ellenére, hogy az EFSA egyértelműen megállapítja, hogy egy védett élőhely körüli, a Bt11/MON 810 kukoricaföldektől számított 20 méteres izolációs távolság előírása – ami négyszerese a Bizottság által javasolt távolságnak – csökkentené várhatóan 0,5% alá a helyi halandósági arányt még a rendkívül érzékeny nem célzott lepidoptera-lárvák esetében is;

M.  mivel a nem célzott lepidoterák kitettségének a védett élőhelyeken történő korlátozására vonatkozó kockázatkezelési ajánlásokat naprakésszé tevő 2015. május 28-i tudományos véleményében az EFSA kijelentette, hogy „jelenleg nem áll rendelkezésre elég adat arra vonatkozóan, hogy a Bt-vel kapcsolatos lárvahalandóságot az általános halandóság keretében tudjuk értékelni”;

N.  mivel a beszámolók szerint a forgalomba hozatal utáni környezeti nyomon követés végrehajtására sorozatosan nem kerül sor, mivel az EFSA szerint a 2014. évi PMEM-jelentés kimutatta, hogy Spanyolországban – a korábbi évekhez hasonlóan – részben nem hajtották végre a Bt-mentes kukorica menedékként való telepítését, és a korábbi évek PMEM-jelentéseiben a MON 810 kukoricával kapcsolatosan megfogalmazottakhoz hasonlóan módszertani hiányosságokat tártak fel a mezőgazdasági termelők által kitöltött kérdőívek elemzése és a szakirodalom áttekintése során;

O.  mivel az EFSA GMO-testülete nyomatékosan – mégis eredménytelenül – megismétli minden évben a MON 810 kukorica forgalomba hozatala utáni környezeti nyomon követésével kapcsolatos ajánlásait, nevezetesen a mintavétellel kapcsolatos részletesebb információk megadását, a mezőgazdasági termelőket célzó kérdőívek részrehajló megfogalmazása lehetőségének csökkentését és az összes idevágó tudományos publikáció megnevezését; mivel a mezőgazdasági termelőket célzó kérdőívek mintavételi keretének javítását illetően a GMO-testület hiábavalóan hangoztatja évről évre a nemzeti GMO-termesztői nyilvántartások fontosságát, illetve arra irányuló ajánlásait, hogy a hozzájárulás birtokosai fontolják meg, hogyan tudnák a lehető legjobban felhasználni a nemzeti nyilvántartásokban rögzített adatokat és előmozdítani a párbeszédet a nyilvántartások kezeléséért felelős szervekkel ott, ahol MON 810 kukoricát termesztenek;

1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  a termesztés EFSA által végzett értékelését hiányosnak, a Bizottság által javasolt kockázatkezelési ajánlásokat pedig nem megfelelőnek tartja;

3.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozattervezete nem felel meg az uniós jognak, mivel az nem egyeztethető össze az 1829/2003/EK rendelet célkitűzéseivel, ami a 178/2002/EK rendeletben meghatározott általános alapelvekkel összhangban az, hogy alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, a környezet és a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó fogyasztói érdekek magas szintű védelméhez, miközben biztosítja a belső piac hatékony működését;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
(2) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(3) Az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete (GMO-testület); Tudományos vélemény a rovarokkal szemben ellenálló, géntechnológiával módosított MON 810 kukoricára vonatkozó kockázatértékelési következtetések és kockázatkezelési ajánlások naprakésszé tételéről. EFSA Journal (2012); 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete (GMO-testület); Tudományos vélemény a rovarokkal szemben ellenálló, géntechnológiával módosított Bt11 és MON 810 kukorica termesztésére vonatkozó kockázatértékelési következtetések és kockázatkezelési ajánlások kiegészítéséről. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete (GMO-testület); Tudományos vélemény a nem célzott lepidoterák Bt-kukorica pollenjének való kitettségének a védett élőhelyeken történő korlátozására vonatkozó kockázatkezelési ajánlások naprakésszé tételéről. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [31 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete (GMO-testület); Tudományos vélemény a géntechnológiával módosított MON 810 kukorica Monsanto Europe S.A. általi termesztésének a forgalomba hozatal utáni 2014. évi éves környezeti nyomon követési jelentésről (PMEM). EFSA Journal 2016; 14(4):4446 [26 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0036.
(8) A Tanács 90/220/EGK irányelve (1990. április 23.) a géntechnológiával módosított szervezeteknek a környezetbe történő szándékos kibocsátásáról (HL L 117., 1990.5.8., 15. o.).
(9) A Bizottság 98/294/EK határozata (1998. április 22.) a 90/220/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően, a genetikailag módosított kukorica (Zea mays L. MON 810 vonal) forgalomba hozataláról (HL L 131., 1998.5.5., 32. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat