Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2921(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1086/2016

Pateikti tekstai :

B8-1086/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2016 - 5.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0388

Priimti tekstai
PDF 267kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Leidimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklų atnaujinimas
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

2016 m. spalio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pratęsiamas leidimas pateikti rinkai auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sėklas, projekto (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pratęsiamas leidimas pateikti rinkai auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sėklas, projektą (D046170/00),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(1), ypač į jo 23 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 11 ir 13 straipsnius(2),

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2012 m. gruodžio 6 d. pateiktą mokslinę nuomonę, kurioje atnaujinamos rizikos vertinimo išvados ir rizikos valdymo rekomendacijos, susijusios su genetiškai modifikuotais ir vabzdžiams atspariais kukurūzais MON 810(3),

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2012 m. gruodžio 6 d. patvirtintą mokslinę nuomonę, kuria papildomos rizikos aplinkai vertinimo išvados ir rizikos valdymo rekomendacijos, susijusios su genetiškai modifikuotų ir vabzdžiams atsparių kukurūzų Bt11 ir MON 810 auginimu(4),

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2015 m. gegužės 28 d. pateiktą nuomonę, kurioje atnaujinamos rizikos valdymo rekomendacijos sumažinti Bt linijos kukurūzų žiedadulkių poveikį netiksliniams saugomiems Lepidoptera būrio vabzdžiams saugomose buveinėse(5),

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2016 m. kovo 9 d. pateiktą mokslinę nuomonę dėl 2014 m. bendrovės „Monsanto Europe S. A.“ pateiktos metinės genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 poveikio aplinkai stebėsenos po pateikimo rinkai ataskaitos(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl auginti skirto kukurūzų produkto (Zea mays L., linija 1507), genetiškai modifikuoto, kad būtų atsparesnis tam tikriems Lepidoptera būrio kenkėjams, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB(7),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi 2007 m. balandžio 11 ir 18 d. bendrovė „Monsanto Europe S. A.“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 11 ir 23 straipsnius Komisijai pateikė tris prašymus atnaujinti galiojantį leidimą maistui, maisto ingredientams ir pašarui, pagamintiems iš kukurūzų MON 810, leidimą pašarams, kurie sudaryti iš kukurūzų MON 810 arba kuriuose jų yra, ir leidimą produktams, kurie sudaryti iš kukurūzų MON 810 arba kuriuose jų yra, skirtiems kitoms reikmėms nei maistas ir pašarai, kaip ir kitiems kukurūzams, įskaitant kultūros auginimą; kadangi įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 1829/2003 apie šiuos produktus pranešta Europos Komisijai pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 20 straipsnio 1 dalies b punktą ir jie įrašyti į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą;

B.  kadangi 2016 m. kovo 9 d. bendrovė „Monsanto Europe S. A.“ išsiuntė laišką Komisijai, kuriame reikalavo prašymo dalį, susijusią su kultūros auginimu, nagrinėti atskirai nuo likusios prašymo dalies;

C.  kadangi, kaip nurodyta prašyme, genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sudėtyje yra Cry1Ab baltymo, kilusio iš Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki porūšio, kuris suteikia apsaugą nuo tam tikrų drugių (lot. Lepidoptera) būrio kenkėjų, įskaitant Europos kukurūzines ugniukes (lot. Ostrinia nubilalis) ir pelėdgalves (lot. Sesamia spp.);

D.  kadangi auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklas pateikti rinkai iš pradžių buvo leista pagal Tarybos direktyvą 90/220/EEB(8) Komisijos sprendimu 98/294/EB(9); kadangi 1998 m. rugpjūčio 3 d. Prancūzija suteikė leidimą bendrovei „Monsanto Europe SA“ (toliau – „Monsanto“) teikti rinkai kukurūzų MON 810 produktus;

E.  kadangi pagal Direktyvos 2001/18/EB 26c straipsnio 2 dalį auginti genetiškai modifikuotus kukurūzus MON 810 draudžiama šiose teritorijose: Valonijoje (Belgija); Bulgarijoje; Danijoje; Vokietijoje (išskyrus tyrimų tikslais); Graikijoje; Prancūzijoje; Kroatijoje; Italijoje; Kipre; Latvijoje; Lietuvoje; Liuksemburge; Vengrijoje; Maltoje; Nyderlanduose; Austrijoje; Lenkijoje; Slovėnijoje; Šiaurės Airijoje (Jungtinė Karalystė); Škotijoje (Jungtinė Karalystė); Velse (Jungtinė Karalystė);

F.  kadangi, Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) duomenimis, esama įrodymų, kad maždaug 95–99 proc. žiedadulkių nusėda apie 50 m atstumu nuo žiedadulkių šaltinio, tačiau vertikalūs vėjo srautai ar gūsiai žiedadulkes gali pakelti aukštai į orą ir jas išnešioti dideliu atstumu, kuris gali siekti iki kelių kilometrų;

G.  kadangi EFSA savavališkai iš savo mokslinių nuomonių dėl kukurūzų MON 810 taikymo srities išbraukė kukurūzų kryžminį apdulkinimą, taip neatsižvelgdama riziką, kuri gali kilti biologinei įvairovei;

H.  kadangi Ispanijoje nuo 2009 m. randamas sukultūrintų kukurūzų protėvis – Teosinte rūšies laukiniai kukurūzai; kadangi Teosinte rūšies kukurūzai gali tapti transgeninės DNR, kilusios iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810, auginamų kai kuriuose Ispanijos regionuose, kuriuose plačiai paplitusios Teosinte rūšys, recipientais; kadangi genų srautas gali persiduoti Teosinte rūšims ir jos gali pradėti gaminti Bt toksiną, o sukultūrintų ir Teosinte rūšies kukurūzų hibridai gali tapti atsparesni nei vietiniai Teosinte augalai; kadangi šis scenarijus kelia didelę riziką ūkininkams ir aplinkai;

I.  kadangi Ispanijos kompetentingos valdžios institucijos informavo Komisiją apie tai, kad Ispanijos kukurūzų laukuose esama Teosinte rūšies kukurūzų, įskaitant labai nedidelį jų kiekį genetiškai modifikuotų kukurūzų laukuose; kadangi, turimais duomenimis, Teosinte rūšies kukurūzų rasta ir Prancūzijoje;

J.  kadangi 2016 m. liepos 13 d. Komisija paprašė EFSA iki 2016 m. rugsėjo mėn. pabaigos įvertinti, ar, remiantis esama moksline literatūra ir bet kokia kita aktualia informacija, atsirado naujų įrodymų, dėl kurių keistųsi EFSA mokslinėse nuomonėse dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810, Bt11, 1507 ir GA21 auginimo pateiktos išvados ir rekomendacijos;

K.  kadangi savo įgyvendinimo sprendimo projekto 22 punkte Komisija teigia, kad, kalbant apie vietos lervų mirtingumo rodiklius, EFSA yra nustačiusi du priimtinus vietos mirtingumo rodiklius (0,5 proc. ir 1 proc.), tačiau 2015 m. gegužės 28 d. patvirtintoje mokslinėje nuomonėje, kurioje atnaujinamos rizikos valdymo rekomendacijos sumažinti Bt linijos kukurūzų žiedadulkių poveikį netiksliniams saugomiems Lepidoptera būrio vabzdžiams saugomose buveinėse, EFSA faktiškai aiškiai teigia, kad bet koks konkretus rodiklis, EFSA GMO specialistų grupės naudojamas padėčiai iliustruoti, yra tik pavyzdys ir kad bet kokios taikomos ribos neišvengiamai turi būti sutartinės ir jas turėtų būti galima keisti, atsižvelgiant į ES taikomus išsaugojimo tikslus;

L.  kadangi savo įgyvendinimo sprendimo projekte Komisija pasirinko žemesnį kaip 0,5 proc. vietos mirtingumo rodiklį, priede nurodydama ne mažiau kaip 5 m sutartinius kukurūzų Bt11 ir saugomų buveinių, apibrėžtų Direktyvos 2004/35/EB 2 straipsnio 3 dalyje, izoliavimo atstumus, nepaisant to, kad EFSA aiškiai teigia, kad nustačius 20 m izoliavimo atstumą tarp saugomos buveinės ir artimiausio kukurūzų Bt11/MON 810 lauko turėtų padėti sumažinti net itin jautrių netikslinių Lepidoptera būrio kenkėjų lervų mirtingumo vietoje rodiklį iki mažiau kaip 0,5 proc., o šis atstumas yra keturis kartus didesnis nei tas, kurį siūlo Komisija;

M.  kadangi 2015 m. gegužės 28 d. priimtoje mokslinėje nuomonėje, kurioje atnaujinamos rizikos valdymo rekomendacijos sumažinti Bt linijos kukurūzų žiedadulkių poveikį netiksliniams saugomiems Lepidoptera būrio vabzdžiams saugomose buveinėse, EFSA teigė, jog šiuo metu neturima pakankamai duomenų, kad būtų galima įvertinti su Bt kukurūzais susijusį lervų mirtingumą bendro mirtingumo kontekste;

N.  kadangi nuolat nevykdoma poveikio aplinkai stebėsena po pateikimo rinkai, nes EFSA pažymi, jog iš 2014 m. poveikio aplinkai stebėsenos po pateikimo rinkai ataskaitos matyti, kad Ispanijoje buvo nevisiškai laikomasi zonų, kuriose nėra Bt kukurūzų, įrengimo reikalavimų, kaip buvo užfiksuota ir ankstesniais metais, ir kad išanalizavus ūkininkams skirtus klausimynus ir apžvelgus literatūrą buvo nustatyta metodinių trūkumų, panašių į tuos, kurie jau buvo nustatyti ankstesnėse metinėse poveikio aplinkai stebėsenos po pateikimo rinkai ataskaitose dėl kukurūzų MON 810;

O.  kadangi EFSA GMO specialistų grupė kasmet veltui primygtinai pakartoja savo rekomendacijas dėl kukurūzų MON 810 poveikio aplinkai stebėsenos po pateikimo rinkai, t. y. rekomendacijas teikti daugiau išsamesnės informacijos apie imčių ėmimo metodiką, sumažinti šališkumo galimybę atrenkant ūkininkams skirtus klausimynus ir užtikrinti, kad būtų nurodyti visi aktualūs moksliniai leidiniai; kadangi, siekdama pagerinti ūkininkų apklausos imties sąrašą, GMO specialistų grupė kasmet veltui kartoja, kokie svarbūs nacionaliniai GMO auginimo registrai, ir kartoja savo rekomendacijas leidimų turėtojams apsvarstyti, kaip jie galėtų kuo geriau panaudoti nacionaliniuose registruose esančią informaciją ir palaikyti dialogą apie kukurūzų MON 810 auginimo zonas su šiuos registrus administruojančiais asmenimis;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad EFSA atliktas auginimo rizikos vertinimas nėra išsamus, o Komisijos siūlomos rizikos valdymo rekomendacijos nėra tinkamos;

3.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytais bendraisiais principais, siekiama parengti bazę, leidžiančią užtikrinti aukštą žmonių gyvenimo ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų atžvilgiu, tuo pačiu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos darbą;

4.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(3) EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupė, „Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810“, EFSA leidinys, 2012 m., 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupė, „Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810“, EFSA leidinys, 2012 m.; 10(12):3016 [p. 32];doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupė; „Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen“, EFSA leidinys, 2015 m.; 13(7):4127 [31 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4178.
(6) EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupė; „Scientific opinion on the annual post-market environmental monitoring (PMEM) report on the cultivation of genetically modified maize MON 810 in 2014 from Monsanto Europe S.A.“, EFSA leidinys, 2016 m.; 14(4):4446 [26 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0036.
(8) 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (OL L 117, 1990 5 8, p. 15).
(9) 1998 m. balandžio 22 d. Komisijos sprendimas 98/294/EB dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L. linija MON 810) pateikimo į rinką pagal Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 131, 1998 5 5, p. 32).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika