Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0814(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0288/2016

Predkladané texty :

A8-0288/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2016 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0392

Prijaté texty
PDF 248kWORD 42k
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg
Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom *
P8_TA(2016)0392A8-0288/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Dánskom (11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11220/2016),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0341/2016),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2013 o posilnení cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ: vykonávanie prümského rozhodnutia a európsky model výmeny informácií (EIXM)(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0288/2016),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 181, 19.5.2016, s. 67.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2015)0269.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia