Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2087(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0297/2016

Předložené texty :

A8-0297/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2016 - 5.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0396

Přijaté texty
PDF 324kWORD 44k
Úterý, 25. října 2016 - Štrasburk Konečné znění
Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová
P8_TA(2016)0396A8-0297/2016

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová (2016/2087(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost Jane Collinsové ze dne 3. května 2016 o ochranu jejích výsad a imunit v souvislosti s probíhajícím občanskoprávním řízením, které je proti ní vedeno před Queen’s Bench Division, High Court v Londýně pod spisovou značkou HQ14DO4882, a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 11. května 2016,

–  poté, co vyslechl Jamese Carvera, který zastupoval Jane Collinsovou, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 7, 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a  čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 a články 7 a 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0297/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Jane Collinsová požádala o ochranu svých poslaneckých výsad a imunit v souvislosti s probíhajícím občanskoprávním řízením, které je proti ní vedeno před Queen’s Bench Division, High Court v Londýně;

B.  vzhledem k tomu, zaprvé, že se tato žádost týká ochrany práva členů Evropského parlamentu podle článku 7 Protokolu nepodléhat žádným omezením správní či jiné povahy při výkonu volného pohybu na cestě na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu zpět;

C.  vzhledem k tomu, že část této žádosti se týká skutečnosti, že Jane Collinsové bylo údajně znemožněno cestovat na parlamentní schůze z důvodu harmonogramu soudního řízení, které je proti ní vedeno;

D.  vzhledem k tomu, že se však článek 7 Protokolu neuplatňuje na omezení, která vyplývají ze soudního řízení, neboť tato omezení spadají do působnosti specifických pravidel stanovených v článcích 8 a 9 Protokolu(2), a že tedy tato žádost o ochranu poslaneckých výsad s ohledem na článek 7 Protokolu není přípustná;

E.  vzhledem k tomu, zadruhé, že se tato žádost týká ochrany svobody členů Evropského parlamentu podle článku 8 Protokolu, podle nějž členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

F.  vzhledem k tomu, že tato část žádosti se týká skutečnosti, že na Jane Collinsovou byla ve Spojeném království podána občanskoprávní žaloba na náhradu újmy, včetně požadavku na mimořádné odškodnění, za údajné křivé obvinění a pomluvu, jakož i návrhu navrhovatele usilujícího o vydání soudního příkazu nařizujícího zdržení se opakování inkriminovaných výroků;

G.  vzhledem k tomu, že žaloba ohledně křivého obvinění a pomluvy se týká obvinění, jichž se Jane Collinsová dopustila na sjezdu strany;

H.  vzhledem k tomu, že poslanecká imunita podle článku 8 Protokolu se uplatňuje pouze na názory vyjádřené členy Evropského parlamentu během výkonu jejich funkce;

I.  vzhledem k tomu, že prohlášení učiněná poslancem EP mimo prostory Evropského parlamentu jsou považována za názory vyjádřené během výkonu funkce pouze tehdy, pokud daná prohlášení odpovídají subjektivnímu posouzení, které má přímou a zřejmou spojitost s výkonem takové funkce(3);

J.  vzhledem k tomu, že nicméně neexistuje žádná přímá a zjevná spojitost mezi napadenými výroky a funkcí Jane Collinsové jakožto poslankyně Evropského parlamentu, poněvadž se napadené výroky nevztahují k jejím aktivitám jakožto poslankyně Evropského parlamentu a nemají spojitost s politikami Evropské unie, a že tyto výroky byly učiněny v rámci vnitrostátní politické debaty;

K.  vzhledem k tomu, že napadené výroky tedy nespadají do působnosti článku 8 Protokolu;

1.  rozhodl, že neochrání výsady a imunity, kterých požívá Jane Collinsová;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušným orgánům Spojeného království, včetně soudce Warbyho.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, body 49 a 51.
(3) Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543.

Právní upozornění - Ochrana soukromí