Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0814(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0288/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0288/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2016 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0392

Pieņemtie teksti
PDF 312kWORD 49k
Otrdiena, 2016. gada 25. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju *
P8_TA(2016)0392A8-0288/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (11220/2016),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0341/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā 2013. gada 10. oktobra rezolūciju par tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā — Prīmes lēmuma īstenošana un Eiropas Informācijas apmaiņas modelis (EIXM)(2),

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Eiropas Drošības programmu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0288/2016),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.
(2)OV C 181, 19.5.2016., 67. lpp.
(3)Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0269.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika