Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0813(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0289/2016

Texte depuse :

A8-0289/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2016 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0391

Texte adoptate
PDF 244kWORD 47k
Marţi, 25 octombrie 2016 - Strasbourg
Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca *
P8_TA(2016)0391A8-0289/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11219/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0340/2016),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în UE: punerea în aplicare a „Deciziei Prüm” și modelul european de schimb de informații(2)

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană de securitate(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0289/2016),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)JO L 210, 6.8.2008, p. 1.
(2)JO C 181, 19.5.2016, p. 67.
(3)Texte adoptate, P8_TA(2015)0269.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate