Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2922(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1084/2016

Predložena besedila :

B8-1084/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0389

Sprejeta besedila
PDF 256kWORD 50k
Četrtek, 6. oktober 2016 - Strasbourg
Dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D046169/00 – 2016/2922(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D046169/00),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi(1) in zlasti členov 11(3) in 23(3) Uredbe,

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(2),

–  ob upoštevanju glasovanja, ki je 8. julija 2016 potekalo v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, pri čemer ni bilo podano mnenje,

–  ob upoštevanju znanstvenega mnenja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) z dne 6. decembra 2012(3),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 16. decembra 2015 o izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij Bt11, MIR162, MIR604 in GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg in razveljavitvi sklepov 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU in 2011/894/EU(8),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker je družba Monsanto Europe SA v skladu s členoma 11 in 23 Uredbe (ES) št. 1829/2003 11. in 18. aprila 2007 Komisiji predložila tri vloge, in sicer za obnovo odobritve obstoječih živil, živilskih sestavin in krme, proizvedene iz koruze MON 810, obnovo odobritve krme, ki vsebuje in jo sestavlja koruza MON 810, in obnovo odobritve proizvodov, ki so sestavljeni iz koruze MON 810 ali jo vsebujejo, za vse uporabe, razen za živila in krmo, vključno z gojenjem; ker so bili ti proizvodi po datumu začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1829/2003 priglašeni Komisiji v skladu s členom 8(1)(a) in 8(1)(b) ter členom 20(1)(b) navedene uredbe in vključeni v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo;

B.  ker je družba Monsanto Europe SA 9. marca 2016 Komisiji poslala pismo, v katerem je prosila za ločeno obravnavo dela vloge, ki se nanaša na gojenje;

C.  ker genska modifikacija koruze MON-ØØ81Ø-6 po navedbah iz vloge izraža beljakovino Cry1Ab, ki se pridobiva iz Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki), ki omogoča zaščito pred nekaterimi škodljivci iz reda Lepidoptera, med njimi tudi koruzni vešči (Ostrinia nubilalis) in metulji vrste Sesamia spp.;

D.  ker je stalni odbor 8. julija 2016 glasoval o osnutku izvedbenega sklepa Komisije in pri tem ni bilo podano mnenje;

E.  ker sta bila dva od pomembnejših razlogov za negativni ali vzdržan glas držav članic odsotnost dolgoročnih krmnih raziskav in toksikoloških študij ter nezadostna ocena tveganja;

F.  ker je odbor za pritožbe 15. septembra 2016 glasoval o osnutku izvedbenega sklepa Komisije in ponovno ni bilo podano mnenje, pri glasovanju pa je 12 držav članic, ki predstavljajo 38,74 % prebivalstva EU, glasovalo za, 11 držav članic, ki predstavljajo 18,01 % prebivalstva EU, proti, štiri države članice, ki predstavljajo 43,08 % prebivalstva EU, so se vzdržale, ena država članica, ki predstavlja 0,17 % prebivalstva EU, pa se glasovanja ni udeležila;

G.  ker je Komisija 22. aprila 2015 v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 izrazila obžalovanje, ker da sklepe o odobritvi že od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejema v skladu z veljavno zakonodajo brez podpore mnenj držav članic v odboru ter da je vrnitev dosjeja Komisiji za sprejetje končne odločbe, kar bi moralo biti kvečjemu izjema za ves postopek, postala že kar pravilo pri odločanju o odobritvah gensko spremenjenih živil in krme;

H.  ker je Parlament 28. oktobra 2015 zavrnil zakonodajni predlog z dne 22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003, ker se gensko spremenjeni organizmi sicer pridelujejo na ozemlju držav članic, a pri trgovanju prečkajo meje, kar pomeni, da je nemogoče uveljaviti nacionalno prepoved trgovine in uporabe, ki jo predlaga Komisija, brez ponovne uvedbe pregledov uvoženega blaga na mejah; ker je Parlament zavrnil zakonodajni predlog o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 in Komisijo pozval, naj ga umakne in predloži novega;

1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila iz Uredbe (ES) št. 1829/2003;

2.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije ni v skladu s pravom Unije, saj ni skladen s ciljem Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je – v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 178/2002 – dati podlago za zagotavljanje visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi, zdravja in dobrobiti živali, okolja in interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjeno hrano in krmo, obenem pa zagotoviti nemoteno delovanje notranjega trga;

3.  poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa;

4.  poziva Komisijo, naj na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije predloži nov zakonodajni predlog o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki naj upošteva pogosto izražene nacionalne pomisleke, ki ne zadevajo le vprašanj v zvezi z varnostjo gensko spremenjenih organizmov za zdravje ali okolje;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
(2) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(3) Odbor EFSA za gensko spremenjene organizme (GSO); Znanstveno mnenje o posodobitvi zaključkov ocene tveganja in priporočil o obvladovanju tveganja v zvezi s proti žuželkam odporno genetsko spremenjeno koruzo MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [str. 98] doi: 10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0456.
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0040.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0039.
(7) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0038.
(8) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0271.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov