Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0814(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0288/2016

Esitatud tekstid :

A8-0288/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0392

Vastuvõetud tekstid
PDF 235kWORD 47k
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis *
P8_TA(2016)0392A8-0288/2016

Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (11220/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 esimest lõiku (muudetud Amsterdami lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0341/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega,(1) eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse oma 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni ELi piiriülese õiguskaitsekoostöö tugevdamise ning Prümi otsuse ja Euroopa Teabevahetusmudeli rakendamise kohta(2),

–  võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0288/2016),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.
(2) ELT C 181, 19.5.2016, lk 67.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0269.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika