Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2921(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1086/2016

Texte depuse :

B8-1086/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/10/2016 - 5.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0388

Texte adoptate
PDF 269kWORD 53k
Joi, 6 octombrie 2016 - Strasbourg
Reînnoirea autorizației pentru semințele de porumb modificat genetic MON 810
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) în vederea cultivării (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) în vederea cultivării (D046170/00),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 23 alineatul (3),

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul științific de actualizare a concluziilor evaluării de risc și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind porumbul modificat genetic rezistent la insecte MON 810, care a fost emis la 6 decembrie 2012 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară(3);

–  având în vedere avizul științific de completare a concluziilor evaluării riscurilor de mediu și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte Bt11 și MON 810, adoptat la 6 decembrie 2012 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară(4);

–  având în vedere avizul de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a speciilor de lepidoptere nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate, emis la 28 mai 2015 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară(5),

–  având în vedere avizul științific privind raportul anual de monitorizare a mediului după introducerea pe piață (PMEM) în legătură cu cultivarea în 2014 a porumbului modificat genetic MON 810, vândut de Monsanto Europe S.A., care a fost emis la 9 martie 2016 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare(7),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 11 și 18 aprilie 2007, Monsanto Europe S.A. a prezentat Comisiei trei cereri, în conformitate cu articolele 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, privind reînnoirea autorizației pentru produsele alimentare, ingredientele alimentare și furajele existente provenind din porumb MON 810, a autorizației pentru furajele care conțin și constau în porumb MON 810 și a autorizației pentru produsele care conțin sau constau în porumb MON 810 și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal ca orice alt porumb, inclusiv cultivării; întrucât, după intrarea în vigoare a Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, aceste produse au fost notificate Comisiei în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) și cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv și au fost incluse în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic;

B.  întrucât, la 9 martie 2016, Monsanto Europe S.A. a trimis o scrisoare Comisiei prin care solicită ca partea din cerere referitoare la cultivare să fie analizată separat de restul cererii;

C.  întrucât porumbul modificat genetic MON 810, așa cum este descris în cerere, exprimă proteina Cry1Ab, derivată din Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, care conferă protecție împotriva anumitor lepidoptere dăunătoare, inclusiv împotriva sfredelitorului european al porumbului (Ostrinia nubilalis) și a sfredelitorului roz (Sesamia spp.);

D.  întrucât introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării a fost autorizată inițial, în temeiul Directivei 90/220/CEE a Consiliului(8), prin Decizia 98/294/CE a Comisiei(9); întrucât, la 3 august 1998, Franța a acordat Monsanto Europe S.A. (denumită în continuare „Monsanto”) aprobarea pentru introducerea pe piață a produselor din porumb MON 810;

E.  întrucât, în temeiul articolului 26c alineatul (2) din Directiva 2001/18/CE, cultivarea porumbului modificat genetic MON 810 este interzisă în următoarele țări și regiuni: Valonia (Belgia); Bulgaria; Danemarca; Germania (exceptând scopurile de cercetare); Grecia; Franța; Croația; Italia; Cipru; Letonia; Lituania; Luxemburg; Ungaria; Malta; Țările de Jos; Austria; Polonia; Slovenia; Irlanda de Nord (Regatul Unit); Scoția (Regatul Unit); Țara Galilor (Regatul Unit);

F.  întrucât, conform Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), dovezile arată că aproximativ 95 %-99 % din polenul diseminat se depune pe o rază de aproximativ 50 de metri de la sursa de polen, deși mișcările verticale ale vântului sau rafalele de vânt din timpul polenizării pot ridica polenul la înălțimi mari în atmosferă și îl pot distribui pe distanțe semnificative, de mai mulți kilometri;

G.  întrucât EFSA a exclus în mod arbitrar polenizarea încrucișată a porumbului din sfera avizelor sale științifice privind porumbul MON 810, ignorând astfel riscurile potențiale pentru diversitatea biologică;

H.  întrucât teosintul, strămoșul porumbului cultivat, se găsește în Spania din 2009; întrucât populațiile de teosint ar putea primi ADN transgenic provenit de la porumbul modificat genetic MON 810, care este cultivat în Spania în anumite regiuni unde teosintul se răspândește pe scară largă; întrucât se poate produce un flux de gene spre teosint, provocând producerea toxinei Bt și conferind o mai mare rezistență hibrizilor de porumb și teosint în comparație cu plantele indigene de teosint; întrucât acest scenariu comportă riscuri majore pentru fermieri și mediu;

I.  întrucât autoritățile competente din Spania au informat Comisia despre prezența teosintului în câmpurile de porumb din Spania, inclusiv despre prezența foarte limitată în câmpuri de porumb modificat genetic; întrucât informațiile disponibile arată că teosintul a fost, de asemenea, identificat în Franța;

J.  întrucât, la 13 iulie 2016, Comisia a solicitat EFSA să evalueze înainte de sfârșitul lunii septembrie 2016 dacă, pe baza literaturii științifice existente, precum și a oricăror alte informații relevante, au apărut dovezi noi care ar putea schimba concluziile și recomandările din avizele științifice ale EFSA privind cultivarea soiurilor de porumb modificat genetic MON 810, Bt11, 1507 și GA21;

K.  întrucât, la punctul 22 din proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei se afirmă că, în ceea ce privește mortalitatea locală, EFSA a luat în considerare două niveluri de mortalitate locală „acceptabilă” (0,5 % și, respectiv, 1 %), dar, în avizul său științific adoptat la 28 mai 2015 de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a lepidopterelor nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate, EFSA stipulează, de fapt, în mod clar că orice nivel de protecție specific utilizat aici cu titlu ilustrativ de către Grupul științific pentru OMG al EFSA servește exclusiv ca exemplu și că orice prag aplicat este în mod necesar arbitrar și ar trebui să facă obiectul unor modificări în conformitate cu obiectivele de protecție în vigoare în cadrul Uniunii;

L.  întrucât, în proiectul său de decizie de punere în aplicare Comisia a ales un nivel al mortalității locale sub 0,5 %, prevăzând în anexă distanțe de izolare arbitrare de cel puțin 5 metri între un câmp de porumb MON 810 și un habitat protejat, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2004/35/CE, în pofida faptului că EFSA afirmă clar, ca un fapt confirmat, că impunerea unei distanțe de izolare de 20 de metri în jurul unui habitat protejat de la cultura cea mai apropiată de porumb Bt11/MON 810 (distanță de patru ori mai mare decât cea propusă de Comisie) ar putea să reducă mortalitatea locală chiar și a larvelor de lepidoptere nevizate extrem de sensibile până la un nivel sub 0,5 %;

M.  întrucât, în avizul său științific adoptat la 28 mai 2015, de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a lepidopterelor nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate, EFSA a precizat că în prezent, nu există suficiente date disponibile pentru a plasa mortalitatea larvelor legată de Bt în contextul mortalității globale;

N.  întrucât se constată lacune persistente ale monitorizării mediului după introducerea pe piață (PMEM), EFSA observând că raportul PMEM pe 2014 indică nerespectarea parțială, la fel ca în alți ani, a cerințelor de creare a unor zone de refugiu în Spania, care să nu conțină porumb Bt, și că au fost identificate deficiențe metodologice similare celor constatate în rapoartele PMEM anuale anterioare privind porumbul MON 810, în legătură cu analiza chestionarelor destinate fermierilor și cu trecerea în revistă a literaturii de specialitate;

O.  întrucât, în fiecare an, Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA își reiterează insistent, dar în zadar, recomandările privind monitorizarea mediului după introducerea pe piață a porumbului MON 810, și anume de a se furniza informații mai detaliate cu privire la metodologia de eșantionare, de a se reduce riscul unei selecții eronate în cazul chestionarelor destinate fermierilor și de a se asigura identificarea tuturor publicațiilor științifice relevante; întrucât, pentru a îmbunătăți baza de eșantionare a anchetei în rândul fermierilor, Grupul științific pentru OMG reiterează în zadar în fiecare an importanța registrelor naționale privind cultivarea OMG-urilor și recomandările sale ca titularii de autorizație să caute modalități de a utiliza optim informațiile cuprinse în registrele naționale și să promoveze dialogul cu autoritățile responsabile de administrarea registrelor respective în situațiile în care se cultivă porumb MON 810,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că evaluarea de risc a cultivării realizată de EFSA este incompletă și că recomandările în materie de gestionare a riscurilor propuse de Comisie sunt inadecvate;

3.  consideră că acest proiect de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, potrivit principiilor generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002, constă în furnizarea unei baze prin care să se asigure un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

4.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; avizul științific de actualizare a concluziilor evaluării de risc și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind porumbul modificat genetic rezistent la insecte MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; avizul științific de completare a concluziilor evaluării riscurilor de mediu și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte Bt11 și MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; avizul științific de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a speciilor de lepidoptere nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [31 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; avizul științific privind raportul anual de monitorizare a mediului după introducerea pe piață (PMEM) în legătură cu cultivarea în 2014 a porumbului modificat genetic MON 810, vândut de Monsanto Europe S.A. EFSA Journal 2016; 14(4):4446 [26 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2014)0036.
(8) Directiva 90/220/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (JO L 117, 8.5.1990, p. 15).
(9) Decizia 98/294/CE a Comisiei din 22 aprilie 1998 privind introducerea pe piață a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON 810), conform Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 131, 5.5.1998, p. 32).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate