Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0813(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0289/2016

Indgivne tekster :

A8-0289/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0391

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 47k
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg
Elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger *
P8_TA(2016)0391A8-0289/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2016 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (11219/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0340/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2013 om styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU: gennemførelsen af Prümafgørelsen og den europæiske informationsudvekslingsmodel(2),

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om den europæiske dagsorden om sikkerhed(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0289/2016),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.
(2)EUT C 181 af 19.5.2016, s. 67.
(3)Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0269.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik