Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0814(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0288/2016

Teksty złożone :

A8-0288/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2016 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0392

Teksty przyjęte
PDF 317kWORD 47k
Wtorek, 25 października 2016 r. - Strasburg
Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Danii *
P8_TA(2016)0392A8-0288/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (11220/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0341/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1), w szczególności jej art. 33,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zacieśnienia transgranicznej współpracy w zakresie ścigania w UE: wdrażanie decyzji w sprawie konwencji z Prüm i europejski model wymiany informacji(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa(3),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0288/2016),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.
(2) Dz.U. C 181 z 19.5.2016, s. 67.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0269.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności