Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0293(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0281/2016

Внесени текстове :

A8-0281/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0393

Приети текстове
PDF 453kWORD 47k
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение между ЕС и Китай за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти ***
P8_TA(2016)0393A8-0281/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспортиши (15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15470/2015),

—  като взе предвид проектоспоразумението между Европейския съюз и Китайската народна република относно премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти (15469/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0110/2016),

—  като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0281/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.

Правна информация - Политика за поверителност